http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS

SL Contest May 1998

CW: 9 May 1998, 1100 - 1200 UTC
SSB: 9 May 1998, 1230 - 1330 UTC


SL Contest

RESULTS
SPRING

1997
1998
1999
2000
2001
2002
AUTUMN

1997
1998
1999
2000
2001
RULES

CW

 SL stations:

 Pl. Call    Total
 --- --------  -----
 1. SL1FRO    637
 2. SL3ZZR    504
 3. SL1ZXK    492
 4. SL7ZXW    396
 5. SL5ZY    370
 6. SL4ZAE    320
 7. SL4ZYC    207
 8. SL2ZYR    140
 9. SL3ZZW    54
 10. SL7ZXI    48

Top of page

 SM stations:

 Pl. Call    Total
 --- --------  -----
 1. SM1TDE    915
 2. SMØBVQ    480
 3. SM5CLE    380
 4. SM7BVO    351
 5. SM3TLG    272
 6. SM5DQ    192
 7. SM5TC/M   168
 8. SM5AZS/QRP  100

Top of page


SSB

 SL stations:

 Pl. Call    Total
 --- --------  -----
 1. SL5ZY    756
 2. SL4ZYC    600
 3. SL1FRO    533
 4. SL3ZZR    516
 5. SL1ZXK    396
 6. SL7ZXW    297
 7. SLØZZF    280
 8. SL5ZYM    270
 9. SL3ZR    115
 10. SL7ZXI    65

 11. SL3ZZW    39
   SL2ZYR  Checklogg

Top of page

 SM stations:

 Pl. Call    Total
 --- --------  -----
 1. SM3UFF   1.184
 2. SM5CLE   1.095
 3. SM1TDE   1.072
 4. SM5VVQ    594
 5. SM3IIG    506
 6. SM5TC/M   420
 7. SMØBVQ    108

Top of page

 Comments (in Swedish):

Utmaningar:

Den enda utmaning som har meddelats mig är att SM1TDE kastade handsken till SL1FRO. Den gode Erik visade sig vara den starkaste, både på CW och SSB. GRATTIS!

Kommentarer:

 • SM5AZS: Varför satsar inte SL-stationerna mera på SSA portabeltester?

 • SM5TC/M: Jag hörde flera som körde testtrafik utanför de angivna segmenten. Skärpning!

 • SM3UFF: Jag tycker att deklarationen som skall skall skrivas under är onödig.

 • SL4ZYC: KG körde med en demologg. Han fick inga klockslag på sina QSO. Varning!

 • SM5DQ: Byt ut län mot församling.

 • SMØOY: Beklagar strulet med CW eller SSB som första pass. Det fina lördagsvädret var inte mycket att göra åt. Vi hörs igen i höst!

Top of page

Date of info: December 28, 1998 Source: Lars Nordgren, SMØOY

SL Contest
RESULTS SPRING:  1997      1998      1999      2000      2001      2002
RESULTS AUTUMN:  1997      1998      1999      2000      2001

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r97slth.htm
Copyright © 1998-2002 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 29, 1998
Most recent revision December 29, 1998