::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2015
Höstomgången
16 augusti 2015

 

KOMMENTARER - Multi Operator

= Final Score       = Claimed Score
(Peka med musmarkören på staplarna för att se Claimed Score)
(Vänsterklicka på callet för att se dennes kommentarer)

Poängtabell - Multi Operator - CW
1. SK5AS/P 1.166
2. SK5BN/P 1.078
3. SLØCB/4/P 1.016
4. SK3VJ/P 892

Poängtabell - Multi Operator - SSB
1. SCØUT/P 365
2. SL6BK/P 214
3. LA1OTX/P 175

Poängtabell - Multi Operator - Mixed
1. SK3KH/P 1.750
2. SJ3A/P 1.618
3. SK4IL/P 1.045SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2015

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!
 
LA1OTX/P JO59KX

Dårlige forhold, på 40 m hørte vi bare "lighthouse contest".


QTH och shack.


LA5YSA, Mette kollar reglerna innan starten.


LA4VRA, Rune och LA5YSA, Mette.


LA5YSA, Mette försöker leta SMP-stationer i de usla konditionerna.

Ops: LA4VRA & LA5YSA.

 
SCØUT/P JO89SD

- - -

Rig: Kenwood TS-430.
Ant: Multibandantenn och 80 m loop.
Ops: SAØAEX & SMØXPH.

 
SJ3A/P JP81IS

SM3OMO/Hasse och jag, SM3MTR satt denna gång i förtältet på min husvagn, ute i Sannäs, intill Södra Dellens strand. Varmt och strålande väder blev det, men konditionerna var usla. Detta märkte vi av redan dagen före, när vi var ute o körde en SMFF-runda norr om Hassela och in i Medelpad. Denna gång använde vi våran specialsignal SJ3A.

Första timmen fanns det stationer att köra i alla fall - sedan dök de redan usla condsen ännu mera. SM3OMO/Hasse körde CW och SM3MTR/Per körde SSB.

Ops: SM3MTR & SM3OMO.

 
SK3KH/P JP81BC

- - -


SM3JGG, Staffan vid riggen.

Ops: SA3CFT & SM3JGG.

 
SK3VJ/P JP81EI

Urdåliga konditioner. Vi hörde inte någon deltagare på 40 m. Vi bröt ca 2 timmar före testens sluttid.


SK3VJs antennfäste verkar fungera!


SM3SPD, Stig funderar över de dåliga konditionerna.

Ops: SM3ALR & SM3SPD.

 
SK4IL/P JO69OJ

- - -

Rig: Elecraft KX3.
Ant: Dipol/Inv. V.
QTH: Sörmon, SMFF-1174.
Ops: SA4AZC & SM4SEF.

 
SK5AS/P JO78TI

Det var uschliga conds, speciellt på 40 m. Sydeuropa gick in med starka sigs, men SM bjöd bara på 1 QSO! Undrar om det var likadant för alla andra? Inga OH-OZ-LA kunde vi höra.


2 x 20 m horisontell dipol 10 m upp, 600 Ohm stege.


SM5DK Lars-Eric, SM5ATP Conny och SM5CNQ Arne.

Rig: Elecraft KX3.
Pwr: Out 3,5 W.
Ant: 2 x 20 m hor. dipol 10 m upp, 600 Ohm stege via tuner MFJ-974H.
QTH: Rosenkällasjön, Tinnerö naturreservat 15 km S Kinköping, SMFF-0501.
Ops: SM5ATP, SM5CNQ & SM5DK.

 
SK5BN/P JO88FL

SK5BN, Norrköpings Radioklubb körde både fyraktiviteten och Portabeltesten från Mems Sluss, Göta Kanal. Mem är den första slussen i kanalen från Östersjöns sida och är även den sist byggda slussen (byggdes 1831 - 1832). Där ligger också en gammal fyr. (Text SM3CER)

SM5RN ordnade ett avtal med kanalbolaget att vi fick använda flaggstängerna, c:a 12 m långa, men flaggorna skulle sitta överst.

Dipolantennerna för 80 och 40 hade en gemensam lång 27,34 m koaxkabel, d.v.s. en halvvåg för 80 m. Dipolen för 80 var 2 x 19,67 m och för 40 m 2 x 10,1 m. med samma RG59 koax. Antennerna satt uppspända på ett antal flaggstänger i samma lina som flaggorna.


Göran, SM5AWU och Nisse, SM5AZN kör SMP i tältet.

Riggen som användes var en FT-817. Uteffekt före tunern (Elecrafts T1) var mindre än 1 Watt till RG59 coaxen o antennen. Allt drevs med batterier!

Condsen var hyfsade till kl. 10 svensk tid, sedan dök dessa. Vi försökte att bestämma sked med SM4ETE, om jag inte minns fel, på 40, men NIL. På 40 hördes bara EU-stns.

Rig: Yaesu FT-817 och tuner Elecraft T1.
Pwr: Mindre än 1 Watt.
Ant: Dipoler för 40 och 80 m.
QTH: Mems sluss, Göta kanal.
Ops: SM5AWU & SM5AZN.

 
SLØCB/4/P JO79KR

- - -

Ops: SMØFKI & SMØJST.

 
SL6BK/P JO58WJ

Helt klart kass för oss i år. Många europeiska och nordiska stationer, men inga i SMP-testen :-(

Ops: SM6WCU & Björn Evensen.

KOMMENTARER SMP Höst 2015
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r15smph3.htm
Copyright © 2015 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 16, 2015
Most recent revision September 6, 2015