http://www.sk3bg.se/contest
SM3CER Contest ServicePrevious pageCalendar 2000Calendar 2001Rules IndexSite infoSK3BG Web Site

SAC 2000 Home

CW
Claimed Scores
Scandinavia

CW
Claimed Scores
Non-Scandinavia

SSB
Claimed Scores
Scandinavia

SSB
Claimed Scores
Non-Scandinavia

 

SAC 2000

 SAC 2000 SSB - Claimed Scores

[ Return to SAC 2000 SSB - Claimed Scores - 7S5S ]

7S5S

SUMMARY SHEETSCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST SUMMARY SHEET
 
Contest Dates: 2000-09-23--24

Call used: 7S5S
Operator: SM5CSS

Category: Single Operator / All Bands / High Power

Default Exchange: 59 #
__________________________________________________
 
Band   Raw QSOs Valid QSOs   Points  Mults
__________________________________________________

 80 SSB  108    107     224    26
 40 SSB  186    184     383    38
 20 SSB  347    342     790    52
 15 SSB  458    450     1173    50
 10 SSB  206    205     566    37
__________________________________________________
 
Totals:  1305    1288     3136    203

Claimed Score: 636.608 points

Rig: IC-751 + SB-200 + MFJ-432 Voice-Keyer
Antenner: KT34XA (10-15-20), 4-Square (40), Delta-Loop (80)
Mjukvara: EU 2.0, gammal så det räcker till!

Kommentarer: Hoppas ingen anklagar mig för att ha kört multi-TX,
en tysk amatör ropade upp mig och talade om att han även hörde
mig 20kHz upp, dock med kanske 40 dB lägre styrka! Vid kontroll
efter testen så upptäcktes att jag även hördes 20kHz ned. Detta
blev alltså en test som renderar i en reparation, vilket är
positivt ur kvalitetssynpunkt, det hade nog dröjt ett tag till
innan jag upptäckt detta fel annars!

Om någon undrar varför jag hade så många dupes, så beror det på
att datorn saknade högtalare, som alltså skulle ge ett beep vid
dupes.I have observed all competition rules as well as all regulations
for amateur radio in my country. My report is correct and
true to the best of my knowledge. I agree to be bound by the
decisions of the Scandinavian Activity Contest Awards Committee.
 
Date: 2000-09-25  Signature: Allan Pettersson  Call: SM5CSS
 

  Name: Allan Pettersson       
Address: Ringvägen 7            
     Fjärdhundra
     SE-74083, Sweden


[ Return to SAC 2000 SSB - Claimed Scores - 7S5S ]
Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/sac2000/sum/s07s5s.htm
Copyright © 2000 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 7 2000
Most recent revision October 7 2000

SM3CER Contest ServicePrevious pageCalendar 2000Calendar 2001Rules IndexSite infoSK3BG Web Site