http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2009
Höstomgången
16 augusti 2009

Logs
Participants: 64  
Received logs: 60 (93,8%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 4 5 0 0 0 0 2 53 0 4

The following 33 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 1 1 JP53 1 1 KPØØ   1
JO49   1 JP6Ø   1 KPØ5 1 1
JO57 1 2 JP7Ø 1 2 KP13   1
JO65   1 JP73 1 1 KP19 1 1
JO66 2 2 JP78 1 1 KP31 1 1
JO67 2 3 JP8Ø 1 5 KP35   1
JO68 1 1 JP81 1 2 KP41 1 1
JO69 2 3 JP82 5 6
JO77 2 2 JP83   5
JO78 2 2 JP94   1
JO79 2 3
JO86 1 1
JO87   1
JO88 2 2
JO89 4 5
JO99 2 2

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2009

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM2EZT/P   11 20  31  3.595 8.415  12.010  KPØ5TK 05
 2. SM5AJV/P   24 25  49  3.162 4.518  7.680  JO89VJ 03/05
 3. SM5LBR/P   23 20  43  3.185 3.832  7.017  JO89LX 05
 4. OH3KAV/P   12 18  30  2.410 4.350  6.760  KP41NS 03
 5. OH8PB/P    15 19  34  2.564 3.961  6.525  KP31AK 03
 6. SM3BEE/P   16 18  34  2.568 3.924  6.492  JP82VM 04
 7. LA4RI/P    2 12  14   266 5.692  5.958  KP19RW 04
 8. LA2WRA/P    5 12  17  1.140 4.712  5.852  JP78JF 04
 9. SM7HVQ/P   19 15  34  2.340 3.255  5.595  JO67UI 05
10. SI7T/P    20 15  35  2.162 2.920  5.082  JO77BS 05

11. SM7SPG/P   16 18  34  1.940 3.016  4.956  JO66MC 04
12. SM5AZS/P   19 14  33  2.200 2.480  4.680  JO88II 05
13. SM6EQO/P   16 18  34  1.592 2.526  4.118  JO57XP 04
14. SM6NET/P   16 20  36  1.114 2.890  4.004  JO68WQ 04
15. SM5OUU/P   16 17  33  1.283 2.568  3.851  JO78TA 05
16. SM6CDN/P   19 10  29  1.965 1.446  3.411  JO67CH 03
17. SM4BGV/P   14  8  22  1.516  860  2.376  JO69GS 04
18. SM3EAA/P    7  0  7  1.120   0  1.120  JP81PX 04
19. OH6DC/P    5  0  5   775   0   775  KPØØQT 05
20. SM4DHN/P    6  0  6   440   0   440  JP6ØVD 04

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SGØM/P    18 11  29  1.377  987  2.364  JO99KT 03
 2. SM5NVF/P   21 10  31  1.396  815  2.211  JO89OS 03
 3. SM3KDR/P   16  5  21  1.497  630  2.127  JP73GI 03
 4. SI3A/P    19  8  27   953  662  1.615  JP82MN 03/05
 5. LA3RLA/P   13  6  19  1.016  522  1.538  JP53CP 02
 6. SE5S/P    17  0  17  1.484   0  1.484  JO89VR 04
 7. SM4YZV/P   16  0  16  1.356   0  1.356  JP7ØJM 04
 8. SD3A/P    13  7  20   597  656  1.253  JP82MN 03/05
 9. SM3SHJ/P   18  0  18  1.200   0  1.200  JP83UD 03
10. SM3YRC/P   17  4  21   883  239  1.122  JP82MA 03

11. SM3UQO/P   12  6  18   603  489  1.092  JP82PK 03
12. SM3ANM/P   19  0  19  1.023   0  1.023  JP8ØPR 03
13. LA1TPA/P    5  0  5   736   0   736  JO49RE 04
14. SA2D/P    11  0  11   610   0   610  JP94RK 02
15. SA5AVO/P   13  0  13   537   0   537  JP8ØAA 03
16. SM3GIL/P    6  0  6   344   0   344  JP83NN 03
17. SM3YKF/P    6  0  6   140   0   140  JP82HX 04
18. SMØONU/4/P   3  0  3   101   0   101  JO79RG 03
19. SA3ARQ/P    3  0  3   93   0    93  JP8ØKI 03
20. SM6LTO/P    1  0  1    2   0    2  JO57XQ 02

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM3LWP/P  24/19 22/ 3  68 5.100 4.266  9.366 JP81MG 04
 2. SM5ALJ/6/P 21/11  0/ 0  32 3.630   0  3.630 JO69BA 04

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SK7L/P    26 23  49  5.003 4.388  9.391  JO86GI 05
 2. SKØMK/P    24 24  48  3.100 4.500  7.600  JO89NF 05
 3. SAØC/P    19 25  44  2.655 4.745  7.400  JO99CH 05
 4. SK5BN/P    24 18  42  3.600 2.818  6.418  JO88LD 05
 5. SK5EW/P    26 10  36  3.511 1.670  5.181  JO79XC 05
 6. SM5AKU/P   21 18  39  2.285 2.510  4.795  JO78VX 05
 7. SK6JX/P    12 17  29   962 3.142  4.104  JO66EW 04
 8. OZ8MW/P    7 21  28   488 1.929  2.417  JO46QE 02

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM4YXA/P   24 10  34  1.938  773  2.711  JP7ØIW 03/04
 2. SE3K/P    17 11  28  1.298  918  2.216  JP8ØKI 03/04
 3. SL5ZYB/P   11  8  19   750  784  1.534  JO79UJ 04
 4. SK4IL/P    17  1  18  1.353   66  1.419  JO69QJ 01/03
 5. SK6GB/P    7  0  7   668   0   668  JO67AR 03/04/05
 6. SA3BGM/P    7  0  7   602   0   602  JP8ØKI 04
 7. SM3PZS/P    4  0  4   93   0    93  JP83PD 03
 8. SM3YJD/P    3  0  3   42   0    42  JP83PD 03
 9. SA3YLK/P    2  0  2   42   0    42  JP83PD 03

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK7AF/P  19/ 8 16/ 8  51 2.832 4.269  7.101 JO77JO 05

Top of page

Ej insända loggar: OH6GHI/P (1), OH8MBN/P (9), OZ6YM/P (1) och SM1DVV/7/P (1).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom).

Ej godkända deltagare (Ej /P): SM5GJB.

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM2EZT/P
 • Single Operator - SSB: SGØM/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM2EZT/P, SM5AJV/P, SM5LBR/P, OH3KAV/P, OH8PB/P, LA4RI/P, LA2WRA/P och OH6DC/P
 • Single Operator - SSB: SGØM/P, SM3KDR/P, SM5NVF/P, LA3RLA/P och LA1TPA/P
 • Single Operator - Mixed: SM3LWP/P och SM5ALJ/6/P

 • Multi Operator - CW: SK7L/P, SKØMK/P, SAØC/P och OZ8MW/P
 • Multi Operator - SSB: SM4YXA/P, SE3K/P och SL5ZYB/P
 • Multi Operator - Mixed: SK7AF/P

Top of page

Operators

  OH8PB/P: LA7JKA
  OZ8MW/P: OZ7KDJ - OZ9V
  SAØC/P: SMØGNS - SMØHPL
  SA2D/P: SA2AWO
 SA3BGM/P: SA3ARK - SA3BGM
 SA3YLK/P: SA3YLK - SM3PZS - SM3YJD
  SD3A/P: SM3FJF
  SE3K/P: SA3ARK - SA3BGM
  SGØM/P: SAØAQT
  SI3A/P: SM3LIV
  SI7T/P: SM7LZQ
  SKØMK/P: SM5COP - SM5DQ
  SK4IL/P: SA4AZC - SM4XFT
  SK5BN/P: SA5BFB - SM5AQI - SM5RN
  SK5EW/P: SM5IMO
  SK6GB/P: SM6MLY - SM6OER
  SK6JX/P: SM6OMH - SM6YED - SM6YPC
  SK7AF/P: SM5ATP - SM7AJZ - SM7CAC - SM7ETW - SM7TZK - SM7VTX - SM7XFD
  SK7L/P: SM7SMS
 SL5ZYB/P: SM5OJN - SM5XRO
 SM3PZS/P: SA3YLK - SM3PZS - SM3YJD
 SM3YJD/P: SA3YLK - SM3PZS - SM3YJD
 SM4YXA/P: SM4YWO - SM4YWZ - SM4YXA
 SM5AKU/P: SM5AKU - SM5ZCK

Top of page

Kommentarer...

Inte lika många deltagare denna höst - men nästan...

I årets höstomgång deltog 64 stationer! Antal deltagande personer var minst 83 st.

3:e distriktet i Sverige hade flest deltagare också nu, även om man inte dominerade lika mycket som förra gången. 3:e distriktet hade 18 deltagande stationer, vilket utgjorde 28,1 % av det totala antalet deltagare. 5:e distriktet kom på andra plats med 11 deltagare (17,2 %) och på tredje plats kom 6:e distriktet med 7 deltagare (10,9 %). Sedan kom distrikt 4 och 7 med vardera 6 deltagare, distrikt Ø med 3 deltagare och 2:a distriktet med 2 deltagande stationer. Gotland hade ingen deltagare denna gång. OH hade 5 deltagare, LA 4 deltagare och OZ 2 deltagande stationer.

I utmaningen till klubbarna i 3:e distriktet delade SK3BG och SK3EK på segern, vad beträffar deltagande stationer, med 6 st. vardera. SK3GK hade 4 deltagare och SK3BP, SK3GA och SK3JR hade vardera 1 deltagare.

Jag återkommer med mina pekpinnar igen!!! Nå’n gång måste ni väl ändå lära er... :-)

Några av er slarvar fortfarande, när ni skriver av era pappersloggar!

Om ni sänder t. ex. 559, så ska ni naturligtvis också skriva 559 som sänd rapport i den insända loggen och inte något annat!!! Dessutom har några också slarvat och kastat om sänd och mottagen rapport.

Rättningsprogrammet är obevekligt! Påstår du att du sänt t. ex. 59 och det står så i din logg, trots att du i själva verket sände 57, så får din motstation fel, även om han helt riktigt loggat 57.

Var noga med att skriva sända och mottagna rapporter på rätt ställe i loggen! Har du kastat om rapporterna (och dom är olika), så får både du och motstationen fel.

Till sist: BOKSTAVERA ditt call och din lokator vid telefoni! Många fel i loggarna beror på utebliven bokstavering av callet och/eller lokatorn.

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER

Top of page

Participants in SMP 1996-2009
Year     Part.
2009 Höst
64
Vår
103
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24

Top of page

Participants from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2009 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 98 53 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95 65 0 0 4 4
2007 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 69 0 0 3 4
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2009
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r09smph.htm
Copyright © 2009 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 31, 2009
Most recent revision September 1, 2009