http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2017
Våromgången
21 maj 2017

Logs
Participants: 43  
Received logs: 41 (95,3%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
    11 1           31   3

The following 21 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO48 1 JP5Ø 1 4 KPØ3 1 1
JO49 1 1 JP7Ø 1 KPØ4 1
JO58 1 JP71 2 3 KP46 1
JO59 2 5 JP73 1 2
JO65 1 1 JP81 2 2
JO68 1 2 JP82 1
JO75 1 1 JP9Ø 1
JO78 1 1
JO79 3 4
JO89 5 5
JO99 1 2

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!


Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM6EQO/P   12 10  22  2.044 1.862  3.906  JO75BJ 04
 2. SM7RYR/P    8  8  16  1.286 2.190  3.476  JO65PN 05
 3. SMØOEK/P   12  5  17  1.565  875  2.440  JO99EF 05
 4. SM5COP/P   11  2  13  1.335  470  1.805  JO89MG 05
 5. SM5CCT/P   11  2  13  1.268  470  1.738  JO89MG 05
 6. LA7DHA/P    9  3  12   918  450  1.368  JO59GV 03
 7. SM6MCW/P   15  1  16  1.046  129  1.175  JO68UK 03
 8. OF8MXL/P    0  2  2    0  975   975  KP46SB 05
 9. SMØIHR/P    0  4  4    0  755   755  JO89VJ 05
10. SM4EPR/P    0  0  0    0   0    0  JO79OQ 04

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. LA1DSA/P   23  1  24  2.226  335  2.561  JO59TK 05
 2. SM2MTR/P   11  3  14  1.692  672  2.364  KPØ3CU 04
 3. LA8FTA/P   19  0  19  1.907   0  1.907  JP5ØKD 05
 4. SM5NVF/P   19  1  20  1.282  153  1.435  JO89QL 03
 5. LA9PTA/P   13  0  13  1.110   0  1.110  JO59KC 04
 6. SM3PXO/P    7  1  8   787  180   967  JP73MP 02 04
 7. SAØBVA/P   13  0  13   800   0   800  JP9ØFA 03
 8. LB1LG/P    15  0  15   782   0   782  JO59MV 05
 9. SM4RGD/P   11  0  11   780   0   780  JO79MA 04
10. SAØCAM/P    8  0  8   618   0   618  JO89WL 03

11. LA9VKA/P   11  0  11   536   0   536  JO59MF 04
12. LA4PGA/P   12  0  12   504   0   504  JP5ØKD 04
13. SAØCEO/P    4  0  4   322   0   322  JO99GF 04
14. LA7IJ/P    8  0  8   282   0   282  JP5ØOD 03
15. SM3YRC/P    4  0  4   263   0   263  JP82QN 03 04
16. SM4LRA/P    5  0  5   228   0   228  JO79OQ 04
17. SA3CDP/P    4  0  4   210   0   210  JP73KK 03
18. SA4CFP/P    4  0  4   202   0   202  JP71GF 03 04
19. LA9ZMA/P    4  0  4   186   0   186  JO48TX 03
20. LB6CH/P    3  0  3   30   0    30  JP5ØOD 03

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. LA1KHA/P  5/ 2  4/ 0  11  626  772  1.398 JO49SE 04

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SK5AS/P    14  2  16  1.557  730  2.287  JO78SO 05
 2. SLØCB/4/P   13  2  15  1.412  475  1.887  JO79KR 05

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM4YXA/P   26  0  26  1.804   0  1.804  JP7ØIW 04
 2. SK6EI/P    15  0  15  1.558   0  1.558  JO68RP 04 05
 3. SK5WB/P    20  2  22  1.220  285  1.505  JO89JQ 03

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK3BG/P  10/ 5  4/ 0  19 2.011  983  2.994 JP81NW 05
 2. SK4BX/P  11/15  1/ 0  27 2.739  220  2.959 JO79LI 05
 3. SL3ZZR/P  10/12  1/ 0  23 2.155  425  2.580 JP71SN 04 05
 4. SJ3A/P   7/ 7  3/ 0  17 1.428  578  2.006 JP81GT 04
 5. SK5AA/3/P  3/ 9  2/ 0  14  568  381   949 JP71VB 03

Top of page

Ej insända loggar: SA2CLC/P (1) - SM6BGG/P (10).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom. Båda har förorsakat poängavdrag för sina motstationer.)

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM6EQO/P
 • Single Operator - SSB: LA1DSA/P
 • Single Operator - Mixed: LA1KHA/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM6EQO/P, SM7RYR/P, SMØOEK/P, LA7DHA/P och OF8MXL/P
 • Single Operator - SSB: LA1DSA/P, SM2MTR/P, LA8FTA/P, SM5NVF/P, LA9PTA/P och SM3PXO/P
 • Single Operator - Mixed: LA1KHA/P

 • Multi Operator - CW: SK5AS/P och SLØCB/4/P
 • Multi Operator - SSB: SM4YXA/P, SK6EI/P och SK5WB/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P, SK4BX/P och SL3ZZR/P

Top of page

Operators

  SJ3A/P: SA3MYS - SM3GUJ - SM3MTQ
  SK3BG/P: SA3CAT - SM3EFS - SM3EVR - SM3EXM - SM3NXS - SM3SJN
  SK4BX/P: SM4DOH - SM4EMO - SM4FXR - SM4LMV
 SK5AA/3/P: SM5BZL - SM5EUU
  SK5AS/P: SM5ATP - SM5CNQ - SM5DK
  SK5WB/P: SM5NUZ - SM5WLW
  SK6EI/P: SA6AVB - SM6TPJ
 SLØCB/4/P: SMØFKI - SMØJST
 SL3ZZR/P: SA3BZL - SM3JGG
 SM4YXA/P: SM4YWZ - SM4YXA

Top of page

Kommentarer...

Mycket lågt deltagande i Våromgången!

I årets våromgång deltog bara 43 stationer! Minst 61 personer deltog. Som vanligt deltog många LA-stationer (11 st.). Mycket glädjande - stort tack till alla norska deltagare! Det lägsta deltagandet från SM på 15 år - bara 31 st.!!! Endast en station från OH deltog och inget deltagande från OZ eller övriga Skandinaviska/Nordiska länder.

2 stationer av 43 skickade inte in sina loggar!

Vad ska jag "tjata om" den här gången då? Jo, att vissa har MYCKET SVÅRT att skilja på sända och mottagna testmeddelanden - speciellt RS/RST-rapporterna. I några loggar har sänd och mottagen rapport kastats om, vilket naturligtvis ger poängavdrag för din motstation...

Dessutom: Bokstavera din anropssignal och din lokator, när du kör SSB!

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2017
Year     Part.
2017 Höst
 
Vår
43
2016 Höst
37
Vår
50
2015 Höst
28
Vår
46
2014 Höst
42
Vår
72
2013 Höst
49
Vår
92
2012 Höst
50
Vår
68
2011 Höst
63
Vår
74
2010 Höst
68
Vår
97
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24
Top of page

Participants from different countries
PFX: JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
Year V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2017         11   1                       31       3  
2016         8 15   1                     42 21     2 3
2015         2 3                     1   43 25     3 2
2014         14 11 2                   1 1 55 30     4 3
2013         12 5 2 2                     65 42     3 3
2012         6 4 5 2                   1 57 43     3 4
2011 1       5 4 3 4                 1 1 64 54     5 4
2010         7 6 4 1   1               1 86 59     4 5
2009         2 4 2 5                 1 2 98 53     4 4
2008         2 4 2 5                 1 1 95 65     4 4
2007         3 4 6 1                   1 70 69     3 4
2006         1   7 5                 2 1 46 36     4 3
2005             7 2 1               1 1 37 24     4 3
2004             1 1                 1 1 41 24     3 3
2003               3                 1 1 50 29     2 3
2002             3 1 1               2 1 26 23     4 3
2001             1 1   1             1 1 34 32     3 4
2000             2 1   2               1 43 20     2 4
1999           1                     1   38 28     2 2
1998                 1 1             1 1 34 24     3 3
1997           1   1                     40 27     1 3
1996                                     24 14     1 1

Top of page


Janne/SM3CER

 

KOMMENTARER - Single Operator
 
LA1DSA/P JO59TK

Fine forhold og mye aktivitet gjorde så det var flere stasjoner i loggen enn på flere år, men det er fortsatt plass til flere... mange fler :)

Dagens oppsett var Elecraft KX-3 med 900mW til en hjemmelaget Endfeed Windom ca 15 meter over bakken på hytta i Ørje.

Vi hørs igjen 20. August.

73 de LA1DSA/P
Jan Erik Thømte


LA1DSA, Jan Eriks stationsplats.


Fin utsikt från stationsplatsen.


Den ihoprullade Windom-antennen.


Jan Erik visar tummen upp - nu kör vi!


25 av de 43 stationer som var QRV.
9 av 11 LA-stationer som var igång visas.
Den gula ’plutten’ är LA1DSA.

Rig: Elecraft KX3.
Pwr: 900 mW.
Ant: Hjemmelaget endfeed Windom c:a 15 meter over bakken.
QTH: Hytta i Ørje.

 
LA1KHA/P JO49SE

Jeg reiste til Holtankollen, som med sine 253 m.o.h. gir et godt QTH. Toppen har godt med trær, så det er lett å henge opp antenne. Turen opp tar under 15 min.

Toppen er også med i SOTA. Da med LA/TM-049 som referanse. WX var perfekt.

Denne gang benyttet jeg en Yaesu FT-817 med ca 2.5 W for de to Phone-QSOene jeg hadde på 80 m. Elecraft KX1 for alle andre kontakter. Antenne på 80 m var 1/4 bølge endefødet. Ikke nødvendig med tuner. På 40 m en dipole. Bør ha egen dipole for 80 m neste gang.

Takk for flott test.
73 de LA1KHA, Kjell.


LA1KHA, Kjell med dotter? uppe på Holtankollen.

Rig: Yaesu FT-817 och Elecraft KX1.
Pwr: C:a 2,5 W.
Ant: 1/4 bølge endefødet på 80 m - dipole på 40 m.
QTH: Holtankollen, 253 m.o.h.

 
LA4PGA/P JP5ØKD

Brukte det samme QTHet som sist, ca 10 km fra Oslo Airport Gardermoen og ca en km fra LA8FTA/P.

Rig, FT-817, 2,5 W og to antenner, en hjemmelaget 31 m LW med 9:1 UNUN og en 6 m vertikal trådantenne, type M0CVO. Sistnevnte en ny og svært positiv opplevelse, som jeg kjørte alle lange kontakter på. Pga dårlig vær i starten ble operasjonen gjort i passasjersetet på bilen.

Dessverre skjedde det noe galt i tuneren min midtveis i testen, som ga demping i mottak og alle de siste QSOene ble derfor gjennomført med redusert følsomhet (oftest med S1 rapport).


LA4PGA, Tronds stationsplats i bilen.


6 m vertikal trådantenne, type MØCVO.

Rig: Yaesu FT-817.
Pwr: 2,5 W.
Ant: En hjemmelaget 31 m LW med 9:1 UNUN og en 6 m vertikal trådantenne, type M0CVO.

 
LA7DHA/P JO59GV

Fine forhold på 80 meter på morgenen. EA-contest gjorde det litt utfordrende å høre SSA-deltakere på 40-meter.

Jeg kjørte testen fra Ostøya. Det er en liten øy inne i Oslofjorden. Her holder Frognerkilen båtforening av 1880 til med sin sommerhavn, som er åpen for medlemmer med bryggeplass.


Vacker stationsplats i Ostøya.

Antennen var en 22 meter lang End Fed antenna. Radioen var en Yaesu FT-817 med antennetuner for 80-meter og 8.4Ah LifePO4 batteri.


22 meter lang End Fed antenna.


LA7DHA, Per Ragnars rig.

Rig: Yaesu FT-817, 8.4 Ah LifePO4 batteri.
Ant: 22 meter lang End Fed antenna.
QTH: Ostøya, inne i Oslofjorden.

 
LA8FTA/P JP5ØKD

Nok en gang tok jeg turen til Storøyungen ca. 10 km vest for Gardermoen, loc: JP5ØKD. Dagen før testen ble antenner og radio rigget og testet, nydelig vær.


Sjekk av radio og antenner dagen før testen.

Brukte min Elecraft KX3 og en en W3DZZ dipole. Selvfølge i helt støyfriomgivelser!


Da er vi klar for nok en portabeltest våren 2017.

Vi lå i telt, hadde med meg min sønn Ole Martin på testen i år. Været snudd brått natt til søndagen og det regnet voldsomt. Var godt forberedt, så alt utstyret var tørt. Det var bitende kaldt på selve testdagen.


LA8FTA, Bill og shacken under en presningen,
en litt kald opplevelese.

Det var gøy å få så mange i loggen, selv og jeg valgte å avslutte testen 2 timer før deadline, det ble 5 flere QSOer logget i år sammenlignet med 2016. Det var hyggelig å se både flere svenske operatører i loggen og mange nye norske operatører.


Ole Martin ble også med på testen,
her litt blåkos kvelden før på Storøyungen.

Det ble heller ikke i år noen QSOer på 40 meter, men det var godt med aktivitet på 80 meter. Vi høres snart igjen :)


Det blir også tid til litt fisking, men ingen fisk.

Rig: Elecraft KX3.
Ant: W3DZZ dipole.

 
LA9PTA/P JO59KC

Været ble fint denne søndagsformidagen. Denne gangen gikk turen til Sjelsbuveten (71 m.o.h.) JO59KC. Dette er Hvaler kommunes nest høyeste punkt.

Utstyret var Yaesu FT-817ND, hjemmelaget dipol og effekten var 2,5 Watt. Totalt 14 kontakter på 80 meter med en god blanding av norske og svenske stasjoner.


LA9PTA, Øivinds stationsplats.

På Skjelsbuveten er det blitt bygd opp en replika av en optisk kysttelegraf anno tidlig 1800 tall. Den var i bruk fram til 1814. Spennende med to forskjelige komunikasjonsformer side om side. Portabel test er morsomt.


Optisk kysttelegraf på Skjelsbuveten.

Rig: Yaesu FT-817ND.
Pwr: 2,5 Watt.
Ant: Hjemmelaget dipol.
QTH: Sjelsbuveten (71 m.o.h.) i Hvaler kommune.

 
LA9ZMA/P JO48TX

Det ble ikke mange kontakter denne gangen.


LA9ZMA, Torkels stationsplats.

Rig: Elecraft KX3 and an old car battery.
Ant: Short dipole, not very efficient!
QTH: On the beach at our summer house in Telemark.

 
LB1LG/P JO59MV

Takk for en ny mulighet for å delta på vårens beste portabeltest. Jeg valgte i år å gå til en hytte i Østmarka og overnatte. Jeg hang opp 2 sett antenner. Dipol for 80/40 m og loopantenne på 80 m og antennevender for å sammenligne.


En av antennerna.

Det vær fint vær på lørdagskvelden og håpet på en fin dag ute i solen. Dessverre var det ganske fuktig på morgenen og hengte derfor opp en duk.


En duk fick fungera som ev. regnskydd.

40 m var dårlig og det ble ikke oppnådd noen kontakter. Første timen fikk jeg regelmessige kontakter, siste timene var nokså stille, hørte heller ikke mange stasjonære stasjoner.

Jeg benyttet meg av en Yaesu FT-817ND som jeg har bygget inn ett DSP filter fra Sotabeam. Selv om S-meter ikke hadde mye bevegelse, hørte jeg alle med god kvalitet uten mye sus. Jeg la merke til at rapporter var gjennomgående høyere hos mottaker enn de jeg gav til tross for at jeg sende ut ca. 0.8 W. Jeg bør vel sjekke kalibrering av mitt S-Meter, vet at følsomheten er ganske bra, målt på en radiotester.


LB1LG, Ronnys shack.

Rig: Yaesu FT-817ND.
Pwr: Ca. 0,8 W.
Ant: Dipol for 80/40 m og loopantenne på 80 m.
QTH: En hytte i Østmarka.

 
OF8MXL/P KP46SB

OH activity in SSA Portabeltest has been very low. This year I was able to participate from Kuusamo near Russian border. But conditions were so challenging that I only got 3 QSOs of which only 2 were completed succesfully.

Anyway, it was fun sitting in the cold (there's still a bunch of snow here) and enjoy the (mostly very silent) contest.

Flagpole served well as a mast. Makita PA12 battery was a fine power source for Elecraft K1 transceiver. Thanks for all participants! Juhani OF/OH8MXL.

Rig: Elecraft K1, Makita PA12 battery.
QTH: Kuusamo, near Russian border.

 
SAØCAM/P JO89WL

Betydligt bättre konds på 80 m än i höstas upplevde jag. Körde med TS-480AT, G5RV (15+15 m) hängande 2-4 meter över marken och ett skoterbatteri som strömkälla, så det blev en del saker på cykeln! 3 km från hemmet på Järvafältet (Sollentuna), dock fortfarande inom min hemmaruta (JO89WL).


SAØCAM, Magnus testar cykel och packning dagen före SMP.


Bekväm körställning på marken?

Rig: Kenwood TS-480AT, skoterbatteri.
Ant: G5RV (15+15 m) hängande 2-4 meter över marken.
QTH: 3 km från hemmet på Järvafältet, Sollentuna.

 
SAØCEO/P JO99GF

- - -

Rig: Elecraft KX2.
Ant: Sigma LW-20.
QTH: Bjornö naturreservat.

 
SA4CFP/P JP71GF

Omkring 10 km norr om mitt QTH i Orsa ligger Hällbergs fäbod och ovanför den reser sig reser sig Hällbergsklacken. Dess topp ligger 594 m ö h, en lämplig plats för portabeltesten tänkte jag.


SA4CFP, Rolands QTH Hällbergs fäbod c:a 10 km norr om Orsa.

Gav mig iväg på morgonen med rycksäcken fylld av radiostationen, antenner, kaffe och mackor. Efter en lätt mödosam klättring, med 155 m stigning från fäboden, nådde jag klacken. Tyvärr fann jag inga lämpliga träd för min 80/40 m ändmatade dipol, det stupade för brant. Så det fick bli en provisorisk ändmatad longwire i stället. Inte den bästa antennen.


Stationsplatsen.

Tyvärr verkad inte heller radiokonditionerna vara de bästa, det var inte många jag hörde på 80 m och ingen på 40 m. Ingen hörde mina CQ. Totalt blev det inte fler än 4 kontakter, men det var trevligt ändå. Jag hoppas på bättre konditioner vid nästa portabeltest.


Fin utsikt från fäboden.

Ant: En provisorisk ändmatad longwire.
QTH: Hällbergs fäbod c:a 10 km norr om Orsa.

 
SMØIHR/P JO89VJ

- - -

Rig: Yaesu FT-817.
Pwr: 1 Watt.
Ant: Dipol 10 m över marken.

 
SMØOEK/P JO99EF

Årets portabeltest gick i strålande vårväder. I år åkte jag ut på Tyresö och besteg Telegrafberget. Antennen riggades från utkikstornet, riggen med tuner kopplades in och stämdes av.


Stationsplats på Telegrafberget i Tyresö.

På 80 meter var det många starka stationer så det såg ut att bli en bra omgång. Stationer kördes och loggades, men sista timmen tog det stopp. Inga nya fanns att köra. I stort sett samma resultat som i fjol.


SMØOEK, Jaans shack.

Förslag på regeländring

För dom som bemödat sig med att vara portabel vore det superkul att bli uppropad i stället för att själv bara ropa CQ, speciellt den sista timman.

Ett förslag till regeländring är att tillåta portabla stationer köra fasta stationer i Skandinavien. Omvänt för dom fasta gäller det att hitta och köra dom portabla. Då måste poäng och klasserna omdefinieras, men det finns säkert något som går att återanvända.

Det skulle leda till en roligare test, speciellt för dom portabla. Fler QSO och mer trafik på banden. En reflektion jag själv gjorde var att under testen fanns det ett antal SM och även OZ som körde SOCWA QSO kring 3735 kHz.

Hälsningar
Jaan, SMØOEK

Kommentar från SM3CER: Ett förslag som ger mer problem än fördelar - reglerna måste skrivas om, fler klasser och fler diplom, rättningsprogrammet måste skrivas om, vilket är ganska omständigt, de som lagt till SMP i sina contestloggprogram måste kontaktas, för att dom måste ändra i sina program. Det är bara några av problemen. Fördelarna - att det skulle bli fler QSOn i SMP-loggarna - det skulle inte bli speciellt många. Att det skulle bli mer trafik på banden - nu var det ju både SMP-stationer och SOCWA-stationer igång, så vilken trafik i övrigt skulle tillkomma med dessa regeländringar, förutom de olika QSO-ringar som förekommer?

Rig: Elecraft K1.
Pwr: 0,9 Watt.
Ant: 2 x 19 m Doublet.
QTH: Telegrafberget, Tyresö.

 
SM2MTR/P KPØ3CU

- - -

Rig: Icom IC-703.
Pwr: 3 Watt enligt SWR/PWR mtr.
Ant: Dipoler för 80 och 40 m.
QTH: Hamptjärnsberget - NV Umeå.

 
SM4LRA/P JO79OQ

Lite QSO, men en trevlig dag på Harsberget norr om Lindesberg.


 

 
SM4RGD/P JO79MA

Jag deltog en stund i portabeltesten under söndagen. Var mest ute efter att prova ut en ny antennkonstruktion jag kan använda för portabelbruk. Inget konstigt egentligen. En form av multidipol där även 6-meter finns med. LA1IC och LA1PY gjorde orginalet.

Antennen blev utmärkt på 80-meter, men tråden för 40 m blev för kort, HI HI. Men det får jag labba vidare med här hemma. Kul var det i alla fall. Fick många LA i loggen. De kanske visste vad de konstruerade för antenn, HI.

Pwr: 3,9 W.
Ant: En form av multidipol.
QTH: Motorp, nära Östansjö.

 
SM5CCT/P JO89MG

- - -

Rig: Wilderness Radio Sierra.
Pwr: Knappt 1 Watt ut.
Ant: Dubbeldipol för 80 m och 40 m.
QTH: 10 km söder om Strängnäs, vid sjön Länna.

 
SM5COP/P JO89MG

För många år sedan körde jag och Bengt, SM5CCT SMP från Huvudskär, en av Stockholms skärgårds längst ut belägna öar. Vi fick då skjuts ut med en av sjöräddningens fartyg, som har uppsikt över öarna där ute. Nu körde vi igen tillsammans, men denna gång 10 km söder om Strängnäs, vid sjön Länna.


Bengt, SM5CCT och Rune, SM5COP på stationsplatsen.

Riggen Wilderness Radio Sierra med knappt 1 Watt ut och en dubbeldipol för 80 m och 40 m. Både rig och antenn har körts i ett flertal SMP och Sierran har tillhört Torsten, SM5DQ (SK).


Bengt vid spakana.

Bengt, som spanar efter fåglar, hade kikare med sig och kollade runt från sjöstranden, medan jag körde. När Bengt körde tog jag mina fikapauser.


Förutom SMP-stationer jagar SM5CCT, Bengt även efter fåglar.

Besök fick vi av Heide, SM5NZG, som cyklade ut för att se hur det gick för oss. Efter SMP bjöd Heide på lunch hemma. Om allt går som planerat är vi igång igen den 20 augusti.

Rig: Wilderness Radio Sierra.
Pwr: Knappt 1 Watt ut.
Ant: Dubbeldipol för 80 m och 40 m.
QTH: 10 km söder om Strängnäs, vid sjön Länna.

 
SM6EQO/P JO75BJ

Dagen till ära befann jag mig på kullen 100 meter väster om Tygegården, som ligger just öster om Dag Hammarskölds Backåkra. Provade på att köra med "drakantenn".


Högt däruppe skymtar draken.

Det hela funkade alldeles utmärkt och draken seglade fint och stabilt utan några problem. Tyvärr var väl konditionerna inte de bästa. Hade visst lite geomagnetisk storm.


Här syns draken lite bättre.

Annars sken solen från en molnfri himmel, så vädret kunde man inte klaga på.


Strålande vackert väder.


Små, men effektiva grejor.


 

 
SM6MCW/P JO68UK

Fick ett ryck och skulle testa mina grejor, som jag brukar ha med mig på semesterresor.

Rig IC-706, LDG Z-100Plus med 4:1 balun till en stegmatad 2 x 20 m dipol, som jag fick upp ca 7 m i en björk i trädgården. Allt detta matades med hjälp av bilbatteri. Jag hoppas jag följt reglerna då jag satt i trädgården.


Peter, SM6MCW vid riggen (katten smet just...).

Rig: Icom IC-706, LDG Z-100Plus med 4:1 balun, bilbatteri.
Ant: Stegmatad 2 x 20 m dipol.
QTH: Hemma i trädgården.

 
SM7RYR/P JO65PN


Selfie - SM7RYR, Roger.


 

 

KOMMENTARER - Multi Operator
 
SJ3A/P JP81GT

Som QTH denna gång valdes Delsbo Forngård. Vädret var soligt och mycket fint. Vi grillade korv på Forngårdens grill.

Rig: Kenwood TS 680-V.
Pwr: Effekten neddragen till <4 W mätt på en Daiwa SWR-meter.
Ant: W3DZZ, höjd ca 10 meter.
QTH: Delsbo Forngård.
Ops: SA3MYS, SM3GUJ & SM3MTQ.

 
SK5AA/3/P JP71VB

Så har vi kört första portabeltesten. Jag, SM5EUU, tyckte det var jätteroligt medan OM, SM5BZL, inte gillade testkörande alls. Sånt vet man ju inte förrän man provat. Hoppas kunna delta även till hösten.


Stationsplats, "shack" och antenninstallation.


Kerstin, SM5EUU vid riggen.

Ops: SM5BZL & SM5EUU.

 
SK5AS JO78SO

Samma QTH som i aug. D.v.s. Rådsla, utefter vandringsleden "Rådslaleden", ca 3 mil N Linköping.

Draglinor till vår 2 x 20 m dipol satt kvar sedan höstomgången. Bara att haka på dipol & öppen stege och hissa upp.


Stationsplats. Feeder snett upp till höger i bild.

Detta var till stor del en repris av SMP i aug förra året. Både konditionsmässigt, aktivitet & väder! Dock var vi 3 ops nu (mot 2 i aug).


SM5CNQ, Arne och SM5DK, Lars-Erik fikar i väntan på start.

Inledningsvis halvklart och lite kyligt, men mot slutet runt 20 grader och blå himmel. Hyfsade konds på 80 m, men på 40 m var det nästan bara sydeuropa. Vi kunde dock köra alla vi hörde utom 1.


Nu kör vi! (SM5ATP höll i kameran).

73 es BCNU de Conny/SM5ATP, Arne/SM5CNQ, Lars-Erik/SM5DK.

Rig: Elecraft KX3.
Pwr: 0.9 W.
Ant: 2 x 20 m dipol, 7 m upp, stegmatad via MFJ-974H.
QTH: Rådsla, ca 3 mil N Linköping.
Ops: SM5ATP, SM5CNQ & SM5DK.

 
SLØCB/4/P JO79KR

Bra conds men dålig aktivitiet. Tur att KX3 har inbyggd minnesbug!

Rig: Elecraft KX3.
Ops: SMØFKI & SMØJST.

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r17smpv.htm
Copyright © Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 21, 2017
Most recent revision July 12, 2017