http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2012
Våromgången
20 maj 2012

Logs
Participants: 68  
Received logs: 62 (91,2%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 6 5 0 0 0 0 0 57 0 3

The following 30 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO57 1 1 JP41   1 KP11 1 1
JO58 4 4 JP42 1 1 KP12 1  
JO59 3 3 JP43 1 1 KP24 1 1
JO65 1 1 JP73 1 1 KP25 1  
JO66 2 2 JP8Ø 1 2 KP41 1 1
JO67 4 4 JP81 4 4
JO68 2 2 JP82 2 2
JO69 1 2 JP9Ø 2 1
JO76 1 1 JP93 1 1
JO77 5 5
JO78 1 2
JO79 2 3
JO87 1 1
JO88 3 5
JO89 9 8
JO99 1  

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Vår 2012

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!


Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM7SMS/P   24 22  46  3.162 3.730  6.892  JO77OC 05
 2. SM7SPG/P   12 23  35  1.610 4.253  5.863  JO66MC 05
 3. SM5CCT/P   17 24  41  1.742 3.125  4.867  JO89WI 05
 4. SM5RN/P    17 21  38  1.682 2.920  4.602  JO88CN 01 04 05
 5. SM5HPL/P   19 20  39  1.872 2.720  4.592  JO89NN 05
 6. OH6FQI/P    0 19  19    0 3.524  3.524  KP12HA 04
 7. SM7RYR/P    9 13  22  1.015 2.353  3.368  JO65PN 05
 8. SM4BGV/P   10 18  28  1.044 1.720  2.764  JO69GS 04
 9. OH8KA/P    0 11  11    0 2.670  2.670  KP25TC 04
10. OH3KAV/P    5  9  14   894 1.692  2.586  KP41NS 03

11. SM6CDN/P   12 11  23  1.040 1.536  2.576  JO67CH 04
12. SM5CJW/6/P   7  3  10   628  264   892  JO67OS 04
13. SM6IQD/M   14  0  14   758   0   758  JO78CL 02
14. SM7ENF/6/P   6  1  7   546  123   669  JO57RV 03
15. SM7BEP/P   10  0  10   604   0   604  JO77GU 04

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SA5ACR/P   32 27  59  2.854 3.815  6.669  JO88FR 04 05
 2. SM4JST/P   27 22  49  2.435 2.940  5.375  JO79KR 05
 3. SE5S/P    12 15  27  1.090 1.915  3.005  JO89US 03 04 05
 4. LA3RLA/P    3 17  20   339 2.658  2.997  JP43WX 03
 5. LA1DSA/P   18 16  34  1.367 1.577  2.944  JO59JW 03
 6. SM7TFJ/P   18  9  27  1.376 1.076  2.452  JO77IQ 04
 7. SMØRAG/P   21 10  31  1.323  924  2.247  JO89SB 03
 8. LA2NTA/P   11  8  19   849  779  1.628  JO59HX 01 03
 9. SM6MVE/P   16  5  21  1.024  513  1.537  JO67KW 03
10. SJ5E/P    19  2  21  1.103  159  1.262  JO89NX 03

11. SM5NVF/P    0 16  16    0 1.118  1.118  JP9ØDB 03
12. SM6WCU/P    8  8  16   387  717  1.104  JO58ST 03
13. SM2JCG/P    8 16  24   245  788  1.033  JP93VW 01
14. SM5BXC/P   17  0  17   867   0   867  JO88NP 03
15. SA4AZC/P   11  0  11   850   0   850  JO69OJ 04
16. 8S5A/P    17  0  17   844   0   844  JO88NP 03
17. SM3GHQ/P   10  7  17   327  295   622  JP73HU 01
18. SM5OSZ/P    0  4  4    0  540   540  JO77TX 03
19. SAØBVA/5/P   0  9  9    0  464   464  JO89NX 03
20. OG1J/P     0  3  3    0  400   400  KP11AI 03

21. SA5BBE/P    4  0  4   231   0   231  JO89NX 03

  SM6GT/P                 Checklog  JO58PL 02

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM3TLG/P  18/21 21/23  83 3.732 5.844  9.576 JP81MH 04
 2. SM3LWP/P  21/16 18/23  78 3.958 5.306  9.264 JP81MG 04
 3. SM5BRG/P  12/19 15/ 5  51 3.305 3.455  6.760 JO88JD 05
 4. SM5OUU/P  14/20 15/ 6  55 3.062 2.823  5.885 JO77XX 04 05
 5. SM6BGG/P  14/10 21/ 0  45 2.430 2.496  4.926 JO58ST 04
 6. SM7FSK/P  18/19 21/ 8  66 2.062 2.118  4.180 JO76UO 02
 7. SM5OCI/7/P 0/16  9/ 7  32 1.324 2.106  3.430 JO87HP 04 05
 8. SM5EPO/P  15/17 20/14  66  816  791  1.607 JP8ØMD 01 02 03
 9. SM4SEF/5/P 9/ 0  0/ 2  11  456  135   591 JO78OD 03 04

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. OG8C/P     6 19  25  1.016 5.707  6.723  KP24AF 01 05
 2. SKØMK/P    19 20  39  1.807 2.676  4.483  JO89QE 05
 3. SK5LW/P    0  7  7    0  687   687  JO89FJ 03

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM6TPJ/P   20  8  28  1.780 1.128  2.908  JO68QG 04
 2. LA1OTX/P   12 13  25   771 1.202  1.973  JO59KX 03
 3. SK6JX/P    13  7  20   832  924  1.756  JO66GV 03
 4. SK6GB/P    5  5  10   640 1.060  1.700  JO67AR 05
 5. SM3SJN/P    7  8  15   302  832  1.134  JP82SI 01 04
 6. SA4DE/P    3  0  3   56   0    56  JO79LI 02

  SLØZYI/P                 Checklog  JO89QE 04

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK3BG/P  17/13 22/18  70 4.377 8.297 12.674 JP82SF 05
 2. SM3WEH/P  12/26  8/21  67 3.938 3.264  7.202 JP81FC 04
 3. SK7AF/P  11/25 17/ 7  60 3.317 3.328  6.645 JO77JP 04 05
 4. SK6HD/P  14/23 24/ 2  63 3.102 3.092  6.194 JO68SE 04
 5. SK3PH/P  11/12 11/ 8  42 2.272 2.656  4.928 JP81KU 04
 6. SK4BX/P  18/27 12/ 0  57 3.268 1.050  4.318 JO79MJ 04

Top of page

Ej insända loggar: LA8OKA/P (1) - LB4CD/P (4) - SL6ZQ/P (11) - SMØFOB/P (1) - SM3ANM/P (18) - SM5F/P (26).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom).

Ej godkänd deltagare (Ej /P): SM5CBN.

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM7SMS/P
 • Single Operator - SSB: SA5ACR/P
 • Single Operator - Mixed: SM3TLG/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM7SMS/P, SM7SPG/P, SM5CCT/P, OH6FQI/P, OH8KA/P och OH3KAV/P
 • Single Operator - SSB: SA5ACR/P, SM4JST/P, SE5S/P, LA3RLA/P, LA1DSA/P, LA2NTA/P och OG1J/P
 • Single Operator - Mixed: SM3TLG/P, SM3LWP/P och SM5BRG/P

 • Multi Operator - CW: OG8C/P, SKØMK/P och SK5LW/P
 • Multi Operator - SSB: SM6TPJ/P, LA1OTX/P, SK6JX/P och SK6GB/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P, SM3WEH/P och SK7AF/P

Top of page

Operators

  8S5A/P: SM5NAS
 LA1OTX/P: LA4VRA - LA5YSA
  OG8C/P: OH8MXL - OH9CW
  SA4DE/P: SM4LLP
  SJ5E/P: SM5MEK
  SKØMK/P: SMØLJF - SM5COP - SM5DQ
  SK3BG/P: SM3CWE - SM3ESX - SM3EVR - SM3NXS
  SK3PH/P: SM3GUJ - SM3MTR
  SK4BX/P: SM4COK - SM4DHF - SM4FXR - SM4VLM
  SK5LW/P: SM5BMK - SM5SIC
  SK6GB/P: SM6MLY - SM6OER
  SK6HD/P: SA6AQP - SM6FKF
  SK6JX/P: SM6EMX - SM6GYD - SM6MFK - SM6YED - SM6YPC
  SK7AF/P: SM5ATP - SM7XFD
 SLØZYI/P: SMØCBE
 SM3SJN/P: SM3SJN - Ove Östberg
 SM3WEH/P: SM3JGG - SM3WEH
 SM4JST/P: SMØJST
 SM6TPJ/P: SA6AVB - SM6TPJ

Top of page

Kommentarer...

Deltagarantalet sjunker igen - tråkigt!

I årets våromgång deltog 68 stationer! Minst 84 personer deltog.

Flera underlät att skicka in sina loggar även denna omgång - också tråkigt!

Följande är lika tråkigt att tjata om varje gång: Bokstavera era anropssignaler, så undviks massor av fel i motstationernas loggar! Skriv den rapport ni sänder i loggen - dessa kollas också! Låt inte contestloggprogrammet styra dig - det är du som ska styra programmet! Dessutom - varför kan vissa aldrig skilja på vilka rapporter som sänts och tagits emot? I flera loggar har sänd och mottagen rapport kastats om, vilket naturligtvis ger poängavdrag...

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2012
Year     Part.
2012 Höst
 
Vår
68
2011 Höst
63
Vår
74
2010 Höst
68
Vår
97
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24
Top of page

Participants from different countries
PFX: JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
Year V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2012 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 3 0
2011 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 64 0 0 0 5 0
2010 0 0 0 0 7 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 86 59 0 0 4 5
2009 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 98 53 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95 65 0 0 4 4
2007 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 69 0 0 3 4
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Vår 2012
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r12smpv.htm
Copyright © 2012 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 20, 2012
Most recent revision July 10, 2012