http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2016
Våromgången
22 maj 2016

Logs
Participants: 50  
Received logs: 46 (92,0%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
    8             42   2

The following 23 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO49 1 JP5Ø 2 KP          
JO58 1 2 JP51 1
JO59 1 4 JP7Ø 1
JO65 1 1 JP71 1
JO67 1 1 JP8Ø 1
JO68 2 JP81 5 6
JO69 1 2 JP82 1 1
JO77 1 2 JP9Ø 1
JO78 2 3
JO79 4 6
JO87 1 1
JO88 1 1
JO89 4 6
JO97 1 1
JO99 1 3

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Vår 2016

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!


Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM6EQO/P   15 17  32  2.678 3.660  6.338  JO65QI 04
 2. SD1A/P    21 15  36  2.136 1.730  3.866  JO97HU 04
 3. SM6BGG/P   16 10  26  1.766 1.364  3.130  JO58XJ 04
 4. SM5COP/P   23  8  31  1.945  850  2.795  JO89MG 05
 5. SM3ALW/P   23  6  29  2.010  578  2.588  JP81CI 04
 6. SMØOEK/P   21  7  28  1.880  690  2.570  JO89SK 05
 7. SM5IMO/P   21  1  22  1.742  225  1.967  JO79XC 05
 8. SMØCUH/P   20  7  27  1.324  588  1.912  JO89WN 04
 9. SM5OCI/7/P  14  8  22   925  846  1.771  JO87AJ 03
10. SMØFPR/P   21  5  26  1.249  441  1.690  JO99HR 03

11. SM4ETE/P   17  2  19  1.100  292  1.392  JO79MJ 04
12. SM4SEF/P   12  0  12  1.260   0  1.260  JO69NI 05
13. SM4BGV/P   12  1  13  1.036  132  1.168  JO69GS 04

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. LA1DSA/P   23  0  23  2.345   0  2.345  JO59TK 05
 2. LA8OKA/P   14  0  14  1.482   0  1.482  JP51XW 03 05
 3. SM5NVF/P   19  0  19  1.150   0  1.150  JO89RL 03
 4. SAØBVA/P   13  0  13   848   0   848  JP9ØFA 03
 5. SM3YRC/P    8  1  9   676   66   742  JP82OT 03
 6. SA5BVE/P    9  0  9   680   0   680  JP8ØRI 04
 7. LA8FTA/P   11  0  11   532   0   532  JO59KX 04
 8. LA4PGA/P    8  0  8   524   0   524  JP5ØLA 04 05
 9. SA7BNT/P    5  0  5   436   0   436  JO77QQ 04
10. SAØCEO/P    3  0  3   364   0   364  JO99EF 04

11. SA4ARG/P    6  0  6   341   0   341  JO79MA 03
12. SM4LRA/P    8  0  8   310   0   310  JO79OQ 03
13. LA9VKA/P    5  0  5   260   0   260  JO59LH 04

  SA4CFP/P                 Checklog  JP71IE 03 04

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM3LWP/P  19/ 5  8/ 0  32 1.986 1.178  3.164 JP81NH 04
 2. SM6TLX/P  1/22  0/ 0  23 2.068   0  2.068 JO68FJ 02 03 04
 3. SM5MEK/P  2/ 4  0/ 0  6  388   0   388 JO89TT 04

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SK5AS/P    24 10  34  1.758  976  2.734  JO78SO 04
 2. SLØCB/4/P   23  3  26  2.078  535  2.613  JO79KR 05
 3. SKØCT/P    22  6  28  1.921  447  2.368  JO89VK 05
 4. SK5BN/P    20  2  22  1.511  325  1.836  JO88DO 05
 5. SK3VJ/P    15  6  21  1.060  748  1.808  JP81EI 04
 6. SK5EW/P    19  3  22  1.438  340  1.778  JO78VX 05

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM4YXA/P   24  0  24  1.751   0  1.751  JP7ØIW 03 04
 2. SK6QW/P    15  0  15  1.488   0  1.488  JO68TM 05
 3. SL6BK/P    8  0  8   598   0   598  JO58WJ 04
 4. SLØZS/P    2  0  2   183   0   183  JO99BH 03
 5. LA1LO/P    10  0  10   169   0   169  JO49JT 01

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK7AF/P  13/18  6/ 0  37 3.670  905  4.575 JO77JP 05
 2. SJ3A/P   16/19  6/ 0  41 3.496  984  4.480 JP81IP 04
 3. SK4BX/P  20/13  3/ 0  36 3.028  475  3.503 JO79OF 05
 4. SA3BZL/P  12/ 9  0/ 0  21 2.010   0  2.010 JP81BC 04 05
 5. SK3BG/P  10/ 1  4/ 0  15  988  623  1.611 JP81NW 05

Top of page

Ej insända loggar: LBØKG/P (8) - LB1LG/P (14) - SA5BZT/P (1) - SK6DK/P (11).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom. Samtliga har förorsakat poängavdrag för sina motstationer.)

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM6EQO/P
 • Single Operator - SSB: LA1DSA/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM6EQO/P, SD1A/P och SM6BGG/P
 • Single Operator - SSB: LA1DSA/P, LA8OKA/P, SM5NVF/P, SAØBVA/P, SM3YRC/P och LA8FTA/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P, SM6TLX/P och SM5MEK/P

 • Multi Operator - CW: SK5AS/P, SLØCB/4/P och SKØCT/P
 • Multi Operator - SSB: SM4YXA/P, SK6QW/P, SL6BK/P och LA1LO/P
 • Multi Operator - Mixed: SK7AF/P, SJ3A/P och SK4BX/P

Top of page

Operators

  LA1LO/P: LA1BN - LA1LO
 SA3BZL/P: SA3BZL - SM3JGG
  SD1A/P: SM1TDE
  SJ3A/P: SM3GUJ - SM3MTR
  SKØCT/P: SMØIEA - SMØIHR - SMØIQC - SMØRJV
  SK3BG/P: SA3CAT - SM3LDP - SM3SJN - SM3XAX
  SK3VJ/P: SM3ALR - SM3SPD - SM3XJD
  SK4BX/P: SM4DHF - SM4FXR - SM4LMV - SM4VLM
  SK5AS/P: SM5ATP - SM5CNQ - SM5DK
  SK5BN/P: SM5AZN - SM5KYH - SM5RN
  SK5EW/P: SM5AKU
  SK6QW/P: SA6AVB - SM6TPJ
  SK7AF/P: SA7CIS - SM7AJZ - SM7DZD - SM7JCR - SM7XFD - SM7XOI
 SLØCB/4/P: SMØFKI - SMØJST
  SLØZS/P: SMØWHH
  SL6BK/P: SM6WCU - Björn Evensen
 SM4YXA/P: SM4YWZ - SM4YXA

Top of page

Kommentarer...

"Normalt" deltagande i Våromgången!

I årets våromgång deltog 50 stationer! Minst 77 personer deltog. Ovanligt många LA-stationer deltog (8 st.), vilket var mycket glädjande! Tråkigt nog, förutom från LA, inget deltagande från OH, OZ och övriga Skandinaviska/Nordiska länder.

4 stationer av 50 underlät att skicka in sina loggar denna omgång - mycket tråkigt! Varför göra sig besväret att delta i SMP, om man sedan inte skickar in sin logg???

Det verkar vara svårt att komma upp i det deltagarantal vi hade under de "8 goda åren" 2007-2014. Det finns ju otroligt många, både gamla och nya, små fina portabelriggar liggande i shacken. Varför inte "lyfta på häcken" och bege er ut i vår vackra natur, sätt upp en enkel portabel trådantenn och testa era portabelriggar. Det kunde ju lätt bli ett drygt hundratal stationer aktiva. Det visade ni ju 2008 och 2009! Gör som SM3 gjorde de åren - anordna en klubbaktivitet och se vem i klubben som lyckas köra flest kontakter under SMP. Locka gärna med ett litet enkelt pris till vinnaren och enkla deltagardiplom till övriga.

Följande är lika tråkigt att tjata om varje gång, men jag tar det igen: Bokstavera din anropssignal och din lokator, när du kör SSB, så undviks massor av fel i motstationernas loggar! Skriv den rapport du sänder i loggen - dessa kollas också! Låt inte contestloggprogrammet styra dig - det är du som ska styra programmet! Dessutom - varför kan vissa aldrig skilja på vilka rapporter som sänts och tagits emot? I några loggar har sänd och mottagen rapport kastats om, vilket naturligtvis ger poängavdrag för din motstation...

Som vanligt alltså - allt man sänder till sin motstation måste motsvaras av vad som står i den insända loggen. Det gäller för ALLA tester man deltar i, utan undantag!

Vissa har också problem att hålla reda på vilket band man kör på. Kör du på 40 m, men anger 80 m i loggen, så blir det ju fel i mottagarens logg och båda får ett icke godkänt QSO. Kom också ihåg att ta med dig en klocka och att tiderna anges i UTC.

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2016
Year     Part.
2016 Höst
 
Vår
50
2015 Höst
28
Vår
46
2014 Höst
42
Vår
72
2013 Höst
49
Vår
92
2012 Höst
50
Vår
68
2011 Höst
63
Vår
74
2010 Höst
68
Vår
97
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24
Top of page

Participants from different countries
PFX: JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
Year V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2016         8                           42       2  
2015         2 3                     1   43 25     3 2
2014         14 11 2                   1 1 55 30     4 3
2013         12 5 2 2                     65 42     3 3
2012         6 4 5 2                   1 57 43     3 4
2011 1       5 4 3 4                 1 1 64 54     5 4
2010         7 6 4 1   1               1 86 59     4 5
2009         2 4 2 5                 1 2 98 53     4 4
2008         2 4 2 5                 1 1 95 65     4 4
2007         3 4 6 1                   1 70 69     3 4
2006         1   7 5                 2 1 46 36     4 3
2005             7 2 1               1 1 37 24     4 3
2004             1 1                 1 1 41 24     3 3
2003               3                 1 1 50 29     2 3
2002             3 1 1               2 1 26 23     4 3
2001             1 1   1             1 1 34 32     3 4
2000             2 1   2               1 43 20     2 4
1999           1                     1   38 28     2 2
1998                 1 1             1 1 34 24     3 3
1997           1   1                     40 27     1 3
1996                                     24 14     1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Vår 2016
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r16smpv.htm
Copyright © 2016 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 22, 2016
Most recent revision June 28, 2016