http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 3 CW
15 mars 2009

Loggar
Deltagare: 51  
Insända loggar: 46 (90,2%)
Totala antalet QSO: 1.283  
Antal QSO 40 m: 257 (20,0%)
Antal QSO 80 m: 1.026 (80,0%)
Felaktiga QSO: 77 (6,0%)
Felfria loggar: 16 (34,8%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 1 3 2 0 11 17 12 7 st

 
MT Resultat 2009
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4

"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

* = High Power
(Low Power: 5-100 W - High Power: > 100 W)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6X    16/36 52 30/59 89 10/14 24 2.136 1000 SM6CLU SK6HD
 2. SK5AA   14/31 45 27/59 86  7/15 22 1.892 886 SM5ACQ SK5AA
 3. SM2KAL   21/19 40 39/37 76 12/12 24 1.824 854    SK2TP
 4. SA1A    10/37 47 16/69 85  7/14 21 1.785 836 SM1TDE SK1BL
 5. SK6AW   10/35 45 20/61 81  8/14 22 1.782 834 SM6VAO SK6AW
 6. SM6IQD   8/34 42 16/64 80  7/15 22 1.760 824    SK6AW
 7. SM5DJZ   13/33 46 24/62 86  7/13 20 1.720 805    SLØZG
 8. SI7T    7/31 38 14/61 75  6/15 21 1.575 737 SM7LZQ SK7AX
 9. SA6A    7/34 41 14/63 77  7/13 20 1.540 721 SM6JSM SK6WW
10. SK2AT   10/27 37 20/53 73  9/12 21 1.533 718 SM2LIY SK2AT

11. SMØW    17/22 39 34/42 76  9/11 20 1.520 712 SMØWKA SKØHB
12. SM6VVT   10/27 37 20/51 71  6/15 21 1.491 698    SK6AW
13. SMØAIG   10/32 42 18/60 78  6/13 19 1.482 694    SKØQO
14. SM3R    8/27 35 16/52 68  7/13 20 1.360 637 SM3CBR SK3GK
15. SM7C    11/26 37 20/46 66  6/13 19 1.254 587 SM7CFZ SK7AX
16. SM6Z    9/31 40 14/55 69  6/12 18 1.242 581 SM6BZE SK6DW
17. SM7ATL   11/21 32 22/41 63  8/10 18 1.134 531    SK7CA
18. SM5AHD   6/25 31 12/48 60  6/12 18 1.080 506    SKØHB
19. SM6BGG   6/29 35 10/53 63  4/13 17 1.071 501    SK6GX
 . SM6BSK   5/27 32 10/53 63  5/12 17 1.071 501    -

21. SMØXG    8/27 35 14/52 66  4/12 16 1.056 494    SKØHB
22. SM7GVF   0/36 36  0/66 66  0/13 13  858 402    SK7HW
23. SKØQO    9/27 36 10/47 57  4/11 15  855 400 SMØFDO SKØQO
24. SM5DXR   6/28 34 12/47 59  3/ 9 12  708 331    SK5AA
25. SI5Y    0/28 28  0/52 52  0/13 14  676 316 SM5BKK SK5DB
26. SA6AXR   4/20 24  8/39 47  4/ 9 13  611 286    SK6QA
27. SFØD    5/21 26  8/38 46  2/11 13  598 280 SMØDSF SKØQO
28. SM6Q    0/25 25  0/45 45  0/13 13  585 274 SM6UQJ SK6AW
29. SM5AQI   0/26 26  0/49 49  0/11 11  539 252    SK5BN
30. SM6CPO   0/18 18  0/33 33  0/10 10  330 154    SK6GX

31. SM6WET   0/19 19  0/31 31  0/ 7  7  217 102    SK6HD
32. SM5BTX   5/10 15  4/18 22  0/ 7  7  154  72    SK5AA
33. SM2BJS   0/14 14  0/18 18  0/ 8  8  144  67    SK2AT
34. SK7JD    0/14 14  0/18 18  0/ 6  6  108  51 SM7HQD SK7JD
35. SE6M    0/10 10  0/17 17  0/ 6  6  102  48 SM6PWQ SK6DW
36. SM7TZK   0/ 6  6  0/12 12  0/ 5  5   60  28    SK7BQ
37. SA6N    3/ 3  6  4/ 4  8  2/ 1  3   24  11 SM6YJS SK6WW
38. SM3HJI   0/ 5  5  0/ 8  8  0/ 2  2   16  7    SK3BP
39. SM6LTO   1/ 3  4  2/ 4  6  1/ 1  2   12  6    SK6AW
 . SM6MIS/P  0/ 3  3  0/ 6  6  0/ 2  2   12  6    SK6AW

  SM7HVQ   Checklogg                     SK7YX


I Rookie-klassen deltog: SA6AXR
Single Operator - QRP CW

(QRP: Max 5 W uteffekt)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5OUU   1/33 34  2/65 67  1/14 15 1.005 1000    SK7CN
 2. SM5EFX   2/22 24  4/43 47  0/12 12  564 561    SK5AA
 3. SM7RPU   0/20 20  0/39 39  0/10 10  390 388    SK7AX
 4. SM5KQS   2/ 6  8  4/12 16  2/ 6  8  128 127    SK5BN
 5. SM5MEK   0/ 4  4  0/ 7  7  0/ 3  3   21  21    SK5DB

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM5LSM   12  
SM5QU   31  
SM5XAX   9  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SA6AIN   1  
SM5BRG   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 3 CW
15 mars 2009
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK6AW - Hisingens Radioklubb         5.642
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.656
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.318
 4. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       3.219
 5. SKØQO - Södertörns Radioamatörer       2.935
 6. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.353
 7. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.824
 8. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.785
 9. SLØZG - FRO Norrtelje            1.720
10. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       1.677

11. SK6WW - Lake Wettern DX Group        1.564
12. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.401
13. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.360
14. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     1.344
15. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.134
16. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kinda 1.005
17. SK7HW - Kronobergs Sändareamatörer       858
18. SK5DB - Uppsala Radioklubb           697
19. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         667
20. SK6QA - Stenungsunds AmatörRadioKlubb     611

21. SK7JD - Westerviks Sändareamatörer       108
22. SK7BQ - Kristianstads Radioamatörer       60
23. SK3BP - Radioklubben Faxe            16
Top of page

KOMMENTARER

Antal deltagare i 2009 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                   
53 78 56 70 51 75                                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 15 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r09mt03c.htm
Copyright © 2009 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created March 15, 2009
Most recent revision March 30, 2009