http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 CW
17 maj 2009

Loggar
Deltagare: 37  
Insända loggar: 36 (97,3%)
Totala antalet QSO: 920  
Antal QSO 40 m: 307 (33,4%)
Antal QSO 80 m: 613 (66,6%)
Felaktiga QSO: 48 (5,2%)
Felfria loggar: 12 (33,3%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 1 1 3 1 9 14 3 8 st

 
MT Resultat 2009
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4

"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

* = High Power
(Low Power: 5-100 W - High Power: > 100 W)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA1A    20/26 46 40/52 92 13/16 29 2.668 1000 SM1TDE SK1BL
 2. SM7ATL   22/24 46 44/46 90 15/13 28 2.520 945    SK7CA
 3. SM6IQD   19/23 42 38/44 82 12/15 27 2.214 830    SK6AW
 4. SMØAIG   11/23 34 22/46 68  9/16 25 1.700 637    SKØQO
 . SM6Z    11/23 34 22/46 68 10/15 25 1.700 637 SM6BZE SK6DW
 6. SK6AW   14/22 36 28/44 72 10/13 23 1.656 621 SM6VAO SK6AW
 7. SM6X    9/26 35 18/50 68  7/13 20 1.360 510 SM6CLU SK6HD
 8. SA6A    8/22 30 16/44 60  7/14 21 1.260 472 SM6JSM SK6WW
 9. SK5AA    7/24 31 14/46 60  4/16 20 1.200 450 SM5ACQ SK5AA
 . SM6BGG   10/24 34 20/40 60  9/11 20 1.200 450    SK6GX

 . SM6BSK   17/15 32 30/30 60 10/10 20 1.200 450    -
12. SI7T    9/20 29 18/38 56  9/12 21 1.176 441 SM7LZQ SK7AX
13. SFØD    10/20 30 20/36 56  8/11 19 1.064 399 SMØDSF SKØQO
14. SI5Y    5/21 26 10/42 52  5/15 20 1.040 390 SM5BKK SK5DB
15. 7S3J    21/10 31 36/20 56 11/ 7 18 1.008 378 SMØDZH SK3LH
16. SM6EHY   7/18 25 14/36 50  7/13 20 1.000 375    SK6AW
17. SK3GA    8/17 25 16/34 50  6/12 18  900 337 SM3DBU SK3GA
 . SM5DXR   8/21 29 16/34 50  7/11 18  900 337    SK5AA
19. SMØFDO   8/20 28 16/40 56  6/10 16  896 336    SKØQO
20. SMØOY    5/20 25 10/36 46  4/15 19  874 328    SKØCT

21. SM5AHD   7/18 25 14/30 44  7/11 18  792 297    SKØHB
22. SM5AZS   4/19 23  8/38 46  4/12 16  736 276    SK5BN
23. SM5AQI   6/15 21 12/28 40  6/11 17  680 255    SK5BN
24. SM2BJS/2  23/ 6 29 38/ 6 44 12/ 3 15  660 247    SK2AT
25. SA6AXR   7/12 19 12/24 36  6/ 8 14  504 189    SK6QA
26. 7S3A    8/ 9 17 16/18 34  7/ 7 14  476 178 SM3CER SK3BG
27. SM6CPO   3/12 15  6/22 28  3/ 8 11  308 115    SK6GX
28. SK7JD    0/19 19  0/30 30  0/10 10  300 112 SM7HQD SK7JD
29. SM6AHU   0/10 10  0/16 16  0/ 6  6   96  36    SK6RM
30. SA6N    3/ 4  7  4/ 6 10  2/ 2  4   40  15 SM6YJS SK6WW

31. SM6LTO   1/ 3  4  2/ 4  6  1/ 1  2   12  4    SK6AW


I Rookie-klassen deltog: SA6AXR
Single Operator - QRP CW

(QRP: Max 5 W uteffekt)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5OUU   4/20 24  8/40 48  4/11 15  720 1000    SK7CN
 2. SM4EPR   3/20 23  6/38 44  3/13 16  704 978    SK4EA
 3. SF5X    1/19 20  2/36 38  1/12 13  494 686 SM5EFX SK5AA
 4. SMØNUE   5/ 5 10  8/ 6 14  3/ 2  5   70  97    SKØQO
 5. SE6U    3/ 3  6  6/ 4 10  3/ 2  5   50  69 SM6KNL SK6NL

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM5LSM   2  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 CW
17 maj 2009
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK6AW - Hisingens Radioklubb         4.882
 2. SKØQO - Södertörns Radioamatörer       3.730
 3. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.668
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.594
 5. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     2.520
 6. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     1.700
 7. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.508
 8. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.416
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.360
10. SK6WW - Lake Wettern DX Group        1.300

11. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.176
12. SK5DB - Uppsala Radioklubb          1.040
13. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.008
14. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      900
15. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB    874
16. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        792
17. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kinda  720
18. SK4EA - Lindesbergs Radioklubb         704
19. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        660
20. SK6QA - Stenungsunds AmatörRadioKlubb     504

21. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        476
22. SK7JD - Westerviks Sändareamatörer       300
23. SK6RM - Radiohist.Fören. i Västsverige     96
24. SK6NL - Kungälvs Sändareamatörer        50
Top of page

KOMMENTARER

Antal deltagare i 2009 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
53 78 56 70 51 75 35 55 37 61                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r09mt05c.htm
Copyright © 2009 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 17, 2009
Most recent revision May 27, 2009