Menybar 1
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ END OF PAGE ]
SM3CER Contest Service - Results
RESULTAT
Våromgången 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Höstomgången 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Våromgången 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Höstomgången 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Våromgången 2016 2017
Höstomgången 2016 2017

SSA PORTABELTEST 1996
CW - Höstomgången
18 augusti 1996
 
(Plac.-Call-Locator-QSO 3.5/7-Mil totalt 3.5/7-Eff.mult.(3.5/7)-Poäng)
KLASS A Single Op. 1. SM7HEC/P JO67UF 10/ 6 345/227 4 2.288 2. SM3ALW/P JP81CI 10/ 7 265/239 4 2.016 3. SM3ANA/P JP81NE 9/ 7 191/172 5 1.815 4. SM6ZN/P JO67BM 4/ 6 122/212 4 1.336 5. SM5AZS/P JO88II 7/ 1 163/ 34 5 985 6. SM6AOQ/P JO67CL 6/ 2 189/ 50 4 956 7. SMØKY/P JO99BH 8/ 0 158/ 0 3 474 8. SM3BEE/P JP82TF 4/ 0 59/ 0 4 236 KLASS B Multi Op. 1. SLØZG/P JO99KR 12/ 6 250/146 5 1.980 2. 8SØFRO/P JO89XK 9/ 5 118/127 5 1.225 Checklogg: SM5DQ/P /JO89TE/ (4 QSO på 3.5 Mhz och 3 QSO på 7 MHz). Ej insända loggar: SMØDYP/P /JO89VF/ (2) - SM1CJV/P /JO97ED/ (2) - SM3STF/P /JP81DI/ (9). (Siffrorna inom parentes anger i hur många inskickade loggar resp. call förekommit. Dessa tre stationer har förorsakat poängavdrag för samtliga deltagare de haft QSO med, p g a att de ej skickat in logg. SMØDYP och SM1CJV har förorsakat fullt poängavdrag för att de förekommit i färre än tre loggar). Totalt deltog minst 14 stationer.

[ TOP OF PAGE ]

Följande rutor
aktiverades
Ruta 40 m 80 m
JO67 X X
JO76 X X
JO88 X X
JO89 X X
JO97 X X
JO99 X X
JP81 X X
JP82 X

 
Operatörer:

SL0ZG:	 SM0AJU - SM0BSB - SM0KRN
8S0FRO:	 SM0OY

De två första i Klass A och den första i Klass B får diplom,
dessutom får segraren i Klass A en plakett.

[ TOP OF PAGE ]

KOMMENTARER

SM7HEC:   Rig: HW-9, ca 3 W ut. Ant: Dubbel zepp, open feeder.
 
SM3ALW:   Det vackra vädret borde ha lockat ut fler i busken.
 
SM3ANA:   Rig: CW-trx BrakOne. Ant: Trapdipol.
 
SM6ZN:   Glad och utvilad samt med all utrustning trimmad och på plats, körde jag igång 0700 UTC. Inte ett ljud från någon teststation. Efter nästan en halvtimma dyker nabon SM6AOQ/P upp ur tystnaden och hjälper mig med det första test-QSO:et. Innan dess gjorde jag en kontroll av testdatum. Trodde att jag tagit fel på dag, men icke.

Det gick trögt, mycket trögt. Det blev ytterligare teststationer i loggen, men inte många. Låg slutpoängsumma tager inte bort den sköna tillfredskänslan efter avslutad Portabeltest.

Utrustning: TS-120V, Butternut HF6V, ändmatad zepp med 400 Ohm bandkabel, samt två seriekopplade 6 V backup-ackumulatorer.
 

SM5AZS:   En underbar dag. Blev lite väl varmt på mitt berg mitt på dagen. Puh... Dock var intresset tyvärr mycket svalt!! Vart tog alla P-testare vägen? Inte en enda civil klubbstn hörde jag!!!!!

Min genom tiderna sämsta omgång. 40 m jobbig som vanligt. Jag hörde SM7HEC/P, men han hörde tydligen inte mig. Annars NIL. Bara EU-stns. Gick QRT drygt en timme före sluttiden.

Jag tror vi får ta ett litet snack (debatt i QTC) om hur vi skall få fler intresserade till Portabeltesten?????
Eller...

QTH: Näsudden (S:t Anna). Rig: HW-8, uteffekt 0.9 W.
Ant: Dipoles.
 

SM6AOQ:   - - -
 
SMØKY:   Fint väder för Portabeltest, men ännu finare för andra sommaraktiviteter. Trevligt som vanligt. Bland besökarna fanns ordningsmakten. De var intresserade av hur jag fått upp antennen så högt. "Har du en apa med dig?"

QTH: Djurgården, Stockholm. Rig: Yaesu FT-757.
Ant: 2x20 m dipol, 15 m upp. WX: UFB.
 

SM3BEE:   Tyvärr blev det bara fyra kontakter, eftersom antennreläet lade av. Rig som vanligt en HW-8 och G5RV-antenn.
 
SM5DQ:   Har kört min Argonaut, ca 4 Watt, från Hovsjö koloniområde, med hjälp av ett fritidsbatteri och en trådstump (ca 10 m) uppslängd i närmaste björk. Missade hela förmiddagen och under sista halvtimmen fanns inte många stationer QRV.
 
SLØZG:   Ingen kan skylla på dåligt väder (dålig aktivitet). Vi saknar fortfarande deltagare från LA, OH, OZ och många SM!

Rig: Trio 120, <1 W.
Ant: Dipol.
 

8SØFRO:   QTH: Sollentuna. Rig: Kenwood TS-430, <1 W output. Ant: FD-4.


Janne/SM3CER
SSA HF Contest Manager

RESULTAT
Våromgången 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Höstomgången 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Våromgången 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Höstomgången 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Våromgången 2016 2017
Höstomgången 2016 2017

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r96smph.htm
Copyright © 1997-1999 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 30 1996
Most recent revision October 29 1999
Menybar 2
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ TOP OF PAGE ]