Menybar 1
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ END OF PAGE ]
SM3CER Contest Service - Results
RESULTAT
Våromgången 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Höstomgången 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Våromgången 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Höstomgången 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Våromgången 2016 2017
Höstomgången 2016 2017

SSA PORTABELTEST 1997
CW - Höstomgången
17 augusti 1997
 
(Plac.-Call-Locator-QSO 3.5/7-Mil totalt 3.5/7-Eff.mult.(3.5/7)-Poäng)
KLASS A Single Op. 1. OH6YF/P KPØ2VK 20/5 879/251 4 4.520 2. SM2EZT/P KPØ5TK 8/9 436/579 4 4.060 3. SM3ALW/P JP81CI 19/7 461/251 4 2.848 4. SM3ANA/P JP81GI 17/1 355/ 61 5 2.080 5. SM4SEF/P JO69NI 22/0 487/ 0 4 1.948 6. SM5APS/P JO89DS 18/1 302/ 69 5 1.855 7. SM7TXZ/P JO66FH 6/5 213/329 3 1.626 8. SM5AZS/P JO88II 18/1 372/ 34 4 1.624 9. SMØEPO/P JO89VL 12/3 212/155 4 1.468 10. SM3LNU/P JP82TX 8/0 261/ 0 3 783 11. SM5DQ/P JO89TE 11/1 191/ 1 4 768 12. SM6BUV/P JO68MB 6/0 105/ 0 3 315 13. SMØTHN/P JO89SD 5/0 105/ 0 2 210 14. SMØVLZ/P JO89SD 6/0 105/ 0 1 105 15. SMØUIE/P JO89SD 5/0 67/ 0 1 67 16. SMØOAP/P JO89SD 4/0 44/ 0 1 44 KLASS B Multi Op. 1. SK5BN/P JO78WN 22/3 453/125 5 2.890 2. SK6QW/P JO68QP 23/2 612/ 96 4 2.832 3. LA/SK6DW/P JO59LA 16/2 490/109 4 2.396 4. SK5RO/P JP8ØWF 22/1 380/ 61 3 1.323 5. SLØZZF/P JO89SD 16/1 273/ 1 3 822 6. SMØMIY/P JO99BM 12/0 196/ 0 4 784 7. SK7YX/P JO67TK 9/0 171/ 0 4 684 8. SK4UH/P JP8ØCC 9/3 98/ 76 3/1 370 9. SK5AA/P JO79VT 6/0 89/ 0 4 356 10. SMØSYK/P JO99BM 4/0 72/ 0 4 288 Checklogg: SM3DBW (JP82JK). Ej insända loggar: SLØZYI/P /JO89SD/ (8) - SM3STF/P /JP81DI/ (12). (Siffrorna inom parentes anger i hur många inskickade loggar resp. call förekommit. Dessa två stationer har förorsakat poängavdrag för samtliga deltagare de haft QSO med, p g a att de ej skickat in logg. Totalt deltog minst 29 stationer.

[ TOP OF PAGE ]

Följande rutor
aktiverades
Ruta 40 m 80 m
JO59 X X
JO66 X X
JO67 X
JO68 X X
JO69 X
JO78 X X
JO79 X
JO88 X X
JO89 X X
JO99 X
JP8Ø X X
JP81 X X
JP82 X
KPØ2 X X
KPØ5 X X

 
Operatörer:

SK5BN:  SM5AWU - SM5FJ - SM5GHD - SM5RN - SM5RTA - SM5TSW
SK6QW:  SM6NRA - SM6PXJ
LA/SK6DW: SM6FIQ
SK5RO:  SMØKRN - SMØWLN - SM5AOG - SM5NPV - SM5SIK
SLØZZF:  SMØOAP - SMØTHN - SMØVLZ
SMØMIY:  SMØMIY - SMØSYK
SK7YX:  SM7TJC
SK4UH:  SM4UYA - SM4VMS
SK5AA:  SM5IZS - SM5NDI
SMØSYK:  SMØMIY - SMØSYK

De tre första i klass A och de två första i klass B får diplom,
dessutom får segraren i Klass A en plakett.

[ TOP OF PAGE ]

KOMMENTARER

OH6YF:   It was really nice weather for the Portabeltest. I went to the highest point of Teuva for the contest. I put sloping dipoles for 80 and 40 to the fire control tower almost 200 meters above the sea level. Antennas relly worked well and all the Swedish stations were very loud. My QTH was the same place that has been used for VHF/UHF contests as OH6AT. Thanks for the QSO’s! I'll be back next year.

Equipment: Icom IC-735 + antenna tuner to restrict power to 3.9 W. Targa notebook computer with N6TR 6.05 software. Dipoles for 80 and 40 meters.
 

SM2EZT:   Jättekul test! Roligt med OH6YF. Denna gång var jag QRV redan 30 minuter efter teststart (HI). Bra fart på 80 i början, sen dalade signalstyrkan. Hörde betydligt fler än jag körde. På 40 var det inte många som körde, troligen p g a långskip, men här var signalstyrkan inget problem. Resultat - lika många QSO på båda banden.

Rig IC-751, effektmätare och separata inv V för 80 och 40, rest på en 14 meter lång stång, skarvad av två aluminiumrör och ett metspö.
 

SM3ALW:   Bästa höstomgången på länge. Kul med några nya signaler. Välkomna igen i vår!
 
SM3ANA:   Rig: CW TRX BrakOne. Trapdipol.
 
SM4SEF:   Rig: HW-8, MC-batteri och antennen en 80-metersdipol. Jag ser fram emot Våromgången 98!
 
SM5APS:   - - -
 
SM7TXZ:   Perfekt Portabeltest...
... åtminstone vad beträffar vädret. Med vårens test i minnet undrade man hur det skulle bli. Då satt jag i åska och regn, huttrade och frös och det var svårt att få någon fart på körandet.

På Höstomgången var vädret det rakt motsatta. Körde ut till mitt favoritställe ute vid Kullens Fyr i NV Skåne, medan tät dimma låg över nejden. Men när antennen kom på plats vid 8-tiden löstes dimman upp, solen sken från en knallblå himmel, fiskmåsarna gav ett trivsamt QRM. Ute på havet hade dimman också lättat och visade upp ett spegelblankt Kattegatt.

Antennen var en 27 m lång wire som fästes i två trädkronor efter ett par kastförsök. Ett 75 amp båtbatteri kånkades ut till platsen och snart var IC-725-an igång. Ett förbindelseprov gjordes och fick direkt kontakt med grabbarna vid Tall Ship Race i Göteborg. Allt fungerade.

Timmarna rann fort iväg, men mycket tid gick åt till att förklara för alla turisterna som kom ut på Kullen vad man egentligen höll på med.

Kan man tämka sig ett bättre sätt att köra radio?! Sitta ute i sommarfager natur med solsken och fågelsång, några mackor och en termos kaffe. Dock vet jag inte vad småfåglarna i buskarna tyckte om konkurrensen från CW-kvittret.

Man längtar redan fram till våren och nästa Portabeltest. Förresten - varför är inte fler med? Ut i busken med er! Det är en upplevelse, jag lovar. Vi hörs!
 

SM5AZS:   En trevlig test med FB WX och ganska många QRV. Svårt göra sig hörd på 40 m. Jag hörde och ropade på 3ANA och 7TXZ men NIL svar... Fick åka hem och hämta varmare kläder då det mulnade och började blåsa ett tag på förmiddagen. Lustigt. Strax efter återkomsten blev det lika varmt som tidigare (ca 27 C).

Rig: HW-8, uteffekt ca 1.5 W.
Ant: Dipoler (byglad 2 x 20 m).
QTH: Näsudden. Berg 40 möh öster Herrborum.

Det måste stå fel i reglerna ang. poäng bara med svenska stationer. Tacka 17 för att man ska ha poäng för t ex OH-stationer!!! Varför skulle vi annars bjuda in grannländerna?????

- - - - - - - - - -

Testledarens kommentar: Tacka 17 för att du får poäng för dina körda LA- och OH-stationer! Vår ärade spaltredaktör hade tyvärr publicerat gamla regler inför årets tävlingar. De regler som gäller 1997 och fortsättningsvis (tills dom ändras nästa gång) hittar du här. På engelska visserligen, för att våra icke svensktalande nordiska/skandinaviska vänner också ska kunna ta del av reglerna...

- - - - - - - - - -
 

SMØEPO:   - - -
 
SM3LNU:   - - -
 
SM5DQ:   Körde från Måsnarens strand, sydväst om Södertälje. Konditionerna verkade bra, men jag lyckades inte få min antennstump att "dra" på 7 MHz.

Rig: "Sierra" Home-Brew, ca 2.0 W output.
 

SM6BUV:   - - -
 
SMØTHN:   - - -
 
SMØVLZ:   - - -
 
SMØUIE:   - - -
 
SMØOAP:   - - -
 
SM3DBW:   - - -
 
SK5BN:   Bifogade testlogg innehåller även QSO’n med en OH-station. Poängen för dessa QSO’n är ej medräknade i vårt resultat med följande kommentar:

Med stor förvåning läser vi i QTC 5/97 sid. 19 "Testledarens kommentar" att en hel del reklam gjorts riktat till de övriga skandinaviska ländernas contest managers om vår Portabeltest. Man frågar sig varför? I testreglerna i samma nummer av QTC sid. 17 kan vi läsa att "Endast QSO med svenska portabla stationer ger poäng".

Ett klarläggande i QTC är säkert på sin plats tillsammans med testresultatet, vilket vi hoppas publiceras inom kort.

- - - - - - - - - -

Testledarens kommentar: Jag hänvisar till mitt svar på SM5AZS kommentarer! Ni har fått poäng för era OH-QSO’n.

- - - - - - - - - -
 

SK6QW:   QTH Hällekis vid Kinnekulle, 10 m från Vänern. IC-735 med 4 W ut till en 2 x 18 m stegmatad dipol ca 10 m upp. Svårt att få kontakt på 40 m.
 
LA/SK6DW:   Körde denna gången från Norge för att kunna klara av både testen och besök hos släkten. Stationen placerad på gräset utanför sommarstugan. Utsikt över den lilla fiskehamnen och långt därborta i soldiset kan man ana Kosteröarna. Antennens mittpunkt fäst i flaggstången, som förlängts ett par meter genom att hissa upp en stör surrad i flagglinan. Inte vackert, men effektivt. Väckte en hel del nyfikenhet. Ena änden fästes i grannens flaggstång och den andra lutade lätt ner mot hamnen. Lätt vind och behaglig temperatur. Att inte fler kör denna test, när man kan ha det så trevligt.

Utrustning: FT-757GXII, FC-757AT, G5RV.
QTH: Vikerhavna, Hvaler.
 

SK5RO:   Klubben passade på att anordna årets Field Day samma weekend som testen gick av stapeln. Höjdpunkter under helgen var demonstration av MS på VHF - vi lyckades genomföra ett sked med en holländare, nedtagning av vädersatellitbilder och förstås Portabeltesten. Evenemanget samlade 20-talet medlemmar.

Rig: Icom IC-735. Strömmatning: Bilbatteri. Uteffekt: 8 W.
Antenner: Inverterade dipoler för 40 och 80 m.

Synd att bara svenska stationer räknas. Borde kunna bli ett nordiskt evenemang.

- - - - - - - - - -

Testledarens kommentar: Jag hänvisar återigen till mitt svar på SM5AZS kommentarer!

- - - - - - - - - -
 

SLØZZF:   Det var en härlig dag att vara ute och köra Portabeltesten. Vi var ute med ett gäng från FRO Södertälje (SLØZYI) vid Långsjön. Ett mycket trevligt ställe. Mycket med folk var det också. Trevligt. Efteråt var det bad med korvgrillning.

Rig: Icom IC-729. Ant: W3DZZ.
 

SMØMIY:   Lånade en bit av grannens tomt som QTH. Åskan knallade på avstånd och ännu mera i radion. Kastantenn och matchbox till Ra-200 samt Argonaut 509, 3 - 4 W ut.

73 de SMØMIY + SMØSYK (ty vi äro multi även denna gång).

- - - - - - - - - -

Testledarens kommentar: Jag säger som jag brukar - det är jättekul att köra multi! Det är dock några enkla regler man måste följa... Man måste först enas om vilken av signalerna man ska använda. Sedan kör man med den hela tävlingen.

Om jag har tolkat loggarna rätt har ni kört med era egna signaler lite huller om buller och sedan försökt samla era QSO’n i samma logg. I vissa av era motstationers loggar förekommer den ena signalen och i vissa loggar förekommer den andra. Dessutom verkar några QSO’n "kommit bort", så en del av era motstationer har tappat poäng, när jag inte hittat QSO’t i er logg.

Studera gärna reglerna till nästa år och fråga gärna mig eller någon annan erfaren testoperatör hur en multitest går till och så kommer ni igen till nästa Portabeltest! Lycka till!

- - - - - - - - - -
 

SK7YX:   Rig: Heathkit HW-8. Antenn: Dipol.
 
SK4UH:   Vi hann inte sätta upp antenner i tid och sedan visade det sig att vi störde varandra och det gick inte att köra parallellt på 40 och 80 m som planerats. Tropik-WX samt brist på lämplig dricka gjorde det extra svettigt. Nåväl, det var vår första Portabeltest... Vi kommer igen!

QTH: Lappmarken utanför Krylbo.
Riggar: INDEX-QRP Plus K, Icom IC-706.
Ant: Delta-loop för 80 m, Outbacker Perth för 40 m.

- - - - - - - - - -

Testledarens kommentar: Det var ju en evinnerlig tur att ni störde varandra, så att det inte gick att köra 40 och 80 m samtidigt! Då hade ni nämligen blivit "diskade". I reglerna står det under rubriken "Klasser:" B) Multi Operator (endast 1 sändare tillåten). Det innebär att man inte ska kunna sända samtidigt på två olika band.

Studera gärna reglerna till nästa gång, som tidigare påpekats!

- - - - - - - - - -
 

SK5AA:   Rig: Heathkit HW-8, effekt ca 2 W. Antenn: FD-4.
 
SMØSYK:   Se SMØMIY:s kommentarer.


Janne/SM3CER
SSA HF Contest Manager

RESULTAT
Våromgången 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Höstomgången 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Våromgången 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Höstomgången 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Våromgången 2016 2017
Höstomgången 2016 2017

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r97smph.htm
Copyright © 1997-1999 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created November 16 1997
Most recent revision October 29 1999
Menybar 2
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ TOP OF PAGE ]