http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS

SL Contest November 1998

CW: 14 November 1998, 1100 - 1200 UTC
SSB: 14 November 1998, 1230 - 1330 UTC


SL Contest

RESULTS
SPRING

1997
1998
1999
2000
2001
2002
AUTUMN

1997
1998
1999
2000
2001
RULES

CW

 Category A / SL stations:

 Pl. Call    Pts  Mult  Total
 --- --------  ---  ----  -----
 1. SLØZZI   88  23  2.024
 2. SLØFRO   81  22  1.782
 3. SLØZG    77  22  1.694
 4. SL1ZXK   62  23  1.426
 5. SLØAS    56  19  1.064
 6. SL7ZYG   45  11   495
 7. SL4ZAE   40  12   480
 8. SL7ZXW   47  10   470
 9. SL7ZXI   41  11   451
 10. SL1FRO   25   5   125

   SL3ZZW       Checklogg
   SL2ZYK        Ej logg
   SL5ZXR        Ej logg
   SL5ZY         Ej logg

Top of page

 Category B / SH-, SK-, SM- and Non Swedish stations:

 Pl. Call    Pts  Mult  Total
 --- --------  ---  ----  -----
 1. SM6VVT   79  18  1.422

 1. SM1TDE   89  28  2.492
 2. SM6VVT   94  24  2.256
 3. SM5ALJ   84  21  1.764
 4. SM7DUZ   75  22  1.650
 5. SMØXG    71  22  1.562
 6. SMØBVQ   76  19  1.444
 7. SM4SX    72  15  1.080
 8. SM4AWC   56  14   784
 9. SM7EWW   11  37   407
 10. SM5VZW   35  10   350

 11. SM5TC/Ø/M  33   8   264
 12. SM5APS   25   5   125

   SM3IIG       Checklogg
   SM5MLE       Checklogg
   SM5DQ         Ej logg
   SM7TOG        Ej logg
   F5FJ         Ej logg
   OK1DPB        Ej logg
   RW3XX         Ej logg

Top of page


SSB

 Category A / SL stations:

 Pl. Call    Pts  Mult  Total
 --- --------  ---  ----  -----
 1. SLØZZI   98  24  2.352
 2. SLØFRO   95  21  1.995
 3. SL1ZXK   82  20  1.640
 4. SL4ZAE   77  21  1.617
 5. SL1FRO   74  18  1.332
 6. SL7ZYG   69  17  1.173
 7. SLØZZF   55  12   660
 8. SL4ZXZ   48  11   528
 9. SL7ZXW   44  12   528

 SL5ZXR          Ej logg

Top of page

 Category B / SH-, SK-, SM- and Non Swedish stations:

 Pl. Call    Pts  Mult  Total
 --- --------  ---  ----  -----
 1. SM1TDE   84  23  1.932
 2. SM4BTF   87  20  1.740
 3. SM5AAY   79  21  1.659
 4. SM5ALJ   78  19  1.482
 5. SMØBVQ   75  17  1.275
 6. SM4SX    60  14   840
 7. SK4UW    53  13   689
 8. SM4CJY   37   8   296
 9. SM5TC/Ø/M  35   8   280
 10. SM7EWW   33   7   231

 11. SM3ARR   21   4    84

   SM7TOG        Ej logg
   RW3XX         Ej logg

Top of page

 Comments (in Swedish):

En enda utmaning. Det var SM1TDE som kastade handsken till SLØFRO. Pä SSB lyckades SLØFRO försvara sig men på CW segrade SM1TDE. Inga övriga kastade.

Skicka loggarna som .XLS eller .TXT
Annars kan de bli omöjliga att läsa för mig.

Inga kommentarer från deltagarna.

73 - Lars, SMØOY

Top of page

Date of info: December 28, 1998 Source: Lars Nordgren, SMØOY

SL Contest
RESULTS SPRING:  1997      1998      1999      2000      2001      2002
RESULTS AUTUMN:  1997      1998      1999      2000      2001

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r98slth.htm
Copyright © 1998-2002 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 29, 1998
Most recent revision December 29, 1998