Sundsvalls Radioamatörer

Välkommen till SK3BG

Sundsvalls Radioamatörer

Länk till SM3CER Contest Service

 

 

Mer info

 • Repeater
 • APRS
 • Konditioner

  Simple Aurora Monitor - SAM logo

  Simple Aurora Monitor
  Dagens Magnetogram
  av SM3ESX

  K-index JP82QH

   

  EchoLink

  Sundsvalls Radioamatörer - SRA

   

  epost: echolink@sk3bg.se

   

   

   


  Kortfattad beskrivning av EchoLink-noden på
  SK3BG-R (27796)

  Programmet EchoLink® tillåter licensierade sändaramatörer från hela världen att kontakta varandra över Internet med s k voice-over-IP (VoIP). Man kan ha kontakt mellan två stationer, mellan en dator och en station och även delta i ett ring-QSO (conference).

  Det finns idag (Maj 2010) över 200.000 registrerade användare från 162 olika länder.


    SK3BG-R   (27796) EchoLink®  
  EchoLink-noden i Sundsvall drivs av Sundsvalls Radioamatörer och ligger på 2 m-repeatern (145,725 Mhz).
  EchoLink-exempel
  Hur styr jag EchoLink från PC?

  Gå till www.echolink.org och välj:

  • Take a Tour - Här finns en kortfattad beskrivning av PC-programmet.

  • Download - Ladda hem programmet.
   OBS! - Ange ditt call utan suffix (-l, -r) om du inte ska koppla PC’n till en radio!!
   Det kan ta några dagar innan du får ett E-mail med Nodnummer.

  • När du installerar programmet var noga med att ange rätt Password! Går EJ att ändra senare!

  • Har du problem? Läs under: Support and FAQs och ladda hem: EchoLink Troubleshooter. Den kan hjälpa till med felsökningen!

  • Ett vanligt problem om du har en brandvägg eller bredbandsrouter är att bli uppkopplad, men inte höra något. Läs i FAQ: Firewall Solutions.
  Hur styr jag EchoLink från radion?

  Så här använder du EchoLink från radion:

  • Först måste du ha en mikrofon med DTMF toner.

  • För att kunna koppla upp dig mot någon station måste du veta dess nod-nummer.

  • Gå till www.echolink.org och välj: Current Logins - där finns alla uppkopplade stationer med status och nod-nummer.

  • Vill du se stationer på en karta?
   Välj: Link Status -> Show Links Near: -> City: Sundsvall -> Country: Sweden
   -> Show First 10 on a Map

  • Sänd iväg nodnumret och invänta respons från noden. Den svarar: connecting to...

  • Skulle den station du söker inte vara online svarar noden: ...not connected
  Några exempel på nodnummer:

    7815 SM2VBK-R Sweden Arctic Repeaters
    27796 SK3BG-R Sundsvall - 145.725 (1)
    162669 SM3YBZ-L 145.375 Härnösand
    212032 SM3XRB-L SK3IK_RV48_Kramfors
    138925 SM3LVB-R Link ->RV60 SK3JR

  Stationer med: Conference innebär att alla uppkopplade kan tala med varandra:

  2945  *29MHZ-FM* 29 MHz FM Conference [16/100]
  - 16 av 100 möjliga är uppkopplade.
  Information och status

  Några kommandon som är bra att veta:

  08 - kontrollera status

  09 - återanslut till senaste uppkopplade nod

  * - Id sänds

  # - kopplar ner
  EchoLinks webbplats (engelska):

  www.echolink.org

  Info: SM3EFS, Lennart

   

   

   

   

   
  Copyright ® 2010 SK3BG.SE Uppdaterad: 2010-05-09 SM3EFS