http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2011
Höstomgången
21 augusti 2011

Logs
Participants: 63  
Received logs: 57 (90,5%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 4 4 0 0 0 0 1 54 0 4

The following 31 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 1 1 JP32 1 1 KPØ2 1 1
JO49 1 1 JP53 1 1 KPØ3 1 1
JO58 2 2 JP7Ø 1 1 KP11 1  
JO59 1 1 JP71 1 1 KP15 1 1
JO65 1 1 JP73 2 3 KP2Ø 1 1
JO66 2 1 JP8Ø 1 3 KP24   1
JO67 1 2 JP81 3 3
JO68 3 3 JP82 6 6
JO69 1 1 JP92   1
JO77 3 3 JP93 1 2
JO78 2 2
JO79 2 2
JO88 3 4
JO89 9 9
JO99 1 1

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2011

Kommentarer
Single Operator

Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM7SMS/P   22 19  41  3.693 3.927  7.620  JO77OC 05
 2. SF2X/P    17 21  38  2.574 4.637  7.211  JP93QK 04 05
 3. SM5IMO/P   25 15  40  3.205 2.807  6.012  JO79XC 05
 4. SMØGNS/P   22 22  44  2.632 2.960  5.592  JO89VH 04
 5. SM7M/5/P   22 20  42  2.138 2.936  5.074  JO88MW 04
 6. LA2WRA/P    4 15  19   892 3.276  4.168  JP32PR 04
 7. SM6BFE/P   17  4  21  2.478  845  3.323  JO68DQ 05
 8. SM7RYR/P    7 12  19  1.118 1.756  2.874  JO65LJ 04
 9. SM6CDN/P   12 10  22  1.430 1.278  2.708  JO67CH 04
10. SM4BGV/P   14  9  23  1.296 1.118  2.414  JO69GS 04

11. SM3G/P     8 10  18   632 1.622  2.254  JP82RK 04
12. SM5RN/P    11  0  11   925   0   925  JO88LD 05
13. SG6A/7/P    3  1  4   148   62   210  JO78EC 03 04

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SA5ACR/P   27 16  43  3.593 2.902  6.495  JO88FR 04 05
 2. SA3AZK/P   22 25  47  2.418 3.473  5.891  JP73IE 03 04
 3. LA3RLA/P   17 16  33  2.195 2.063  4.258  JP53KI 03
 4. SI3A/P    25 15  40  2.171 1.562  3.733  JP82LO 03 05
 5. SM7TFJ/P   22  7  29  2.421  951  3.372  JO77IQ 03
 6. SM3YRC/P   16 13  29  1.143 1.441  2.584  JP82OT 03
 7. SAØAEX/P   22 14  36  1.387  973  2.360  JO89VH 02 03 04
 8. SA3BGM/P   23  3  26  1.884  416  2.300  JP8ØKQ 04
 9. SM6MVE/P   15 15  30   753  999  1.752  JO68PC 02
10. SD3A/P    15  5  20  1.056  374  1.430  JP82LO 03 05

11. SM3KDR/P   11  9  20   530  698  1.228  JP73GI 03
12. SJ5E/P    11  9  20   483  664  1.147  JO89UT 03
13. SA6BJU/P    0  5  5    0  897   897  JO66GU 03
14. LB6WE/P    4  3  7   612  280   892  JO59FJ 04
15. SE5S/P    15  1  16   769   2   771  JO89US 03 04 05
16. SA3ARQ/P   13  0  13   765   0   765  JP8ØKI 03
17. SE3K/P    11  0  11   624   0   624  JP8ØKI 03
18. SM2JCG/P   11  3  14   438  135   573  KPØ3KS 01
19. SM3GHQ/P    8  0  8   465   0   465  JP73HU 03
20. SMØWHH/P    8  3  11   196   15   211  JO89VH 03 04 05

21. SAØAEK/P    2  3  5    8   12    20  JO89VH 04

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM3LWP/P  22/19 15/ 5  61 4.154 2.832  6.986 JP81MG 04
 2. SGØM/P   6/21  1/ 6  34 2.510 1.092  3.602 JO99IS 04 05
 3. LA1KHA/P  10/ 2 10/ 0  22 1.782 1.432  3.214 JO49SE 04
 4. SA3S/P   8/ 9  1/ 1  19 1.965  340  2.305 JP71XF 05

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SLØCB/4/P   23 13  36  2.832 2.257  5.089  JO79KR 05
 2. SM/OG8C/P   4 11  15   910 3.938  4.848  KP15VR 05
 3. 7S5LH/P    16 19  35  1.736 2.890  4.626  JO88LD 04
 4. SKØMK/P    17 14  31  2.115 2.040  4.155  JO89QE 05
 5. OZ8MW/P    6 15  21   874 2.904  3.778  JO46QE 04
 6. OI3V/P    19  1  20  2.898  300  3.198  KPØ2OH 04
 7. SK3VJ/P    12  2  14  1.160  276  1.436  JP81EI 04

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM4YXA/P   26 10  36  2.580 1.188  3.768  JP7ØIW 04
 2. SK6QW/P    15 13  28  1.412 1.700  3.112  JO68TJ 04
 3. SCØUT/P    17 11  28   958  783  1.741  JO89VH 02 03 04
 4. SLØZYI/P   13  6  19   948  504  1.452  JO89QE 04
 5. SK6QA/P    6  9  15   383  966  1.349  JO58XD 03
 6. SL6ZQ/P    5 10  15   200  672   872  JO58PK 02

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK3BG/P  16/ 7 17/ 9  49 2.787 4.853  7.640 JP82SF 05
 2. SM3SJN/P  15/17 12/ 9  53 4.317 3.187  7.504 JP82KM 05
 3. SK7AF/P   9/16 14/ 0  39 2.847 2.558  5.405 JO77JP 03 04 05
 4. OH1N/P   9/ 0 19/ 4  32 1.046 3.428  4.474 KP2ØCA 03
 5. SK6JX/P   0/13  8/11  32 1.223 2.398  3.621 JO66EW 03
 6. SK3PH/P   8/16  3/ 8  35 1.896 1.704  3.600 JP81FS 04

Top of page

I årets höstomgång deltog 63 stationer! Minst 91 personer deltog.

Ej insända loggar: OH3GZ/P (5) - OH8UV/M (2) _ SMØFOB/2/P (2) - SM3LIC/P (3) - SM5AKU/P (10) - SM6CPY/P (7).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom).

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM7SMS/P
 • Single Operator - SSB: SA5ACR/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM7SMS/P, SF2X/P, SM5IMO/P och LA2WRA/P
 • Single Operator - SSB: SA5ACR/P, SA3AZK/P, LA3RLA/P, SI3A/P och LB6WE/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P, SGØM/P, LA1KHA/P och SA3S/P

 • Multi Operator - CW: SLØCB/4/P, SM/OG8C/P, 7S5LH/P, OZ8MW/P och OI3V/P
 • Multi Operator - SSB: SM4YXA/P, SK6QW/P och SCØUT/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P, SM3SJN/P, SK7AF/P och OH1N/P

Top of page

Operators

  7S5LH/P: SM5AQI - SM5AZN
  OH1N/P: OH1BOI - OH1JJO - OH1W
  OI3V/P: OG1J - OH3KAV
  OZ8MW/P: OZ7KDJ - OZ9V
  SA3S/P: SM3JGG
  SCØUT/P: SAØAEK SAØASG
  SD3A/P: SM3FJF
  SE3K/P: SA3ARK
  SF2X/P: SM5EFX
  SGØM/P: SAØAQT
 SG6A/7/P: SA6AQP
  SI3A/P: SM3LIV
  SJ5E/P: SM5MEK
  SKØMK/P: SMØLJF - SM5COP - SM5DQ
  SK3BG/P: SM3CWE - SM3ESX - SM3EVR
  SK3PH/P: SM3GUJ - SM3MTR
  SK3VJ/P: SM3ALR - SM3SPD - SM3VWB - SM3XJD
  SK6JX/P: SA6APZ - SB6CD - SM6OMH - SM6YED - SM6YPC
  SK6QA/P: SM6PVU - SM6WZR - SM6XTV
  SK6QW/P: SA6AVB - SM6TPJ
  SK7AF/P: SM5ATP - SM7XFD
 SLØCB/4/P: SMØFKI - SMØJST
 SLØZYI/P: SMØCBE
  SL6ZQ/P: SM6GT
 SM/OG8C/P: OG8C - OH8HMX - OH9CW
  SM3G/P: SM3GQP
 SM3SJN/P: SM3KYH - SM3SJN
 SM4YXA/P: SM4YWO - SM4YWZ - SM4YXA
 SM7M/5/P: SM7BUA

Top of page

Kommentarer...

Fortfarande en del slarviga loggar!

Fortfarande slarvar några av er, när ni skriver in era pappersloggar i datorn!

Om ni sänder t. ex. 559, så ska ni naturligtvis också skriva 559 som sänd rapport i den insända loggen och inte något annat!!! Dessutom har några också slarvat och kastat om sänd och mottagen rapport. Jag har svårt att förstå, att det ska vara så krångligt, att hålla reda på vilken rapport man sänt och vilken man tagit emot?! Gör dig själv och även din motstation en tjänst att vara noggrann, så slipper ni förlora en massa poäng i onödan!

Rättningsprogrammet är obevekligt! Påstår du att du sänt t. ex. 59 och det står så i din logg, trots att du i själva verket sände 57, så får din motstation fel, även om han helt riktigt loggat 57. Har du kastat om rapporterna (och dom är olika), så får både du och motstationen fel.

Om ni inte behärskar att sända ""sanningsenliga"" RS(T)-rapporter och skriva vad ni sänt i den inskickade loggen, är det bättre att ni använder det i contests gängse sättet att sända RS eller RST - nämligen 59 eller 599!!!

Beträffande pappersloggar: SM2EZT och jag har tagit fram ett litet enkelt program, där man själv kan "knappa in" sin papperslogg. Programmet tillverkar den Cabrillofil, som används vid loggrättningen. Om du har tillgång till en dator, är jag ytterst tacksam, om du använder dig av det programmet, i stället för att hitta på egna uppställningar av loggarna i Word, Excel eller andra program, eller t.o.m. skickar en kopia av pappersloggen i PDF-format.

För det första går det mycket snabbare att använda vårt program och för det andra lägger du inte över hela jobbet på mig som loggrättare. Om jag får en logg i annat format än Cabrillo, blir jag tvungen att själv skriva in loggen i SMPin, som programmet kallas. Det försenar resultatredovisningen och kan vara en källa till ytterligare felaktigheter i loggen, eftersom även jag kan skriva av fel.

Ta också för vana att titta igenom Cabrillologgen, endera direkt i programmet, eller i en texteditor, innan du skickar in den. Man kan då ofta se felaktigheter man gjort vid "inknappningen", som t.ex. bokstaven O i stället för siffran Ø eller tvärtom, felaktig eller överhoppad distriktssiffra i callet, gemener (små bokstäver) i stället för versaler (stora bokstäver) någonstans o.s.v.

Till sist: BOKSTAVERA ditt call vid telefoni! Många fel i loggarna beror på utebliven bokstavering av callet.

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2011
Year     Part.
2011 Höst
63
Vår
74
2010 Höst
68
Vår
97
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24
Top of page

Participants from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2011 1 0 0 0 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 64 54 0 0 5 4
2010 0 0 0 0 7 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 86 59 0 0 4 5
2009 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 98 53 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95 65 0 0 4 4
2007 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 69 0 0 3 4
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2011
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r11smph.htm
Copyright © 2011 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 23, 2011
Most recent revision October 11, 2011