http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2012
Höstomgången
19 augusti 2012

Logs
Participants: 50  
Received logs: 46 (92,0%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 4 2 0 0 0 0 1 43 0 4

The following 26 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 1 1 JP5Ø   1 KPØ3 1 1
JO49   1 JP8Ø   1 KPØ4 2 2
JO58 1 2 JP81 4 4 KPØ5 1 1
JO59 2 2 JP82 4 4 KP11   1
JO66 2 2 JP83   1 KP15   1
JO67 3 3 KP21 1 1
JO68 2 2
JO69 1 1
JO77 3 3
JO78 1 1
JO79 2 2
JO88 3 3
JO89 6 6
JO97   1
JO99 2 2

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2012

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!


Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM7SPG/P   10 15  25  1.560 3.690  5.250  JO66MC 05
 2. SM5IMO/P   21 10  31  2.477 1.692  4.169  JO89AC 05
 3. SM6BFE/P   15  8  23  2.280 1.660  3.940  JO68DQ 05
 4. SM3BEE/P   16  9  25  2.016 1.584  3.600  JP82JC 04
 5. OH3KAV/P    4 14  18   615 2.114  2.729  KP21AO 03
 6. SM5LBR/P   12  6  18  1.037 1.097  2.134  JO89LX 05
 7. SAØBJL/P   13  5  18  1.288  830  2.118  JO99AJ 04
 8. SM6CDN/P   11  3  14  1.378  548  1.926  JO67CH 04
 9. SM4BGV/P   11  1  12  1.082  264  1.346  JO69GS 04
10. SM3CCT/P   13  0  13  1.100   0  1.100  JP8ØPR 05

11. SM6PVB/P    9  0  9   828   0   828  JO58QF 02
12. SM5AKU/P    4  1  5   380  180   560  JO78VX 05
13. SM1DYR/P    0  0  0    0   0    0  JO97DP 03

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SA5ACR/P   24  8  32  3.207 1.569  4.776  JO88FR 04 05
 2. SE5S/P    20  8  28  2.208  996  3.204  JO89US 03 04 05
 3. SI3A/P    17 14  31  1.120 1.835  2.955  JP82MN 03 05
 4. SM7TFJ/P   18  6  24  1.472  824  2.296  JO77IQ 03 04
 5. SJ2T/P    10  8  18   737 1.550  2.287  KPØ4KR 03
 6. SAØAEX/P   14  6  20  1.440  580  2.020  JO88UX 01 04
 7. LA1DSA/P   15  7  22  1.009  987  1.996  JO59TK 03
 8. LA8OKA/P   14  0  14  1.983   0  1.983  JP5ØNK 05
 9. SD3A/P    13  9  22   757 1.202  1.959  JP82MN 03 05
10. SMØRAG/P   20  1  21  1.562   3  1.565  JO89SB 03

11. LA1TPA/P    7  0  7   922   0   922  JO49AN 04
12. SM2JCG/P   12  8  20   333  498   831  KPØ3KS 01
13. SM3KDY/P   12  0  12   653   0   653  JP83EW 02
14. SM6MVE/P   12  1  13   519  114   633  JO67DX 02
15. OG1J/P     6  0  6   486   0   486  KP11AI 03

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM3LWP/P  16/19 11/ 7  53 3.512 2.622  6.134 JP81MG 04
 2. SM5OUU/P  14/13  6/ 7  40 2.658 2.713  5.371 JO77SU 04 05

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total     Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------ ------ --------
 1. SK5BN/P    14  6  20  1.693 1.255  2.948 JO88DG 05
 2. SLØCB/4/P   18  6  24  1.810 1.132  2.942 JO79KR 05
 3. SKØMK/P    15  6  21  1.571 1.040  2.611 JO89QE 05
 4. OZ8MW/P    1 13  14   92 2.454  2.546 JO46QE 04

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total     Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------ ------ --------
 1. SK6GB/P    10  5  15   900 1.323  2.223 JO67AR 05
 2. SK6JX/P    16  6  22  1.245  747  1.992 JO66EW 03
 3. SK6QW/P    14  3  17   986  676  1.662 JO68RJ 04
 4. LA1OTX/P   10  5  15   763  732  1.495 JO59KX 03
 5. SK6QA/P    13  5  18   731  743  1.474 JO58VB 03
 6. SLØZYI/P   11  1  12   946  132  1.078 JO89QE 04

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK3BG/P  15/14 13/ 5  47 3.919 3.784  7.703 JP82SF 05
 2. SK7AF/P  15/12  6/ 6  39 2.898 2.123  5.021 JO77JP 05
 3. SA3S/P   15/23  5/ 2  45 3.504 1.152  4.656 JP81FC 04
 4. SK3PH/P  13/17  6/ 4  40 2.506 1.580  4.086 JP81FR 04

Top of page

Ej insända loggar: SA2APO/P (1) - SMØCVI/P (4) - SM2RHL/P (17) - SM3EXM/P (5).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom).

För sent insända loggar: SM2TOS/P (6) - SM4/LA3RLA/P (21).

Ej godkända deltagare (Ej /P): SA2YLM - SM2DR - SM2ODB - SM2OKD - SM2OQP - SM3YJE.

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM7SPG/P
 • Single Operator - SSB: SA5ACR/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM7SPG/P, SM5IMO/P, SM6BFE/P och OH3KAV/P
 • Single Operator - SSB: SA5ACR/P, SE5S/P, SI3A/P, LA1DSA/P, LA8OKA/P, LA1TPA/P och OG1J/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P och SM5OUU/P

 • Multi Operator - CW: SK5BN/P, SLØCB/4/P, SKØMK/P och OZ8MW/P
 • Multi Operator - SSB: SK6GB/P, SK6JX/P, SK6QW/P och LA1OTX/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P, SK7AF/P och SA3S/P

Top of page

Operators

 LA1OTX/P: LA4VRA - LA5YSA - LA7UPA - LB4YB
  OZ8MW/P: OZ7KDJ - OZ9V
  SA3S/P: SM3JGG - SM3WEH
  SD3A/P: SM3FJF
  SI3A/P: SM3LIV
  SJ2T/P: SA2BZE
  SKØMK/P: SMØLJF - SM5COP - SM5DQ
  SK3BG/P: SM3CWE - SM3ESX - SM3EVR
  SK3PH/P: SM3GUJ - SM3MTR
  SK5BN/P: SM5AQI - SM5RN
  SK6GB/P: SM6MLY - SM6OER
  SK6JX/P: SM6YED - SM6YPC
  SK6QA/P: SM6PVU - SM6WZR - SM6XTV
  SK6QW/P: SA6AVB - SM6TPJ
  SK7AF/P: SM5ATP - SM5DK - SM7XFD
 SLØCB/4/P: SMØFKI - SMØJST
 SLØZYI/P: SMØCBE

Top of page

Kommentarer...

Deltagarantalet sjunker även i Höstomgången!

I årets höstomgång deltog 50 stationer! Minst 69 personer deltog.

Några underlät att skicka in sina loggar även denna omgång - tråkigt!

Bokstavera era anropssignaler, så undviks massor av fel i motstationernas loggar! Skriv den rapport ni sänder i loggen - dessa kollas också! Låt inte contestloggprogrammet styra dig - det är du som ska styra programmet! Dessutom - varför kan vissa aldrig skilja på vilka rapporter som sänts och tagits emot? I flera loggar har sänd och mottagen rapport kastats om, vilket naturligtvis ger poängavdrag...

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2012
Year     Part.
2012 Höst
50
Vår
68
2011 Höst
63
Vår
74
2010 Höst
68
Vår
97
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24
Top of page

Participants from different countries
PFX: JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
Year V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2012 0 0 0 0 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57 43 0 0 3 4
2011 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 64 0 0 0 5 0
2010 0 0 0 0 7 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 86 59 0 0 4 5
2009 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 98 53 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95 65 0 0 4 4
2007 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 69 0 0 3 4
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2012
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r12smph.htm
Copyright © 2012 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 19, 2012
Most recent revision September 7, 2012