http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 7 CW
12 juli 2009

Loggar
Deltagare: 37  
Insända loggar: 37 (100%)
Totala antalet QSO: 854  
Antal QSO 40 m: 260 (30,4%)
Antal QSO 80 m: 594 (69,6%)
Felaktiga QSO: 46 (5,4%)
Felfria loggar: 12 (32,4%)
Pappersloggar: 1 (2,7%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 2 4 1 11 12 4 8 st

 
MT Resultat 2009
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4

"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

* = High Power
(Low Power: 5-100 W - High Power: > 100 W)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SE5E    16/26 42 30/52 82 10/14 24 1.968 1000 SM5AJV SKØHB
 2. SM6X    17/26 43 30/44 74 10/13 23 1.702 865 SM6CLU SK6HD
 3. SA1A    10/28 38 20/56 76  6/14 20 1.520 772 SM1TDE SK1BL
 4. SM6IQD   17/23 40 34/42 76  9/10 19 1.444 734    SK6AW
 5. SK6AW   16/21 37 30/40 70  9/11 20 1.400 711 SM6VAO SK6AW
 6. SM7BVO   10/25 35 20/50 70  8/11 19 1.330 676    SK7AX
 7. SM7ATL   14/19 33 28/36 64  9/11 20 1.280 650    SK7CA
 8. SM6Q    13/23 36 26/38 64  7/10 17 1.088 553 SM6UQJ SK6AW
 9. SMØAIG   9/22 31 18/42 60  7/11 18 1.080 549    SKØQO
10. SM6BGG   12/16 28 22/32 54  8/10 18  972 494    SK6GX

11. SM6EHY   8/19 27 16/36 52  6/12 18  936 476    SK6AW
12. 7S5Q    4/26 30  8/50 58  2/14 16  928 472 SM5COP SK5LW
13. 7S3J    14/13 27 28/26 54  9/ 8 17  918 466 SMØDZH SK3LH
14. SM6Z    7/22 29 14/42 56  6/10 16  896 455 SM6BZE SK6DW
15. SM5AOG   9/16 25 18/30 48  6/10 16  768 390    SK5RO
16. SM5ALJ   1/23 24  2/44 46  1/14 15  690 351    SL5ZP
 . SM5DXR   5/20 25 10/36 46  3/12 15  690 351    SK5AA
18. SM5AQI   4/19 23  8/38 46  4/10 14  644 327    SK5BN
 . SM7FDO   6/20 26 10/36 46  4/10 14  644 327 SMØFDO SKØQO
20. SA6AXR   5/17 22  8/34 42  4/11 15  630 320    SK6QA

21. SM5AZS   1/25 26  2/48 50  1/11 12  600 305    SK5BN
22. SC3N    2/22 24  2/42 44  0/13 13  572 291 EA8CN SK3GK
23. 7S3A    13/ 9 22 24/18 42  7/ 6 13  546 277 SM3CER SK3BG
24. SM5AHD   6/16 22 12/28 40  3/ 9 12  480 244    SKØHB
25. SI5Y/M   4/10 14  8/20 28  3/ 8 11  308 157 SM5BKK SK5DB
26. SM5QU    0/11 11  0/22 22  0/ 8  8  176  89    SKØCJ
27. SD3A    6/ 6 12 12/ 8 20  5/ 3  8  160  81 SM3FJF SK3BG
28. 8S4S    1/ 7  8  2/14 16  1/ 4  5   80  41 SM6YOU SK6AW
 . SM6AHU   0/10 10  0/16 16  0/ 5  5   80  41    SK6RM
30. SA6N    4/ 4  8  2/ 6  8  1/ 3  4   32  16 SM6YJS SK6WW

31. SM6LTO   2/ 3  5  4/ 6 10  1/ 2  3   30  15    SK6AW
32. SM2BJT   6/ 0  6  6/ 0  6  3/ 0  3   18  9    SK2HG

  SK7JD   Checklogg                  SM7KUQ SK7JD


I Rookie-klassen deltog: SA6AXR
Single Operator - QRP CW

(QRP: Max 5 W uteffekt)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SG5W    4/16 20  8/32 40  3/10 13  520 1000 SM5IMO SK5EW
 2. SM5OUU/Ø  2/17 19  4/34 38  2/11 13  494 950    SK7CN
 3. SF2X    9/ 3 12 16/ 6 22  6/ 2  8  176 338 SM5EFX SK5AA
 4. SE6U    1/ 6  7  2/12 14  1/ 6  7   98 188 SM6KNL SK6NL

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 7 CW
12 juli 2009
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK6AW - Hisingens Radioklubb         4.978
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.448
 3. SKØQO - Södertörns Radioamatörer       1.724
 4. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.702
 5. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.520
 6. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.330
 7. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.280
 8. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.244
 9. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       972
10. SK5LW - Eskilstuna Sändareamatörer       928

11. SK3LH - Gullängets Radioklubb         918
12. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      896
13. SK5AA - Västerås Radioklubb          866
14. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer       768
15. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        706
16. SL5ZP - FRO Fagersta              690
17. SK6QA - Stenungsunds AmatörRadioKlubb     630
18. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         572
19. SK5EW - Vingåkers Radioklubb          520
20. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kinda  494

21. SK5DB - Uppsala Radioklubb           308
22. SKØCJ - Järfälla Sändaramatörer        176
23. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer        98
24. SK6RM - Radiohist.Fören. i Västsverige     80
25. SK6WW - Lake Wettern DX Group          32
26. SK2HG - Kalix Radioklubb            18
Top of page

KOMMENTARER

Antal deltagare i 2009 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                   
53 78 56 70 51 75 35 55 37 61 39 66 37 62                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 24 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r09mt07c.htm
Copyright © 2009 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 12, 2009
Most recent revision August 5, 2009