http://www.sk3bg.se/contest
SM3CER Contest ServicePrevious pageCalendar 2000Calendar 2001Rules IndexSite infoSK3BG Web Site

SAC 2000 Home

CW
Claimed Scores
Scandinavia

CW
Claimed Scores
Non-Scandinavia

SSB
Claimed Scores
Scandinavia

SSB
Claimed Scores
Non-Scandinavia

 

SAC 2000

 SAC 2000 SSB - Claimed Scores

[ Return to SAC 2000 SSB - Claimed Scores - SM2T ]

SM2T

SUMMARY SHEET          SAC SUMMARY SHEET


  Contest Dates : 23-Sep-00, 24-Sep-00


  Callsign Used : SM2T
     Operator : SM2EZT

     Category : SOABHP

 Default Exchange : 59 #

       Name : Torvald Lundberg
     Address : Tappervägen 12
  City/State/Zip : Se-945 33 Rosvik
     Country : Sweden  BAND  Raw QSOs  Valid QSOs  Points  Countries
 ______________________________________________________

  80SSB   92     92    193    22
  40SSB   143     143    308    39
  20SSB   301     301    699    50
  15SSB   521     521    1341    51
  10SSB   194     194    530    45
 ______________________________________________________

 Totals   1251    1251    3071    207


  Final Score = 635697 points.Rig:
IC756 + Drake L7 ca 600 .. 1000 Watt ut

Antenner
10  C3 + (ej färdig) 4 el yagi @15
15  C3  ( 2 el aktiva på varje band)
20  C3 @17m
40  Dipol @20m
80  Dipol @20mSAC SSB 2K SM2T

HR  80    40    20    15    10  HR TOT CUM TOTAL SCORE
-- -------- -------- -------- -------- -------- ------ --------- -----
12  ---   ---   ---   ---   10/7  10/7  10/7  0.00M
13  ---   ---   ---   ---   75/17  75/17  85/24  0.01M
14  ---   ---   ---   69/25  46/5  115/30 200/54  0.03M
15  ---   ---   ---  105/13   1/0  106/13 306/67  0.05M
16  ---   ---   67/24   2/0   ---  69/24 375/91  0.08M
17  ---   ---   59/7   1/1   ---  60/8  435/99  0.10M
18  2/2   21/12  15/2   ---   ---  38/16 473/115 0.13M
19  ---   32/7   34/1   ---   ---  66/8  539/123 0.16M
20  40/14   1/0   ---   ---   ---  41/14 580/137 0.18M
21  20/0   23/3   ---   ---   ---  43/3  623/140 0.20M
22  10/3   26/6   ---   ---   ---  36/9  659/149 0.23M
23  13/2   17/5   ---   ---   ---  30/7  689/156 0.25M
 0  ---   ---   45/8   ---   ---  45/8  734/164 0.28M
 1  7/1   6/1   16/3   ---   ---  29/5  763/169 0.30M
 2  ---   2/1   ---   ---   ---   2/1  765/170 0.31M
 3  ---   3/1   1/0   ---   ---   4/1  769/171 0.31M
 4  ---   12/3   ---   23/3   ---  35/6  804/177 0.34M
 5  ---   ---   ---   83/2   ---  83/2  887/179 0.38M
 6  ---   ---   ---   83/1   ---  83/1  970/180 0.43M
 7  ---   ---   ---   12/0   31/8  43/8 1013/188 0.47M
 8  ---   ---   ---   33/2   7/1  40/3 1053/191 0.50M
 9  ---   ---   11/2   52/1   1/1  64/4 1117/195 0.54M
10  ---   ---   14/1   45/1   7/2  66/4 1183/199 0.58M
11  ---   ---   39/2   13/2   16/4  68/8 1250/207 0.64M

D1 62/16  77/22  175/34  177/39  132/29      623/140
D2 30/6   66/17  126/16  344/12  62/16      628/67
TO 92/22  143/39  301/50  521/51  194/45     1251/207 Soapbox Comments
 ________________

De bästa konditioner jag har varit med om på SAC åtminstone på
högbanden. Körde flera mobila stationer, en del amerikaner hade
väldigt bred dialekt, jättekul! Ovanligt många kineser verkade vara
QRV, bland annat en kille som tydligen hade en kvinnlig instruktör
i bakgrunden. Kineserna verkar vara på gång.

Jag tror alldrig jag har kört så många Japaner, en del urstarka och
andra nästan oläsbara. Lågbanden tröga speciellt 80, men det gick i
alla fall köra några W med split på 40.

Det är småjobbigt med alla QRP stationer som inte ger sig när man
inte kan läsa dom, man försöker för det kan ju vara en välbehövlig
multis. Många QRP stationer hörs bra men en del verkar ha QRP
antenner också.

Detta är det bästa resultatet jag någonsin gjort i SAC. Ändå vet
jag att det kunde gått betydligt bättre därför...

Bortförklaringar:
För mycke göra på jobbet, så jag hann inte göra antennerna klara i
tid till testen. Satt minst en timme i masten under bästa
"sändningstid" och mekade med en ny 4 el yagi för 10 meter. Den
skulle ha varit användbar för att läsa de svaga stationerna. Jag
fick inte till den riktigt under testen. Dessutom har allt antenn
arbete m m tröttat ut mig. Så till nästa år ska jag vara utvilad
och ha antenparken i trim.

Inte heller den 2 el yagi för 40 meter som är påbörjad fick jag
klar.

Inte blev det bättre att grannen klagade att det störde, fick dra
ner effekten.

Borde ha kunnat köra minst 100 - 200 QSO'n till.

73 de SM2EZT (SM2T) I have observed all competition rules as well as all regulations
 established for amateur radio in my country. My report is correct
 and true to the best of my knowledge. I agree to be bound by the
 decisions of the Awards Committee. Date __20001008__  Signed __Torvald Lundberg__  Call __SM2EZT__

E-mail: SM2EZT, Torvald Lundberg


[ Return to SAC 2000 SSB - Claimed Scores - SM2T ]
Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/sac2000/sum/s0sm2t.htm
Copyright © 2000 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 8 2000
Most recent revision October 8 2000

SM3CER Contest ServicePrevious pageCalendar 2000Calendar 2001Rules IndexSite infoSK3BG Web Site