http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2014
Våromgången
18 maj 2014

Logs
Participants: 72  
Received logs: 60 (83,3%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 14 2 0 0 0 0 1 55 0 4

The following 27 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO47 1 1 JP2Ø 1 1 KPØ5 1
JO48 1 1 JP5Ø 3 3 KPØ7 1 1
JO57 3 2 JP53 1 1 KP21 2
JO58 3 3 JP6Ø 1 1
JO59 6 4 JP73 2 2
JO66 2 2 JP8Ø 1 1
JO67 2 2 JP81 3 2
JO68 3 3 JP82 4 3
JO69 1 2 JP99 1
JO77 2 2
JO78 5 5
JO79 5 5
JO88 1 1
JO89 9 8
JO99 3 3

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Vår 2014

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!


Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM7SPG/P   16 21  37  2.495 3.830  6.325  JO66OB 05
 2. SM2BYA/P    1 16  17   256 5.656  5.912  KPØ7EU 04
 3. SM5IMO/P   22 23  45  1.817 2.659  4.476  JO89AC 05
 4. SM6EQO/P   14 23  37  1.334 3.070  4.404  JO57WO 04
 5. SMØOEK/P   16 19  35  1.543 2.598  4.141  JO89SK 05
 6. SM6BGG/P   14 23  37  1.376 2.622  3.998  JO58XJ 04
 7. SM5COP/P   18 23  41  1.538 2.279  3.817  JO89MG 05
 8. SM3BDZ/P    2 19  21   116 3.624  3.740  JP73KJ 04
 9. SM5CJW/P   11 22  33  1.015 2.636  3.651  JO89HN 05
10. SM5AKU/P    8 18  26   290 1.612  1.902  JO78VX 05

11. OH3KAV/P    0 12  12    0 1.560  1.560  KP21AO 03
12. LA5MT/P    6  9  15   480  715  1.195  JP6ØCJ 03
13. SM6CDN/P    2 10  12   63  641   704  JO57WQ 03
14. SM4BGV/P    6  0  6   572   0   572  JO69GS 04
15. SM5MEK/P    3  0  3   205   0   205  JO89TT 05

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM3YRC/P   22 24  46  2.403 2.781  5.184  JP82OT 03
 2. LA1DSA/P   16 29  45  1.357 3.435  4.792  JO59TK 05
 3. LA8FTA/P   14 27  41   938 3.762  4.700  JP5ØKD 04 05
 4. SM3PXO/P    6 21  27   588 3.324  3.912  JP73GI 04
 5. SI3A/P     4 33  37   114 3.770  3.884  JP82MN 03
 6. SM6KWJ/P   15 28  43  1.121 2.676  3.797  JO67GC 03
 7. LA3RLA/P    1 16  17   124 2.554  2.678  JP53NL 03 04
 8. LA4TTA/P   16  5  21  2.098  578  2.676  JP2ØPG 03
 9. SAØAEX/P   13 18  31   725 1.582  2.307  JO89SD 02 03 04
10. LA2NTA/P    6 13  19   315 1.868  2.183  JO59GV 05

11. LA8OKA/P    4 17  21   60 2.105  2.165  JP5ØKA 03 04 05
12. SM5NVF/P    0 32  32    0 2.152  2.152  JO89CE 03
13. SM6MVE/P   14 16  30   788  941  1.729  JO68IA 03
14. SAØBVA/5/P   5 18  23   276 1.389  1.665  JO89NX 03
15. SA5BZT/P   10 16  26   572 1.075  1.647  JO78RD 03
16. SAØCEO/P    1 14  15   20 1.544  1.564  JO99CG 04 05
17. SMØXMX/P    3 10  13   196  862  1.058  JO99DE 04
18. SM6YCQ/P    0 12  12    0  882   882  JO57UR 01 03
19. SA5BVE/P    4  7  11   210  505   715  JP8ØSG 03
20. SM4R/P     4  1  5   400  160   560  JO79MB 04

21. SM4LRA/P    0  5  5    0  302   302  JO79NL 04
22. LA7CTA/P    0  1  1    0  219   219  JP99KQ 03
23. LA9ZMA/P    2  2  4   81  102   183  JO48TX 03
24. SA5BTV/P    0  8  8    0  158   158  JO89MP 01

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM5OUU/P  9/14 14/26  63 2.005 4.212  6.217 JO78UG 05
 2. SM5CBN/P  12/ 9 19/24  64 1.318 4.040  5.358 JO78PN 04

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SK5AS/P    20 26  46  1.512 2.548  4.060  JO78TI 04
 2. SK5BN/P    16 19  35  1.365 1.830  3.195  JO88DO 05

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SK6QW/P    17 26  43  1.250 3.268  4.518  JO68TL 04 05
 2. SCØUT/P    23 34  57  1.434 2.475  3.909  JO89SD 03
 3. SL6BK/P    6 22  28   416 2.166  2.582  JO58WJ 04
 4. LA1T/P     0 18  18    0 2.324  2.324  JO59FE 04
 5. LI1OTX/P   11 18  29   444 1.438  1.882  JO59KX 03
 6. SK6GB/P    2 10  12   245 1.136  1.381  JO67AQ 04 05
 7. SK2AZ/P    0  6  6    0  840   840  KPØ5UK 03
 8. SKØFR/P    4  5  9   268  460   728  JO99DE 04
 9. SL6ZQ/P    5  6  11   177  332   509  JO58PO 02

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK3BG/P  12/ 4 22/21  59 1.892 7.477  9.369 JP82SF 05
 2. SLØCB/4/P  7/16 14/25  62 2.085 4.870  6.955 JO79KR 05
 3. SK4BX/P  15/18 10/29  72 2.988 3.926  6.914 JO79OF 05
 4. SK3PH/P  10/ 7 16/26  59 1.904 4.994  6.898 JP81FS 04
 5. SM3WEH/P  12/10  7/16  45 2.512 3.073  5.585 JP81OF 04 05
 6. LI5G/P   6/ 0 14/ 8  28  953 3.136  4.089 JP5ØGQ 05
 7. SK7AF/P   8/11  5/17  41 1.520 2.385  3.905 JO77JP 05
 8. SK4IL/P   2/ 6  8/ 2  18  485 1.086  1.571 JO69OJ 03 04 05

Top of page

Ej insända loggar: LA6ALA/P (8) - LB1KG/P (3) - OI3V/P (3) - OZ1LQO/P (15) - SA4CBM/P (1) - SA4DE/P (1) - SF8ØFSA/P (26) - SM3EXM/P (1) - SM3ULK/P (1) - SM4MOZ/P (1) - SM6CLU/P (12) - SM7BEP/P (15).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom. Samtliga har förorsakat poängavdrag för sina motstationer.)

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM7SPG/P
 • Single Operator - SSB: SM3YRC/P
 • Single Operator - Mixed: SM5OUU/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM7SPG/P, SM2BYA/P, SM5IMO/P, OH3KAV/P och LA5MT/P
 • Single Operator - SSB: SM3YRC/P, LA1DSA/P, LA8FTA/P, SM3PXO/P, SI3A/P och LA3RLA/P
 • Single Operator - Mixed: SM5OUU/P och SM5CBN/P

 • Multi Operator - CW: SK5AS/P och SK5BN/P
 • Multi Operator - SSB: SK6QW/P, SCØUT/P, SL6BK/P, LA1T/P och LI1OTX/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P, SLØCB/4/P, SK4BX/P och LI5G/P

Top of page

Operators

  LA1T/P: LA1JLA - LA2IMA - LA7MHA - LB1PG
  LI1OTX/P LA1EUA - LA4VRA - LA5YSA - LA6UMA - LB1LE
  LI5G/P: LJ3RE - LJ4PG
  SCØUT/P: SAØAEK - SMØLIU - SMØXPH
  SI3A/P: SM3LIV
  SKØFR/P: SMØDXG
  SK2AZ/P: SM2TOS
  SK3BG/P: SA3CAT - SM3CWE - SM3ESX - SM3EVR
  SK3PH/P: SM3GUJ - SM3MTR
  SK4BX/P: SM4COK - SM4DHF - SM4FXR - SM4LMV - SM4VLM
  SK4IL/P: SA4AZC - SM4SEF
  SK5AS/P: SM5ATP - SM5CNQ - SM5DK
  SK5BN/P: SM5RN
  SK6GB/P: SM6MLY - SM6OER
  SK6QW/P: SA6AVB - SM6TPJ
  SK7AF/P: SA7CIS - SM7AJZ - SM7BDF - SM7BGX - SM7JCR
       SM7XFD - SM7XOI
 SLØCB/4/P: SM4JST
  SL6BK/P: SM6WCU & Björn Evensen
  SL6ZQ/P: SM6GT
 SM3WEH/P: SM3JGG - SM3WEH
  SM4R/P: SM4RGD

Top of page

Kommentarer...

Färre deltagare detta år i Våromgången!

I årets våromgång deltog 72 stationer! Minst 104 personer deltog.

Flera (12 av 72) underlät att skicka in sina loggar denna omgång - mycket tråkigt! Varför göra sig besväret att delta i SMP, om man sedan inte skickar in sin logg???

Följande är lika tråkigt att tjata om varje gång, men jag tar det igen: Bokstavera din anropssignal och din lokator, när du kör SSB, så undviks massor av fel i motstationernas loggar! Skriv den rapport du sänder i loggen - dessa kollas också! Låt inte contestloggprogrammet styra dig - det är du som ska styra programmet! Dessutom - varför kan vissa aldrig skilja på vilka rapporter som sänts och tagits emot? I flera loggar har sänd och mottagen rapport kastats om, vilket naturligtvis ger poängavdrag för din motstation...

Som vanligt alltså - allt man sänder till sin motstation måste motsvaras av vad som står i den insända loggen. Det gäller för ALLA tester man deltar i, utan undantag!

Vissa har också problem att hålla reda på vilket band man kör på. Kör du på 40 m, men anger 80 m i loggen, så blir det ju fel i mottagarens logg och båda får ett icke godkänt QSO. Kom också ihåg att ta med dig en klocka och att tiderna anges i UTC.

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2014
Year     Part.
2014 Höst
 
Vår
72
2013 Höst
49
Vår
92
2012 Höst
50
Vår
68
2011 Höst
63
Vår
74
2010 Höst
68
Vår
97
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24
Top of page

Participants from different countries
PFX: JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
Year V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2014 0 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 55 0 0 0 4 0
2013 0 0 0 0 12 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 42 0 0 3 3
2012 0 0 0 0 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57 43 0 0 3 4
2011 1 0 0 0 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 64 54 0 0 5 4
2010 0 0 0 0 7 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 86 59 0 0 4 5
2009 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 98 53 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95 65 0 0 4 4
2007 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 69 0 0 3 4
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Vår 2014
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r14smpv.htm
Copyright © 2014 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 18, 2014
Most recent revision July 30, 2014