http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RULES

SL-testen 2006
Testens syfte är att öka aktiviteten bland rikets SL-stationer.

MORE INFO


Rules in English
(Regler på engelska)

 Datum/Tider:

VÅR
 CW: Lördagen 13 maj 2006, 1100 - 1200 UTC
SSB: Lördagen 13 maj 2006, 1230 - 1330 UTC

HÖST
 CW: Lördagen 11 nov 2006, 1100 - 1200 UTC
SSB: Lördagen 11 nov 2006, 1230 - 1330 UTC

 Frekvensband:

CW: 3510 - 3560, 7010 - 7035 kHz.

SSB: 3700 - 3750, 7060 - 7090 kHz.

 Klasser:

  • Klass A: SL-stationer

  • Klass B: SM och övriga stationer

CW och SSB är fristående deltävlingar med separata löpnummerserier.

 Utmärkelser:

Den station i klass A och i klass B som har högsta sammanlagda poängen CW + SSB + vår + höst får ett stiligt pris.

 Trafik:

Anrop: TEST SL
Meddelande: RS(T) + löpnummer samt LOKATOR (ex JP7ØPT)
SL_FRO-stationer, SL1FRO, SL2FRO, SLØFRO etc
sänder RS(T) + löpnummer + FRO
(just det, bara FRO, ingen lokator)

 Poäng:

Varje station får kontaktas en gång per band i resp. deltävling.

  • SL-station: 5 poäng
  • Övriga: 1 poäng

QSO med station som EJ sänt in sin logg ger poäng, förutsatt att signalen förekommer i minst fem insända loggar.

 Multiplikator:

Varje kontaktad ruta (JP7Ø etc) ger en multiplier per band.

SLØFRO, SL1FRO etc ger en egen multiplier var per band och distrikt.

Lyssna speciellt efter våra Baltiska grannar på t ex 7 MHz. De har lovat ställa upp.

 Slutpoäng:

Total QSO-poäng multiplicerat med totala antalet rutor.

 Årssegrare:

Totalsegrare i klass SL och i klass SM + övriga kommer att utses efter höstomgången.

Poäng = summan av vårens CW+SSB-delar + höstens CW+SSB-delar.
Det lönar sig att vara med i SAMTLIGA deltävlingar!

 Loggar:

Separata loggar för CW och SSB.

Kolumner:

  • UTC - Band - Körd stn - Mott medd - Sänt medd - QSO-poäng - Ruta.

Ev. dublett-QSO skall vara märkta med 0 (noll) poäng i loggen.

Ofullständigt ifyllda loggblad innebär att loggen räknas som checklogg. Även för sent inkomna loggar kan räknas som checkloggar.

 Adress för loggar:

Loggarna skall vara daterade inom två veckor efter resp. deltävling.

Helst e-postloggar. V.g. sänd .xls, .rtf eller .txt filer. Ej .adi!

Loggar via E-post till:

E-post:
sm0oy@fro.se

Ev. snigelloggar till:

Postadress:
SL-Testen
Lars R Nordgren, SMØOY
Lindvägen 19
192 70 SOLLENTUNA

Date of info: 10 Maj, 2006 Source: FRO Web Site - SL-Test 2006 regler
Top of page


Följande contestprogram stöder SL-testen:

All In One
by WD8KNC

Go to SM3CER Contest Service Software Page

MORE INFO
Text-only page    Rules in English / Regler på engelska    FRO Web Site
- RESULTS -


Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/slcswe.htm
Copyright © 1998-2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created April 26, 1998
Most recent revision May 10, 2006