http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS

SL Contest May 1997

CW: 10 May 1997, 1100 - 1200 UTC
SSB: 10 May 1997, 1230 - 1330 UTC


SL Contest

RESULTS
SPRING

1997
1998
1999
2000
2001
2002
AUTUMN

1997
1998
1999
2000
2001
RULES

CW

 SK stations:

 Pl. CALL   QSO  SL Poäng Mult  Totalt
 --- -------- ---  -- ----- ----  -----
 1. SK6QW   29  12   77  17  1.309
 2. SKØTM   24  9   60  16   960
 3. SK5CG   13  11   57   9   513

Top of page

 SL stations:

 Pl. CALL   QSO  SL Poäng Mult  Totalt
 --- -------- ---  -- ----- ----  -----
 1.SLØZG    28  12   76  17  1.292
 2.SLØZZI    25  10   65  17  1.105
 3.SL5ZXN    25  11   69  15  1.035
 4.SL4ZYC    25  8   57  16   912
 5.SLØFRO    25  9   61  14   854
 6.SL1ZXK    24  8   56  13   728
 7.SL4ZXX    23  9   59  12   708
 8.SL6ZK    23  6   47  14   658
 9.SL3ZZW    20  6   44  12   528
 10.SL5ZY    19  7   47  11   517
 11.SL3AH    16  7   44  11   484
 12.SL6BM    16  5   36  10   360
 13.SL7ZN    14  5   34   9   306
 14.SLØZZA    7  3   19   7   133

Top of page

 SM stations:

 Pl. CALL   QSO  SL Poäng Mult  Totalt
 --- -------- ---  -- ----- ----  -----
 1.SM5CLE    23  14   79  15  1.185
 2.SMØDZH    19  12   67  15  1.005
 3.SM5MLE    23  11   67  14   938
 4.SM5ALJ    22  11   66  14   924
 5.SMØBVQ    18  11   62  13   806
 6.SM6NT    20  9   56  12   672
 7.SM3VDX    17  7   45  14   630
 8.SM3AHM    20  6   44  14   616
 9.SM4SEF    13  11   57  10   570
 10.SM3RSD    16  9   52  10   520
 11.SM5VZY    13  8   45  11   495
 12.SM7RYR    12  9   48   9   432
 13.SM4VMS    11  6   35   8   280
 14.SM5BMB    8  8   40   7   280
 15.SM5VZW    6  6   30   5   150
 16.SMØELV    6  2   14   4   56
  SM1CIO    Checklogg

Top of page


SSB

 SK stations:

 Pl. CALL   QSO  SL Poäng Mult  Totalt
 --- -------- ---  -- ----- ----  -----
 1. SK5CG   20  11   64  15   960

Top of page

 SL stations:

 Pl. CALL   QSO  SL Poäng Mult  Totalt
 --- -------- ---  -- ----- ----  -----
 1. SLØFRO   24  9   60  16   960
 2. SL5ZXN   21  10   61  15   915
 3. SL1ZXK   22  9   58  15   870
 4. SL4ZYC   22  9   58  14   812
 5. SL6ZK   22  9   58  14   812
 6. SL5ZY   18  8   50  13   650
 7. SL3ZZW   17  9   53  12   636
 8. SL6BM   18  7   46  13   598
 9. SL3ZR   15  8   47  12   564
 10. SL3AH   14  8   46  10   460
 11. SL7ZN   11  4   27   9   243

Top of page

 SM stations:

 Pl. CALL   QSO  SL Poäng Mult  Totalt
 --- -------- ---  -- ----- ----  -----
 1. SM5ALJ   22  11   66  16  1.056
 2. SM5CLE   22  10   62  16   992
 3. SM6NT   20  10   60  16   960
 4. SM5MLE   16  9   52  12   624
 5. SM7HSP   15  8   47  12   564
 6. SM7ATL   15  6   39  13   507
 7. SM3RSD   12  9   48  10   480
 8. SMØBVQ   15  8   47  10   470
 9. SMØARR   14  7   42  11   462
 10. SM5BMB   9  8   41   9   369
 11. SM6MVL   5  5   25   5   125
 12. SM7AEW   4  1   8   4   32
 13. SMØELV   2  1   6   2   12
   SM4MYD   Checklogg

Top of page

 Ej insända loggar:

  SM4SX, SM6DPF, SMØCVI, SM5DSS, SM6BWD, SM6CYX, SM6EGJ.

Top of page

 Comments (in Swedish):

SKØTM ligger bevisligen på Kgl Djurgården. Därför har tävlingsjuryn beslutat att räkna QSO med SKØTM för multiplier Stockholms Stad, SM.

SM5CLE var den ende som lyckades köra samtliga SL-stationer på CW-delen. På SSB-delen lyckades SM5ALJ och SK5CG med detta. SL5ZXN i Bålsta körde också samtliga, men kunde naturligtvis inte köra sig själv.

Välkomna till höstens omgång den 15 november!

73
Lars Nordgren, SMØOY

Top of page

Date of info: December 28, 1998 Source: Lars Nordgren, SMØOY

SL Contest
RESULTS SPRING:  1997      1998      1999      2000      2001      2002
RESULTS AUTUMN:  1997      1998      1999      2000      2001

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r97sltv.htm
Copyright © 1998-2002 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 29, 1998
Most recent revision December 29, 1998