http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2013
Våromgången
19 maj 2013

Logs
Participants: 92  
Received logs: 80 (87,0%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 12 2 0 0 0 0 0 65 0 3

The following 31 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO57 1 1 JP21   1 KPØ4 1 1
JO58 4 4 JP4Ø   1 KPØ5 2 1
JO59 4 6 JP5Ø 2 2 KP15 1 1
JO65 1   JP53 4 4 KP21 1 1
JO66 2 2 JP6Ø 2 2 KP22 1  
JO67 1 1 JP73 1 1
JO68 1 2 JP81 6 6
JO69 2 3 JP82 4 5
JO77 4 4 JP9Ø 1 1
JO78 5 4 JP94 1 1
JO79 8 8
JO87 1 1
JO88 5 4
JO89 7 7
JO98 1 1
JO99 6 7

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Vår 2013

Kommentarer
Single Operator

Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!


Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM7SPG/P   19 23  42  3.361 5.330  8.691  JO66OB 05
 2. SM5IMO/P   32 33  65  3.264 4.441  7.705  JO89AC 05
 3. SM2T/P     3 24  27   188 6.244  6.432  KPØ5TK 04
 4. SM3G/P    21 24  45  2.358 3.598  5.956  JP82RI 04
 5. SM6BGG/P   15 31  46  1.752 3.924  5.676  JO58ST 04
 6. SM5ATP/4/P  28 26  54  2.510 2.998  5.508  JP6ØWB 04
 7. SM5DK/P    21 31  52  1.816 3.436  5.252  JO78PH 04
 8. OH6FQI/P    0 22  22    0 4.970  4.970  KP22UF 04
 9. SM3BYA/P   12 22  34  1.110 3.729  4.839  JP81NX 04 05
10. SM7FSK/P   19 24  43  1.486 2.836  4.322  JO87CF 03

11. OH3KAV/P    4 26  30   579 3.566  4.145  KP21AO 03
12. SM3ALW/P   16 24  40  1.332 2.552  3.884  JP81CI 04
13. SM5RN/P    21 21  42  1.476 2.348  3.824  JO88CN 04
14. SMØIHR/P    0 25  25    0 3.770  3.770  JO89VK 05
15. LA/OG8C/P   14 12  26  2.088 1.667  3.755  JO59JX 05
16. SD6T/P    14 16  30  1.586 2.094  3.680  JO57VQ 04
17. SM5CJW/P   16  7  23  1.544 1.100  2.644  JO79TV 05
18. LA9QV/P    5 11  16   518 2.110  2.628  JP53FI 04
19. SM5BMK/P   13  7  20  1.146 1.314  2.460  JO89DK 04
20. SM7BEP/P   11  9  20   618 1.548  2.166  JO77FU 04

21. SM4BGV/P    6  4  10   692  412  1.104  JO69GS 04
22. SM5VRB/P    0  7  7    0  964   964  JO88DL 04
23. SMØFPR/P    2  2  4   54  360   414  JO99IR 03
24. SMØWXZ/P    2  4  6   32  352   384  JO99BE 02
25. SM4SEF/P    0  2  2    0  112   112  JO69QJ 01 03
26. SMØOMO/P    0  1  1    0  108   108  JO89WK 04

  LA5MT/P                 Checklog  JP60AK 03

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SE3E/P    26 16  42  3.136 2.900  6.036  JP73IG 04
 2. SA2D/P     2 26  28   96 4.120  4.216  JP94RO 03
 3. LA1DSA/P   19 13  32  2.130 2.050  4.180  JO59TK 05
 4. SM7TFJ/P   19 16  35  1.342  965  2.307  JO77GW 03 04
 5. SM4R/P    14 13  27   916 1.096  2.012  JO79MA 04
 6. LA3RLA/P   10 11  21   708 1.278  1.986  JP53NL 03
 7. SAØAEX/P   21  5  26  1.382  476  1.858  JO89XA 04
 8. LA1EUA/P    7 12  19   615 1.028  1.643  JO59KU 03
 9. SM6TOB/P   23  0  23  1.324   0  1.324  JO68VK 03
10. SAØBVA/P   17  4  21   990  331  1.321  JP9ØFA 03

11. SM5NVF/4/P  25  2  27  1.158  147  1.305  JO79TW 03
12. SM5YSO/P   15  5  20   694  531  1.225  JO88AQ 03
13. LA3TMA/P    4  7  11   285  925  1.210  JP53FI 05
14. SA5YLR/P   16  5  21   700  468  1.168  JO88AQ 03
15. LA4PGA/P    4  6  10   318  474   792  JP5ØKD 04
16. SA4AZC/P   10  0  10   774   0   774  JO69QJ 04
17. SM4LRA/P   12  0  12   734   0   734  JO79NP 04
18. SM4HNG/P    0 10  10    0  710   710  JO79MA 03
19. LA5XTA/P    6  1  7   365   64   429  JP53RC 03
20. SAØCEO/P    1  2  3    9  345   354  JO99BH 03 04

21. SM4HBG/P   10  0  10   185   0   185  JO69XP 01
22. LA8OKA/P    1  0  1   60   0    60  JP4ØFM 05
23. LA8FTA/P    2  0  2   23   0    23  JO59LX 03

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM3LWP/P  28/24 11/18  81 4.856 3.760  8.616 JP81MG 04
 2. SM5DXR/P  13/19 19/ 8  59 2.282 2.870  5.152 JO89CT 04
 3. SM5OUU/Ø/P 0/18  6/ 8  32 1.462 1.690  3.152 JO98BX 05
 4. SM5CBN/P  18/22  5/ 6  51 2.216  867  3.083 JO78PE 03
 5. SMØI/P   5/ 5  2/ 4  16  558  828  1.386 JO99DS 03 04
 6. SM2ALV/P  1/ 0  6/ 0  7   48  915   963 KPØ4RJ 04 05
 7. SMØFAG/P  1/ 3  0/ 0  4  161   0   161 JO99IQ 03
 8. SM4BNZ/P  2/ 0  2/ 1  5   28   93   121 JO78LT 02

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SKØMK/P    15 18  33  1.179 2.154  3.333  JO89QE 05
 2. SK3VJ/P    16 17  33  1.170 1.748  2.918  JP81EI 04
 3. SK5EW/P    0 17  17    0 2.104  2.104  JO78VX 05

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SK6QW/P    20 23  43  1.714 2.426  4.140  JO68QH 04
 2. SKØSX/P    25 21  46  1.837 2.122  3.959  JO99BM 04 05
 3. SK6JX/P    9  9  18   509 1.290  1.799  JO66GV 03
 4. SK6GB/P    3 12  15   210 1.354  1.564  JO67AR 04 05
 5. SL6BK/P    7 12  19   274 1.126  1.400  JO58ST 03
 6. SL5ZYB/P   13  3  16   798  412  1.210  JO79UJ 04
 7. SM3ULK/P   24  0  24  1.126   0  1.126  JP82CC 02
 8. SL6ZQ/P    11  9  20   478  526  1.004  JO58VL 02
 9. SK6QA/P    9  7  16   384  583   967  JO58XD 03
10. SK2AZ/P    0  2  2    0  438   438  KPØ5UJ 03

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK3BG/P  16/ 6 23/10  55 2.138 5.707  7.845 JP82SF 05
 2. SK4BX/P  16/24 13/19  72 2.668 3.860  6.528 JO79OC 04
 3. SK7AF/P   9/14 17/11  51 1.982 4.510  6.492 JO77JP 05
 4. SM3BEE/P  8/ 5 21/ 7  41 1.510 4.529  6.039 JP82JC 05
 5. LA5G/P   0/10 24/11  45  752 5.098  5.850 JP5ØGT 04
 6. SM3WEH/P  12/26 11/ 7  56 3.448 2.365  5.813 JP81FC 04 05
 7. SK3PH/P  15/26  6/11  58 3.662 1.964  5.626 JP81GR 04
 8. SK2HG/P   1/ 1 25/ 0  27   80 5.186  5.266 KP15LX 03
 9. SCØUT/P   1/10  0/ 0  11   93   0   93 JO89XA 01

Top of page

Ej insända loggar: LA1HSA/P (4) - LA6ALA/P (1) - LB1HC/P (1) - SA4BDY/P (7) - SA7BII/P (2) - SC5Q/P (17) - SMØESA/P (1) - SMØFOB/P (18) - SMØUTY/P (20) - SM3UWZ/P (22) - SM4XUW/P (19) - SM7SMS/P (22).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom. Samtliga har förorsakat poängavdrag för sina motstationer.)

Ej godkända deltagare (Ej /P): SA2YLM - SM2JCG - SM2YIP - SM5OJN.

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM7SPG/P
 • Single Operator - SSB: SE3E/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM7SPG/P, SM5IMO/P, SM2T/P, OH6FQI/P, OH3KAV/P, LA/OG8C/P och LA9QV/P
 • Single Operator - SSB: SE3E/P, SA2D/P, LA1DSA/P, SM7TFJ/P, LA3RLA/P och LA1EUA/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P, SM5DXR/P och SM5OUU/Ø/P

 • Multi Operator - CW: SKØMK/P, SK3VJ/P och SK5EW/P
 • Multi Operator - SSB: SK6QW/P, SKØSX/P och SK6JX/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P, SK4BX/P, SK7AF/P och LA5G/P

Top of page

Operators

  LA5G/P: LA6ETA - LA6FJA
 LA/OG8C/P: OH8MXL
  SA2D/P: SA2AWO
  SCØUT/P: SAØAIB - SAØBSD - SMØLIU
  SD6T/P: SA6BNV
  SE3E/P: SA3AZK
  SKØMK/P: SMØLJF - SMØNCS
  SKØSX/P: SAØBVX - SMØSHG
  SK2AZ/P: SM2TOS
  SK2HG/P: SM2EJE - SM2IUF
  SK3BG/P: SM3CWE - SM3ESX - SM3EVR - SM3NXS
  SK3PH/P: SM3GUJ - SM3MTR
  SK3VJ/P: SA3BZL - SM3ALR - SM3SPD
  SK4BX/P: SM4DHF - SM4LMV
  SK5EW/P: SM5AKU
  SK6GB/P: SM6MLY - SM6OER
  SK6JX/P: SA6APZ - SM6YED - SM6YPC
  SK6QA/P: SM6PVU - SM6XTV
  SK6QW/P: SA6AVB - SM6TPJ
  SK7AF/P: SM5SUH - SM7AJZ - SM7BDF - SM7BGX - SM7DZD
       SM7JCR - SM7XFD - SM7XOI
 SL5ZYB/P: SM5OJN - SM5XRO
  SL6BK/P: SM6WCU
  SL6ZQ/P: SM6GT
  SMØI/P: SMØCVI
  SM2T/P: SM2EZT
 SM3BEE/P: SA3CAT - SM3BEE - SM3SJN
 SM3BYA/P: SM2BYA
  SM3G/P: SM3GQP
 SM3ULK/P: SM3ULK - SM3UWZ
 SM3WEH/P: SM3JGG - SM3WEH
  SM4R/P: SM4RGD

Top of page

Kommentarer...

Nu ökar vi igen - kul!

I årets våromgång deltog 93 stationer! Minst 123 personer deltog.

Den största ökningen av antalet deltagare beror på, att många "SMFF-jägare" gick ut i naturen och passade samtidigt på att aktivera något SMFF-område (eller tvärtom - passade samtidigt på att vara med i SMP...).

Flera underlät att skicka in sina loggar denna omgång - mycket tråkigt! Några av dom var tyvärr SMFF-jägare.

I SMP måste man tala om i vilket distrikt man befinner sig, om man befinner sig i ett distrikt utanför sitt eget. T.ex. är SM3CER/P och SM3CER/4/P två helt skilda call i contestsammanhang och i deras rättningsprogram. Om SM3CER befunnit sig i distrikt 4, men bara sänt SM3CER/P och det sedan står SM3CER/4/P i hans logg, så innebär det att ingen får sina QSO:n med SM3CER/P godkända.

Följande är lika tråkigt att tjata om varje gång: Bokstavera era anropssignaler och er lokator, så undviks massor av fel i motstationernas loggar! Skriv den rapport ni sänder i loggen - dessa kollas också! Låt inte contestloggprogrammet styra dig - det är du som ska styra programmet! Dessutom - varför kan vissa aldrig skilja på vilka rapporter som sänts och tagits emot? I flera loggar har sänd och mottagen rapport kastats om, vilket naturligtvis ger poängavdrag...

Som vanligt alltså - allt man sänder till sin motstation måste motsvaras av vad som står i den insända loggen. Det gäller för ALLA tester man deltar i, utan undantag!

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2013
Year     Part.
2013 Höst
 
Vår
92
2012 Höst
50
Vår
68
2011 Höst
63
Vår
74
2010 Höst
68
Vår
97
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24
Top of page

Participants from different countries
PFX: JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
Year V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2013 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 3 0
2012 0 0 0 0 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57 43 0 0 3 4
2011 1 0 0 0 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 64 54 0 0 5 4
2010 0 0 0 0 7 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 86 59 0 0 4 5
2009 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 98 53 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95 65 0 0 4 4
2007 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 69 0 0 3 4
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Vår 2013
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r13smpv.htm
Copyright © 2013 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 19, 2013
Most recent revision June 21, 2013