http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2015
Våromgången
17 maj 2015

Logs
Participants: 46  
Received logs: 40 (87,0%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 2 0 0 0 0 0 1 43 0 3

The following 25 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 1 JP42 1 1 KPØ3 1
JO57 2 1 JP63 1 KPØ4 1 1
JO58 2 1 JP71 2 2
JO59 1 1 JP73 2
JO65 1 1 JP81 5 4
JO66 1 1 JP82 3 3
JO67 2 JP93 2 2
JO68 4 3
JO69 1 1
JO77 2 2
JO78 1 1
JO79 3 2
JO87 1
JO88 1 1
JO89 4 3
JO99 1

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Vår 2015

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!


Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM5EFX/2/P   5 17  22   905 3.820  4.725  JP93QK 04 05
 2. SM5IMO/P   16 15  31  1.657 1.617  3.274  JO79XC 05
 3. SM5CJW/6/P   8 17  25   830 2.188  3.018  JO68FW 05
 4. SM5COP/P   13 14  27  1.283 1.601  2.884  JO89MG 05
 5. SMØOEK/P   10 16  26   890 1.965  2.855  JO89SK 05
 6. SM6BGG/P    6 14  20   522 1.834  2.356  JO58XJ 04
 7. SM7RYR/P    3  9  12   387 1.350  1.737  JO65PN 05
 8. SM4BGV/P    1  2  3   42  228   270  JO69GS 04

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. LA1DSA/P    9 18  27  1.275 2.502  3.777  JO59TK 05
 2. SM7TFJ/P    6 26  32   560 2.961  3.521  JO77HW 03 04
 3. SM3YRC/P    7 20  27   534 1.960  2.494  JP82OT 03
 4. SA5CFD/P    8 14  22   760 1.642  2.402  JO89LF 04
 5. SM6KWJ/P    2 21  23   111 2.152  2.263  JO57XL 03
 6. SI3A/P     1 16  17    9 2.244  2.253  JP82MN 03
 7. SA3CDP/P    0 17  17    0 1.962  1.962  JP73KK 03
 8. SA2CLC/P    2 14  16   102 1.747  1.849  KPØ4KK 03
 9. SA4CFP/P    2 10  12   192 1.110  1.302  JP71HD 04
10. SM6TOB/P    0 12  12    0 1.214  1.214  JO68VJ 04

11. SM3GHQ/P    0 10  10    0 1.203  1.203  JP73JD 03
12. SAØCEO/P    0  7  7    0 1.095  1.095  JO99EF 05
13. OZ9V/P     0  2  2    0  189   189  JO46QD 03
14. SM2JCG/P    0  6  6    0  183   183  JP93VV 01
15. SM3XMP/P    2  1  3   60   12    72  JP82TL 03

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM3LWP/P  0/ 0 12/ 7  19   0 2.410  2.410 JP81MG 04
 2. LA5XTA/P  0/ 1  3/ 4  8   78  613   691 JP42VU 02

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SK5BN/P    11 13  24  1.060 1.432  2.492  JO88DO 05
 2. SK5AS/P    10 14  24   860 1.184  2.044  JO78PN 04
 3. SK3VJ/P    8  7  15   628  808  1.436  JP81EI 04

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SK6QW/P    6 21  27   294 2.458  2.752  JO68TL 04
 2. SKØMT/P    0 16  16    0 1.842  1.842  JO89XK 03 04
 3. SL6BK/P    0 15  15    0 1.770  1.770  JO58WJ 04
 4. SI6I/P     0 17  17    0 1.481  1.481  JO57XU 03

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK4BX/P   7/ 2 11/24  44  672 4.214  4.886 JO79OF 05
 2. SM3MTR/P  5/ 0 13/19  37  548 4.208  4.756 JP81GT 04 05
 3. SK3KH/P   7/ 2  8/15  32  900 3.232  4.132 JP71RK 04 05
 4. SK7AF/P   6/ 2  9/ 6  23  720 2.378  3.098 JO77JP 05
 5. SK3PH/P   4/ 1  9/12  26  540 2.520  3.060 JP81FS 04
 6. SK6DK/P   0/ 0 11/10  21   0 2.300  2.300 JO67EH 04
 7. SA6AIN/P  2/ 3  3/14  22  348 1.752  2.100 JO68VD 04
 8. SK3GA/P   9/ 0  0/13  22  377 1.051  1.428 JP81MP 03

Top of page

Ej insända loggar: SK6GB/P (6) - SK6JX/P (14) - SA3BYC/P (1) - SM2OKD/P (4) - SM4MOZ/P (2) - SM7NST/P (2).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom. Samtliga har förorsakat poängavdrag för sina motstationer.)

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM5EFX/2/P
 • Single Operator - SSB: LA1DSA/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM5EFX/2/P, SM5IMO/P och SM5CJW/6/P
 • Single Operator - SSB: LA1DSA/P, SM7TFJ/P, SM3YRC/P, SA5CFD/P och OZ9V/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P och LA5XTA/P

 • Multi Operator - CW: SK5BN/P, SK5AS/P och SK3VJ/P
 • Multi Operator - SSB: SK6QW/P, SK0MT/P och SL6BK/P
 • Multi Operator - Mixed: SK4BX/P, SM3MTR/P och SK3KH/P

Top of page

Operators

 SA6AIN/P: SA6AIN - SM6NET
  SI3A/P: SM3LIV
  SI6I/P: SA6CME - SA6CMO
  SK0MT/P: SA0MAD - SM0UTY
  SK3GA/P: SA3BPE - SM3IRD - Håkan
  SK3KH/P: SA3BZL - SA3CFT - SA3CJF - SM3JGG
  SK3PH/P: SM3GUJ - SM3MTQ
  SK3VJ/P: SM3ALR - SM3SPD - SM3TDV
  SK4BX/P: SM4DHF - SM4FXR - SM4LMV - SM4VLM
  SK5AS/P: SM5CNQ - SM5DK
  SK5BN/P: SM5RN
  SK6DK/P: SM6CQU - SM6JJX - SM6LWH
  SK6QW/P: SA6AVB - SM6TPJ
  SK7AF/P: SM7AJZ - SM7BYP - SM7CAC - SM7JCR - SM7XFD
       SM7XOI
  SL6BK/P: SM6WCU & Björn Evensen
 SM3MTR/P: SM3MTR - SM3OMO

Top of page

Kommentarer...

Lågt deltagande i Våromgången!

I årets våromgång deltog 46 stationer! Minst 71 personer deltog. Mycket lågt eller inget deltagande från LA, OH, OZ och övriga Skandinaviska/Nordiska länder.

Flera (6 av 46) underlät att skicka in sina loggar denna omgång - mycket tråkigt! Varför göra sig besväret att delta i SMP, om man sedan inte skickar in sin logg???

Följande är lika tråkigt att tjata om varje gång, men jag tar det igen: Bokstavera din anropssignal och din lokator, när du kör SSB, så undviks massor av fel i motstationernas loggar! Skriv den rapport du sänder i loggen - dessa kollas också! Låt inte contestloggprogrammet styra dig - det är du som ska styra programmet! Dessutom - varför kan vissa aldrig skilja på vilka rapporter som sänts och tagits emot? I flera loggar har sänd och mottagen rapport kastats om, vilket naturligtvis ger poängavdrag för din motstation...

Som vanligt alltså - allt man sänder till sin motstation måste motsvaras av vad som står i den insända loggen. Det gäller för ALLA tester man deltar i, utan undantag!

Vissa har också problem att hålla reda på vilket band man kör på. Kör du på 40 m, men anger 80 m i loggen, så blir det ju fel i mottagarens logg och båda får ett icke godkänt QSO. Kom också ihåg att ta med dig en klocka och att tiderna anges i UTC.

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2015
Year     Part.
2015 Höst
 
Vår
46
2014 Höst
42
Vår
72
2013 Höst
49
Vår
92
2012 Höst
50
Vår
68
2011 Höst
63
Vår
74
2010 Höst
68
Vår
97
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24
Top of page

Participants from different countries
PFX: JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
Year V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2015 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 43 0 0 0 3 0
2014 0 0 0 0 14 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 55 30 0 0 4 3
2013 0 0 0 0 12 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 42 0 0 3 3
2012 0 0 0 0 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57 43 0 0 3 4
2011 1 0 0 0 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 64 54 0 0 5 4
2010 0 0 0 0 7 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 86 59 0 0 4 5
2009 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 98 53 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95 65 0 0 4 4
2007 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 69 0 0 3 4
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Vår 2015
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r15smpv.htm
Copyright © 2015 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 17, 2015
Most recent revision July 28, 2015