http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2010
Höstomgången
22 augusti 2009

 

KOMMENTARER - Multi Operator

Poängtabell - Multi Operator - CW
1. SK5EW/P 6.540
2. SLØCB/4/P 4.860
3. OZ8MW/P 363
Top of page

Poängtabell - Multi Operator - SSB
1. SM6TPJ/P 1.804
2. SK4IL/P 1.391
3. SL3ZZW/P 1.176
4. SK6JX/P 329
5. SM4XFT/P 132
Top of page

Poängtabell - Multi Operator - Mixed
1. SK6HD/P 7.182
2. SK7AF/P 5.855
3. SM3WEH/P 5.760
4. SK3BG/P 4.930
5. 7S5LH/P 1.492
Top of pageSMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2010

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!
 
SK3BG/P JP82SF

- - -

Rig: Elecraft K2.
Pwr: Uteffekt 0,9 W.
Ant: Separata inv. dipoler för 40 och 80 m med matning ca 10 meter upp.
Ops: SM3CWE & SM3ESX.

Top of page
 
SK4IL/P JO69QJ

- - -

Rig: Icom IC-7400.
Ant: Fra.
Ops: SA4AZC & SM4XFT.

Top of page
 
SK6JX/P JO66GV

- - -

Rig: Kenwood TS-570.
Ant: 83 m Loop.
Ops: SM6YPC.

Top of page
 
SM4XFT/P JO69QJ

- - -

Rig: MKARS 80.
Ant: Fra.
Ops: SA4AZC & SM4XFT.

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2010
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r10smph3.htm
Copyright © 2010 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 22, 2010
Most recent revision September 16, 2010