http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 6 CW
14 juni 2009

Loggar
Deltagare: 39  
Insända loggar: 39 (100%)
Totala antalet QSO: 1.106  
Antal QSO 40 m: 308 (27,8%)
Antal QSO 80 m: 798 (72,2%)
Felaktiga QSO: 48 (4,3%)
Felfria loggar: 14 (35,9%)
Pappersloggar: 1 (2,6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 1 1 2 1 9 14 8 8 st

 
MT Resultat 2009
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4

"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

* = High Power
(Low Power: 5-100 W - High Power: > 100 W)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6IQD   14/31 45 26/62 88  8/15 23 2.024 1000    SK6AW
 2. SA1A    13/29 42 24/58 82  9/15 24 1.968 972 SM1TDE SK1BL
 3. SM5AOG   13/27 40 26/54 80 11/13 24 1.920 949    SK5RO
 4. SM6X    18/29 47 34/50 84  9/13 22 1.848 913 SM6CLU SK6HD
 5. SM6Z    10/28 38 20/56 76  6/13 19 1.444 713 SM6BZE SK6DW
 6. SMØAIG   16/19 35 32/38 70  9/11 20 1.400 692    SKØQO
 7. SA6A    7/30 37 12/58 70  5/14 19 1.330 657 SM6JSM SK6WW
 8. SM5GRD   14/19 33 28/38 66  9/11 20 1.320 652    SK5AA
 9. SMØXG   11/22 33 22/44 66  6/13 19 1.254 620    SKØHB
10. SK3GA   15/17 32 28/34 62  9/11 20 1.240 613 SM3DBU SK3GA

11. SM6Q    12/24 36 24/48 72  5/11 16 1.152 569 SM6UQJ SK6AW
 . SM7ATL   7/27 34 14/50 64  6/12 18 1.152 569    SK7CA
13. SM5AHD   10/23 33 16/46 62  5/13 18 1.116 551    SKØHB
14. SMØOY    8/25 33 16/48 64  5/11 16 1.024 506    SKØCT
15. SI7T    7/28 35 12/56 68  3/12 15 1.020 504 SM7LZQ SK7AX
16. SM7BVO   8/25 33 14/48 62  4/12 16  992 490    SK7AX
17. SA6W    9/23 32 14/46 60  5/11 16  960 474 SM6PVB SK6GX
 . SK6AW   13/20 33 24/40 64  5/10 15  960 474 SM6MIS SK6AW
19. SM6BGG   7/23 30 14/46 60  4/11 15  900 445    SK6GX
20. SM5DXR   10/19 29 20/36 56  6/10 16  896 443    SK5AA

 . SM7C    8/22 30 16/40 56  5/11 16  896 443 SM7CFZ SK7AX
22. 7S3A    21/ 8 29 42/16 58  9/ 6 15  870 430 SM3CER SK3BG
23. SD7X    0/30 30  0/60 60  0/14 14  840 415 SA7AJC -
24. SM6V    9/21 30 16/38 54  5/ 9 14  756 374 SM6VAO SK6AW
25. SM5AZN/7  1/30 31  2/54 56  1/12 13  728 360    SK5BN
26. SI5Y    4/22 26  8/42 50  3/11 14  700 346 SM5BKK SK5DB
27. SM7EH    7/14 21 14/26 40  4/10 14  560 277    SK7AX
28. SM2BJS/2  17/10 27 22/16 38  8/ 5 13  494 244    SK2AT
29. SM5XAX   0/18 18  0/36 36  0/13 13  468 231    SK5BN
30. SA6AXR   6/11 17 12/22 34  5/ 8 13  442 218    SK6QA

31. SM6CPO   3/15 18  4/30 34  2/ 8 10  340 168    SK6GX
32. SM5ALJ   0/12 12  0/22 22  0/ 8  8  176  87    SL5ZP
33. SM6AHU   0/12 12  0/22 22  0/ 7  7  154  76    SK6RM
34. SA6N    4/ 6 10  4/10 14  2/ 5  7   98  48 SM6YJS SK6WW
35. SM6LTO   3/ 4  7  6/ 6 12  2/ 2  4   48  24    SK6AW
36. SM7UFR   0/ 2  2  0/ 4  4  0/ 2  2   8  4    SK7DI


I Rookie-klassen deltog: SA6AXR
Single Operator - QRP CW

(QRP: Max 5 W uteffekt)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4EPR   1/26 27  2/52 54  1/14 15  810 1000    SK4EA
 . SM5OUU   2/25 27  4/50 54  2/13 15  810 1000    SK7CN
 3. SF5X    0/22 22  0/42 42  0/13 13  546 674 SM5EFX SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 6 CW
14 juni 2009
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK6AW - Hisingens Radioklubb         4.940
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       3.468
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.762
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.370
 5. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      2.200
 6. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.968
 7. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer      1.920
 8. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.848
 9. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     1.444
10. SK6WW - Lake Wettern DX Group        1.428

11. SKØQO - Södertörns Radioamatörer       1.400
12. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     1.240
13. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.196
14. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.152
15. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB   1.024
16. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        870
17. SK4EA - Lindesbergs Radioklubb         810
18. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kin   810
19. SK5DB - Uppsala Radioklubb           700
20. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        494

21. SK6QA - Stenungsunds AmatörRadioKlubb     442
22. SL5ZP - FRO Fagersta              176
23. SK6RM - Radiohist.Fören. i Västsverige     154
24. SK7DI - Radioklubben T-Nabb           8
Top of page

KOMMENTARER

Antal deltagare i 2009 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                       
53 78 56 70 51 75 35 55 37 61 39 66                        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 23 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r09mt06c.htm
Copyright © 2009 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created June 14, 2009
Most recent revision July 7, 2009