http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA JULTEST 2011
25/26 december

Loggar
Deltagare: 38  
Insända loggar: 34 (89,5%)
Totala antalet QSO: 2.029  
Antal QSO 40 m: 989 (48,7%)
Antal QSO 80 m: 1.040 (51,3%)
Felaktiga QSO: 128 (6,3%)
Felfria loggar: 8 (23,5%)
Pappersloggar: 2 (5,9%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 1 3 2 13 11 5 8 st

 
SSA Jultest
RESULTAT

1996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010
20112012
20132014
20152016

2017
REGLER

UBN-loggar
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Klass A: Single Operator

* = High Power (> 100 W)

        Antal QSO Godk. QSO  QSO-poäng
Pl. Call    80/40 Tot 80/40 Tot  80/40 Tot Op.
--- ---------- ----- --- ----- --- ------- --- ------
 1. SM6FKF   55/50 105 53/50 103 104/ 99 203
 2. SA1A  * 51/47 98 51/47 98 100/ 91 191 SM1TDE
 3. SM6BSK   49/49 98 49/49 98  94/ 95 189
 4. SA5N    51/46 97 48/46 94  94/ 90 184 SM5NBE
 5. SM5FUG   49/43 92 48/43 91  95/ 84 179
 6. SI6T    42/45 87 42/45 87  82/ 88 170 SM6LZQ
 7. SM6V    44/45 89 44/44 88  83/ 85 168 SM6VAO
 8. 7S3A    37/45 82 37/45 82  73/ 89 162 SM3CER
 9. SM4DQE   45/39 84 45/39 84  82/ 74 156
10. SM5AHD   40/44 84 39/42 81  74/ 78 152

 . SM6Q    44/36 80 42/36 78  83/ 69 152 SM6UQJ
12. SM7ATL   34/44 78 34/44 78  65/ 86 151
13. SM5DXR   35/42 77 35/41 76  69/ 79 148
14. SM5BRG   36/32 68 35/31 66  68/ 61 129
15. SMØOY   33/24 57 33/24 57  65/ 47 112
16. SA6AXR   22/29 51 22/29 51  44/ 57 101
17. SM5ALJ   22/34 56 19/31 50  34/ 58 92
18. SM5D  * 24/23 47 24/23 47  46/ 44 90 SM5DJZ
19. SM3M    20/24 44 20/24 44  40/ 46 86 SM3THN
20. SE2I  * 19/22 41 18/22 40  36/ 44 80 SA2BRN

 . SF5X    14/28 42 14/27 41  27/ 53 80 SM5EFX
22. SM6NT   45/ 0 45 41/ 0 41  78/ 0 78
23. SM6CLU   22/26 48 22/24 46  35/ 39 74
24. SAØBJL/4  23/16 39 21/16 37  37/ 30 67
 . SM7CIL   0/35 35  0/34 34  0/ 67 67
26. SI5Y    22/ 7 29 22/ 7 29  43/ 14 57 SM5BKK
27. SM5BJT   20/ 0 20 16/ 0 16  28/ 0 28
28. SK6HD   10/ 3 13 10/ 3 13  18/ 6 24 SA6AQP
29. SM5QU    8/ 0  8  8/ 0  8  16/ 0 16

Checklogg:
  SK5A (SM5GMZ) - 30 QSO
  SMØAIG    - 2 QSO
Top of page

Klass B: Single Operator/QRP


        Antal QSO Godk. QSO  QSO-poäng
Pl. Call    80/40 Tot 80/40 Tot  80/40 Tot Op.
--- ---------- ----- --- ----- --- ------- --- ------
 1. SG5W    41/36 77 41/36 77  81/ 72 153 SM5IMO
 . SL7ZXJ   44/37 81 43/36 79  82/ 71 153 SM7HNF
 3. SM6CDN   21/24 45 21/24 45  38/ 43 81
Top of page


Ej insända loggar:

SM3AHM (4) - SM6PVB (3) - SM7DUZ (5) - SM7M (SM7BUA) (25).

(Siffrorna inom parentes anger i hur många inskickade loggar callet förekommit). Dessa stationer har förorsakat halvt poängavdrag för samtliga deltagare de haft QSO med, p.g.a. att de ej skickat in sina loggar.

Totalt deltog minst 38 stationer i 2011 års Jultest.

De fem första i Klass A och de två första i Klass B får diplom, dessutom får segraren i Klass A en plakett.

Följande 31 loggar mottogs via e-mail:
SAØBJL/4, SA1A, SA5N, SA6AXR, SE2I, SF5X, SG5W, SI5Y, SI6T, SK5A, SK6HD, SL7ZXJ, SMØAIG, SMØOY, SM3M, SM4DQE, SM5AHD, SM5BJT, SM5BRG, SM5D, SM5DXR, SM5FUG, SM5QU, SM6BSK, SM6CDN, SM6CLU, SM6FKF, SM6Q, SM6V, SM7ATL, SM7CIL.

Följande 3 loggar mottogs direkt eller via post:
7S3A, SM5ALJ, SM6NT.

Top of page

KOMMENTARER

SL7ZXJ  

Det var bra conds på båda banden och dagarna denna gången.
 
Top of page

SAØBJL/4  

Mitt första jultest, men det här var ett trevligt sätt att fördriva tiden medan resten av familjen sover ut, så det lär bli flera.

Rig: Elecraft K2.
Pwr: 100 W. 10 W på 40 m, då det blev lite hög SWR.
Ant: Dipol 2 x 20 m, 3 m över marken.

 

Top of page
SMØOY  

KUL med jultesten! Men jag hamnade i sök&pök-modet, så det gick litet långsammare. CQ gav mycket få svar.

Annandan var bra första halvtimmen på 80. Sen kom tyskarna. Efter ytterligare 30 minuter kom även danskarna. Hu så rörigt det blev. Men sista halvtimmen hade skippet lugnat sig, så då hördes SM igen.
 

Top of page

SM5D (SM5DJZ)

Fick påhälsning av Dagmar, som snodde all el under del 2 = QRT.
 
Top of page

SM6BSK  

- - -

Rig: Icom IC-756ProII.
Pwr: 100 W.
Ant: Dipoler.

 

Top of page

Använda loggprogram SSA Jultest 2011
Log4U Ver 0.981: 29 (85,3%)
Log4U Ver 1.00 Beta: 2 (5,9%)
SD Ver 15.50: 1 (2,9%)
Manuellt av SM3CER (Pappersloggar): 2 (5,9%)
TOTALT: 34  
Top of page
Antal deltagare i SSA Jultest 1996-2011
Year   Part.
2011
34
2010
38
2009
36
2008
35
2007
44
2006
31
2005
23
2004
38
2003
32
2002
36
2001
36
2000
34
1999
23
1998
30
1997
40
1996
26

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Slutresultatet presenterat på webben 61 dagar efter tävlingen.
Ursäkta det sena slutresultatet! Det berodde på en bug i rättningsprogrammet, som måste åtgärdas och på tidsbrist.

RESULTAT SSA JULTEST
          1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017      

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r11jult.htm
Copyright © 2012 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 7, 2012
Most recent revision February 25, 2012