Menybar 1
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ END OF PAGE ]
SM3CER Contest Service - Results
RESULTAT SSA JULTEST
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SSA JULTEST 1996

 Klass A: Single Operator

(Plac.-Call-QSO-QSO 3.5/7-Poäng)
* 1. SM3CER 61 36/25 120 10. SM5DYC 43 32/11 83 * 2. SM7DUZ 58 33/25 109 11. SM7ATL 42 30/12 83 * 3. SM6BSK 53 33/20 106 12. SM6VVT 44 32/12 78 4. SMØXG 52 33/19 103 13. SM5BRG 28 26/ 2 56 . SM5BVF 52 31/21 103 14. SMØOY 11 8/ 3 20 6. SM6NM 48 29/19 94 15. SMØBDS 8 8/ 0 16 7. SM3CBR 50 36/14 93 16. SMØKY 8 8/ 0 15 8. SM7CFR 49 30/19 91 17. SM5FUG 6 6/ 0 12 9. SM3LNU 45 29/16 88 Checkloggar: 8S1FRO (6 QSO) - SMØDJZ (14 QSO) - SM1TDE (16 QSO) - SM4MYD (11 QSO) - SM5MLE (21 QSO).

 Klass B: Single Operator/QRP

(Plac.-Call-QSO-QSO 3.5/7-Poäng)
* 1. SL7ZXJ 42 35/ 7 83 2. SM5DQ 37 27/10 74

Ej insända loggar:

SK7AX (3) - SM3BDZ (1).

(Siffrorna inom parentes anger i hur många inskickade loggar resp. call förekommit. Dessa två stationer har förorsakat fullt poängavdrag för samtliga deltagare de haft QSO med, p g a att de ej skickat in logg och för att de förekommit i färre än fem loggar).

Operatörer:

SL7ZXJ = SM7HNF

Totalt deltog minst 26 stationer i 1996 års Jultest.

De tre första i Klass A och den första i Klass B får diplom, dessutom får segraren i Klass A en plakett.

 

 KOMMENTARER

SMØXG: Tack för ännu ett år av testande. Intressant att konstatera hur olika konditionerna är vid olika tidpunkter. Synd att det är så få deltagare i Jultesten!
 
SM6VVT: Kul med en test som avbrott i julfirandet. Synd bara att så få deltog. En annan mindre rolig sak var ju dom dåliga condsen på 40 m, speciellt andra dagen.
 
SM5BRG: Ganska dålig aktivitet - eller hur! Tror du inte man skulle vinna på att korta tiden till max 2 timmar?
 
SMØBDS: Ett ringa bidrag till testen även i år. Hörde ingen SM på 40 m när jag lyssnade.
 
SM5FUG: Aktiviteten verkade låg. När jag slog på hörde jag bara OZ som jultestade först. Har det blivit för krångligt? Det var bara jag som körde ord. XORAW m m sånt är väl inte kul? Ska vi få nybörjare i tester bör vi utbyta TOMTE, NISSE och GLÖGG. Vill man jäklas kan man ju sända NISHE. Jag tycker att ordvalet ska vara fritt; sänd GLÖGG, XORAW eller senast mottagna ord, inget krångel PSE. Jultesten är kul, fast jag har svårt med julmornar!
 
SL7ZXY: Tack för trevlig test som vanligt, men tyvärr var konditionerna på 40 m ganska besvärliga.
 
SM5MLE: Blev inte så många, bättre lycka nästa gång!!
 
(Testledaren sticker ut näsan igen!:

Det här med att tillfredställa alla - det är svårt det! Egentligen skulle det vara intressant att kolla hur många nybörjare det skulle tillföra Jultesten om vi återinförde ord i klartext i testmeddelandet. Allvarligt talat tror jag inte någon låter bli att köra test för att man behöver sända XORAW i st f TOMTE. Om man deltar beror nog snarare på om man är tillräckligt intresserad av att köra test över huvud taget! På den tiden vi körde ord i klartext blev det faktiskt ganska tjatigt med TOMTE, GLÖGG, LUCIA och GOJUL i nästan varje QSO, eftersom många också skickade det ord dom tagit emot. Man såg fram emot dom som sände något annat. Om det kom TOMAT t ex fick man ju sudda, eftersom man redan gissat att det skulle komma en tomte till...

Anledningen till att reglerna ändrades 1992 var att många deltagare uttryckte sina önskemål om det. En annan orsak var - dumt eller inte - en form av anpassning till dataloggning. För att göra det något lättare för dom som skriver sådana program förändrades reglerna. En enkel sak för en programmerare är att tillverka 5 slumpmässiga bokstäver - om man utesluter våra svenska tecken - Å, Ä och Ö. Det treställiga löpnumret som räknas upp från 001 var ju redan uppfunnet i contestloggprogrammen, så det gällde ju bara att haka på dom 5 bokstäverna. Om man skulle ha haft ord i svensk klartext, skulle programmeraren fått lägga upp en liten databas med svenska 5-ställiga ord, som dataprogrammet slumpmässigt fått plocka ifrån. Det går naturligtvis att göra, men tanken var att det skulle gå lätt och snabbt att konfigurera ett loggprogram, så att man kunde köra en test typ vår Jultest.

Och se - det lyckades! N6TR har i sitt contestloggprogram TR lagt in vår Jultest - egentligen bara för oss i SM !! - även om vissa andra tester kan ha nytta av den 5-ställiga bokstavsgruppen. Dessutom har han lagt in NRAU-testen och SAC för oss Skandinaver. Till och med vår svenska Månadstest går att med lätthet konfigurera! (SAC har för övrigt även K8CC lagt in i sitt EU - NA). Att dom testerna finns med i deras loggprogram kan vi tacka SM5GMG, SM3OJR och SM3CER för.

Sens moral - enligt mitt sätt att se på saken - endera återgår vi till gammal hederlig pappersloggning, kolla dupes och renskriva loggen för hand och sända TOMTE och GOJUL med handpump (intet ont sagt om handpump - det är kul) eller också följer vi med utvecklingen och tar till oss ny teknik med öppna ögon.

- Jag vet ju vad jag väljer! Och oavsett om jag måste sända XORAW eller TOMTE eller en dikt med 100 bokstäver, så skulle jag ändå vara med i Jultesten - bara för att:

DET ÄR SÅ KUL MED CONTEST!!!

 


Janne/SM3CER
SSA HF Contest Manager

RESULTAT SSA JULTEST
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r96jult.htm
Copyright © 1997-1999 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created February 14 1996
Most recent revision March 27 1997
Menybar 2
[ HOME ] [ PREVIOUS PAGE ] [ SK3BG WEB SITE ] [ TOP OF PAGE ]