http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2013
Höstomgången
18 augusti 2013

Logs
Participants: 49  
Received logs: 45 (91,8%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 5 2 0 0 0 0 0 42 0 3

The following 24 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO58   1 JP5Ø   2 KPØ4 1 1
JO59 2 2 JP6Ø 1 1 KPØ5 1 1
JO66 2 2 JP73 1 2 KP24 1 1
JO67 4 4 JP81 2 2 KP41 1 1
JO68   1 JP82 1 1
JO69 1 1 JP83 1 1
JO77 3 2 JP93   1
JO78 2 4
JO79 2 2
JO88 3 3
JO89 5 5
JO97 2 1
JO99 2 2

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2013

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!


Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM7SPG/6/P  14 23  37  1.815 5.087  6.902  JO66MI 05
 2. SM5IMO/P   22 17  39  2.190 2.645  4.835  JO79XB 05
 3. SMØGNS/P   18 23  41  1.682 2.708  4.390  JO89VH 04
 4. SM5DK/7/P   15 19  34  1.294 2.528  3.822  JO67WK 04
 5. SM5J/P    18 15  33  1.602 1.678  3.280  JO88DG 05
 6. OH3KAV/P    7  8  15  1.401 1.602  3.003  KP41NS 03
 7. SM2T/P     1  8  9   60 2.580  2.640  KPØ5UK 05
 8. SM2ALV/P    4  5  9   484 1.452  1.936  KPØ4RJ 04
 9. SM5VRB/P    6  8  14   604  900  1.504  JO88DL 04
10. SM4BGV/P   11  4  15   934  488  1.422  JO69GS 04

11. SM6CDN/P    9  3  12   968  324  1.292  JO67BQ 04
12. LA5MT/P    8  8  16   627  659  1.286  JP6ØCJ 03
13. SD6M/P     8  7  15   694  478  1.172  JO67BN 04
14. SMØFOB/P    2  0  2   125   0   125  JO99AD 05
15. SM1DYR/P    2  1  3   63   28    91  JO97DP 02
16. SAØAIB/1/P   0  0  0    0   0    0  JO97BW 04

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. LA1DSA/P   11  9  20  1.063 1.580  2.643  JO59TK 05
 2. SE5S/P     7 11  18   639 1.168  1.807  JO89US 04 05
 3. SM7TFJ/P    4 11  15   120 1.408  1.528  JO77IQ 04
 4. SM6TOB/P   16  0  16  1.140   0  1.140  JO68VK 04
 5. SM3KDR/P    0  5  5    0 1.124  1.124  JP73GI 04 05
 6. SM3KDY/P    5  3  8   277  379   656  JP83EW 03
 7. SA7BVT/P    0  5  5    0  528   528  JO77JP 03
 8. SAØCEO/P    0  6  6    0  498   498  JO99AG 03 04
 9. SM3PXO/P    4  0  4   302   0   302  JP73MQ 04
10. LA8FTA/P    5  0  5   272   0   272  JP5ØHF 05

11. SM2JCG/3/P   6  0  6   203   0   203  JP93NH 01
12. SM5YSO/P    4  0  4   180   0   180  JO78PG 03
13. SA5YLR/P    3  0  3   135   0   135  JO78PG 03
14. LA8OKA/P    1  0  1   68   0    68  JP5ØNK 05

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM3LWP/P  14/ 8 18/10  50 2.386 3.630  6.016 JP81MG 04
 2. SM5CBN/P  14/ 7 14/ 2  37 1.198 1.735  2.933 JO78LL 03 04
 3. SM5DXR/P  15/ 9 13/ 0  37 1.626 1.136  2.762 JO89BR 04
 4. SMØI/P   2/ 0  4/ 0  6   82  395   477 JO99DT 05

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. OG8C/P     2 13  15   300 4.608  4.908  KP24SW 05
 2. SK5AS/P    16 19  35  1.460 1.954  3.414  JO78TI 04
 3. SK5BN/P    15 17  32  1.660 1.570  3.230  JO88FL 05
 4. SKØMK/P    14 11  25  1.600 1.495  3.095  JO89QE 05

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. LA1BKPK/P   11  5  16   799  378  1.177  JO59MT 03
 2. SK6GB/P    3  2  5   182  565   747  JO67AR 05
 3. SL6BK/P    5  0  5   166   0   166  JO58XJ 03

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SLØCB/4/P 14/ 6 12/ 7  39 1.707 2.580  4.287 JO79KR 05
 2. 7S4ØPH/P  10/ 4 10/ 6  30 1.598 2.438  4.036 JP82IB 04 05
 3. SK7AF/P  12/ 4  8/ 0  24 1.257 1.042  2.299 JO77JP 05
 4. SK3PH/P   1/11  7/ 3  22  954 1.138  2.092 JP81ET 04

Top of page

Ej insända loggar: 8SØGL/P (1) - SA5CFD/P (10) - SK6JX/P (11) - SM3GHQ/P (1).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom. Samtliga har förorsakat poängavdrag för sina motstationer.)

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM7SPG/6/P
 • Single Operator - SSB: LA1DSA/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM7SPG/6/P, SM5IMO/P, SMØGNS/P, OH3KAV/P och LA5MT/P
 • Single Operator - SSB: LA1DSA/P, SE5S/P, SM7TFJ/P, SM6TOB/P, LA8FTA/P och LA8OKA/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P, SM5CBN/P och SM5DXR/P

 • Multi Operator - CW: OG8C/P, SK5AS/P, SK5BN/P och SKØMK/P
 • Multi Operator - SSB: LA1BKPK/P, SK6GB/P och SL6BK/P
 • Multi Operator - Mixed: SLØCB/4/P, 7S4ØPH/P och SK7AF/P

Top of page

Operators

 7S4ØPH/P: SM3MTR - SM3OMO
 LA1BKPK/P: LA1EUA - LA1VJA
  SD6M/P: SA6BGR
  SKØMK/P: SMØLJF - SMØNCS - SM5COP
  SK3PH/P: SM3GUJ - SM3MTQ
  SK5AS/P: SM5ATP - SM5CNQ
  SK5BN/P: SM5AQI - SM5AWU - SM5RN
  SK6GB/P: SM6MLY - SM6OER
  SK7AF/P: SM5SUH - SM7AJZ - SM7CAC - SM7DZD
       SM7HCW - SM7JCR - SM7XFD - SM7XOI
 SLØCB/4/P: SMØJST
  SL6BK/P: SM6WCU
  SMØI/P: SMØCVI
  SM2T/P: SM2EZT
  SM5J/P: SM5PHU

Top of page

Kommentarer...

Något under "normalt" deltagande trots hyfsat sensommarväder

I årets höstomgång deltog 49 stationer! Minst 61 personer deltog.

Bokstavera era anropssignaler och er lokator, så undviks massor av fel i motstationernas loggar! Skriv den rapport ni sänder i loggen - dessa kollas också! Låt inte contestloggprogrammet styra dig - det är du som ska styra programmet! Dessutom - varför kan vissa aldrig skilja på vilka rapporter som sänts och tagits emot? I flera loggar har sänd och mottagen rapport kastats om, vilket naturligtvis ger poängavdrag...

Allt man sänder till sin motstation måste motsvaras av vad som står i den insända loggen. Det gäller för ALLA tester man deltar i, utan undantag!

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2013
Year     Part.
2013 Höst
49
Vår
92
2012 Höst
50
Vår
68
2011 Höst
63
Vår
74
2010 Höst
68
Vår
97
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24
Top of page

Participants from different countries
PFX: JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
Year V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2013 0 0 0 0 12 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 42 0 0 3 3
2012 0 0 0 0 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57 43 0 0 3 4
2011 1 0 0 0 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 64 54 0 0 5 4
2010 0 0 0 0 7 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 86 59 0 0 4 5
2009 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 98 53 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95 65 0 0 4 4
2007 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 69 0 0 3 4
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2013
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r13smph.htm
Copyright © 2013 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 18, 2013
Most recent revision September 13, 2013