http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2008
Höstomgången
17 augusti 2008

Logs
Participants: 76  
Received logs: 75 (98,7%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 4 5 0 0 0 0 1 66 0 4

The following 33 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 1 1 JP53 1 1 KOØ9   1 KPØØ 1 1
JO49   2 JP7Ø 1 2       KP25 1 1
JO57 2 3 JP71 1 1       KP35 1 1
JO58   2 JP72 1 1       KP41 1 1
JO67 1 2 JP73 1 2
JO69 1 2 JP74   1
JO76   1 JP78 1 1
JO77 2 2 JP8Ø 4 6
JO78 3 3 JP81 1 1
JO79 2 2 JP82 4 6
JO86   1 JP83 1 13
JO88 2 2 JP93 1 2
JO89 2 5 JP98 1  
JO97   1
JO99   3

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2008

Kommentarer
Single Operator

Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM2EKA/P   19 18  37  3.424 5.502  8.926  JP93UV 04 05
 2. OH8MXL/P    4 19  23   930 7.287  8.217  KP25TB 05
 3. SM7HVQ/P   20 17  37  3.200 4.660  7.860  JO67UI 05
 4. SM3BFH/P   22 17  39  3.516 3.694  7.210  JP73IF 04
 5. OH8MBN/P    9 21  30  1.431 5.307  6.738  KP35TF 03
 6. SM3LWP/P   24 13  37  3.242 2.764  6.006  JP71XH 04
 7. SI6T/P    17 10  27  2.705 3.155  5.860  JO57UX 05
 8. SM4EPR/P   26 12  38  2.848 2.900  5.748  JO79PO 03 05
 9. SM6EQO/P   14 17  31  1.526 3.888  5.414  JO57XP 04
10. SM7SMS/P   20 11  31  2.765 2.488  5.253  JO77ML 05

11. OH3KAV/P    2 15  17   368 4.492  4.860  KP41NS 04
12. SM5AZS/P   22  8  30  2.825 1.945  4.770  JO88II 05
13. SM5CJW/P   15 11  26  1.551 3.020  4.571  JO89HN 04 05
14. SM3BEE/P   20 14  34  2.193 2.072  4.265  JP72WN 03
15. LA7JKA/P   14  4  18  2.692  868  3.560  JP53GJ 04
16. LA2WRA/P    6  4  10  1.504 1.364  2.868  JP78JF 04
17. OH6DC/P    11  2  13  1.975  550  2.525  KPØØQT 05
18. SM5BRG/2/P   0  8  8    0 2.405  2.405  JP98DF 05
19. SM4BGV/P   18  2  20  1.882  420  2.302  JO69GS 04
20. SM3C/P    13  4  17  1.275  965  2.240  JP8ØPR 05

21. SM3GQP/P    0  9  9    0 1.800  1.800  JP82BH 04
22. SM5GZN/P    4  2  6   78  109   187  JO78XA 01

  SA1A/P    Checklog                JO97CM 04

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SM7THS/P   32  0  32  3.782   0  3.782  JO76WV 03
 2. SMØYUZ/P   34  0  34  3.016   0  3.016  JO99HI 03
 3. SA3B/P    35  0  35  2.337   0  2.337  JP83ME 03
 4. SM5HBX/P   33  0  33  2.276   0  2.276  JP8ØVD 02 03 04
 5. SA3ARL/P   27  2  29  2.243   8  2.251  JP8ØJI 03 04 05
 6. SM5NVF/P   30  0  30  2.131   0  2.131  JO89OS 03
 7. SA3ARK/P   29  1  30  1.962   3  1.965  JP8ØKI 03
 8. LA1TPA/P   14  0  14  1.712   0  1.712  JO49VG 04
 9. SM3KDR/P   23  0  23  1.709   0  1.709  JP73FI 01 - 04
10. SI3A/P    28  1  29  1.664   5  1.669  JP82LO 03 05

11. SM4EMR/P   23  0  23  1.609   0  1.609  JP7ØHE 03
12. SMØJZT/P   25  0  25  1.559   0  1.559  JO89UL 03
13. SD3A/P    22  1  23  1.433   5  1.438  JP82LO 03 05
14. SM6VYP/P   15  0  15  1.434   0  1.434  JO67AT 03
15. SM3YRC/P   20  0  20  1.311   0  1.311  JP82OT 03
16. SM5MEK/P   18  0  18  1.085   0  1.085  JP8ØVB 03
17. SAØAEX/P   11  0  11   468   0   468  JO89SA 03
18. SA6AHL/P    8  0  8   464   0   464  JO58QI 02
19. SM3JCG/P   13  0  13   300   0   300  JP74BL 01
20. SM3AAE/P    8  0  8   175   0   175  JP83MD 02

21. SM3WTZ/P    8  0  8   159   0   159  JP83LB 02
22. SM3GBA/P    5  0  5   90   0    90  JP82QK 02
23. SM7WMY/P    3  0  3   73   0    73  JO86FS 01
24. SM3K/P    11  0  11   56   0    56  JP82HX 01
25. SA3ATA/P   10  0  10   56   0    56  JP83LB 02
26. SA3X/P     2  0  2   15   0    15  JP83OE 03
27. SA3ATC/P    1  0  1   12   0    12  JP83OE 03

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SM5DXR/P  17/23  5/ 0  45 3.478  800  4.278 JO89HN 04
 2. SM3GSJ/P  7/18  4/ 0  29 2.350  968  3.318 JP83QC 04
 3. LA1KHA/P  8/ 3  0/ 0  11 1.406   0  1.406 JO49SE 04
 4. SMØI/P   7/12  0/ 0  19 1.075   0  1.075 JO99DT 03

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SK5EW/P    23 15  38  2.743 3.585  6.328  JO79XC 05
 2. SK5BN/P    18 13  31  2.326 3.710  6.036  JO88LD 05
 3. OZ8MW/P    7 18  25  1.122 3.936  5.058  JO46PB 04
 4. SM5AKU/P   18  8  26  1.703 2.200  3.903  JO78VX 05
 5. SK3VJ/P    19  7  26  1.928 1.360  3.288  JP81AE 04

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ --------
 1. SLØZT/P    15  0  15  1.582   0  1.582  JO99CE 05
 2. SL6ZQ/P    22  0  22  1.578   0  1.578  JO58UL 02
 3. SM3PZS/P   25  0  25  1.392   0  1.392  JP83OB 03
 4. SK6GB/P    14  0  14  1.235   0  1.235  JO57TW 03
 5. SK4IL/P    13  0  13   781   0   781  JO69NI 03
 6. SM3GHE/P   18  0  18   772   0   772  JP83LE 02
 7. SM3ANI/P   14  0  14   665   0   665  JP83XF 03
 8. SM3YJD/P   14  0  14   600   0   600  JP83OB 03
 9. SA3ARQ/P    7  1  8   336   3   339  JP8ØKI 03
10. OH1AH/P    3  0  3   228   0   228  KO09QS 03

11. SM3PZV/P    5  0  5   95   0    95  JP83XF 03
12. SM3YJA/P    6  0  6   42   0    42  JP83LE 02

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40    Points -----  Total     Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m Points Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- --- ----- ----- ------ ------ --------
 1. SK3BG/P  21/24  9/ 0  54 6.021 2.720  8.741 JP82SF 04 05
 2. SL5ZP/4/P 22/23 12/ 0  57 4.862 2.972  7.834 JP7ØQB 05
 3. SK7AF/P  17/10 14/ 0  41 3.145 3.484  6.629 JO77JO 04 05
 4. SJ5KS/P  14/10  1/ 0  25 3.007  232  3.239 JO78UD 05

Top of page

Ej insänd logg: SM3XJ/P (1).
(Siffran inom parentes anger i hur många insända loggar callet förekom).

Ej godkända deltagare (Ej /P): OH1SM och SM6YEE.

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: SM2EKA/P
 • Single Operator - SSB: SM7THS/P
 • Single Operator - Mixed: SM5DXR/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: SM2EKA/P, OH8MXL/P, SM7HVQ/P, SM3BFH/P, OH8MBN/P, OH3KAV/P, LA7JKA/P och LA2WRA/P
 • Single Operator - SSB: SM7THS/P, SMØYUZ/P, SA3B/P och LA1TPA/P
 • Single Operator - Mixed: SM5DXR/P, SM3GSJ/P, LA1KHA/P och SMØI/P

 • Multi Operator - CW: SK5EW/P, SK5BN/P, OZ8MW/P och SM5AKU/P
 • Multi Operator - SSB: SLØZT/P, SL6ZQ/P, SM3PZS/P och OH1AH/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P, SL5ZP/4/P och SK7AF/P

Top of page

Operators

  OH1AH/P: SMØFAG - OH1WH - OH1XF - OH1LSQ - OH1FDU
  OZ8MW/P: OZ7KDJ - OZ9V
  SA1A/P: SM1TDE
 SA3ARQ/P: SA3ARK - SA3ARQ
  SA3B/P: SA3ASZ
  SA3X/P: SA3ATF
  SD3A/P: SM3FJF
  SI3A/P: SM3LIV
  SI6T/P: SM7LZQ
  SJ5KS/P: SMØXMX - SM5NJG - SM5OUU - SM5YMS
  SK3BG/P: SM3CER - SM3CWE - SM3ESX
  SK3VJ/P: SM3ALR - SM3HVU - SM3SQJ - SM3VWB
  SK4IL/P: SA4AVS - SA4AZC - SM4SEF - SM4XFT
  SK5BN/P: SM5AQI - SM5RN - SM5XAX
  SK5EW/P: SM5IMO
  SK6GB/P: SM6OER
  SK7AF/P: SM5ATP - SM7AJZ - SM7CAC - SM7DZD - SM7ETW - SM7XFD
  SLØZT/P: SMØDXG
 SL5ZP/4/P: SM5AAY - SM5ALJ - SM5ARL - SM5BFJ - SM5YAA
  SL6ZQ/P: SM6GT
  SMØI/P: SMØCVI
 SM3ANI/P: SM3ANI - SM3PZV
  SM3C/P: SM5CCT
 SM3GHE/P: SM3GHE - SM3YJA
  SM3K/P: SM3YKF
 SM3PZS/P: SM3PZS - SM3YJD
 SM3PZV/P: SM3ANI - SM3PZV
 SM3YJA/P: SM3GHE - SM3YJA
 SM3YJD/P: SM3PZS - SM3YJD
 SM5AKU/P: SM5AKU - SM5ZCK - Emma

Top of page

Kommentarer...

Nytt rekord igen under Höstomgången!!!

I årets höstomgång deltog hela 76 stationer! Antal deltagande personer var minst 105 st.

Det är ju fantastiskt roligt, att så många börjat inse tjusningen med att gå ut i "busken" och med enkla medel upprätta kommunikation med andra stationer i Skandinavien/Norden. Det är ju samtidigt en mycket bra övning i nödsamband, då man kanske inte har tillgång till varken ordinarie QTH eller ström via nätet. Vi får hoppas att intresset håller i sig i fortsättningen och förhoppningsvis också växer ytterligare.

Återigen dominerade det 3:e distriktet i Sverige, som hade 31 deltagande stationer, vilket utgjorde 41 % av det totala antalet deltagare. 5:e distriktet kom på andra plats med 11 deltagare (14,5 %) och på tredje plats kom 6:e distriktet med 6 deltagare (8 %). Sedan kom distrikt Ø, 4 och 7 med vardera 5 deltagare, distrikt 2 med 2 deltagare och 1:a distriktet med 1 deltagande station. OH hade 5 deltagare, LA 4 deltagare och OZ 1 deltagande station.

I SK3BG:s utmaning till övriga klubbar i 3:e distriktet var det Sollefteå, som även nu hade flest deltagande stationer - 15 st, varav 14 var medlemmar i SK3EK och 8 av dessa 15 var dessutom medlemmar i SL3ZYE. SK3BG hade 7 deltagare, SK3GK hade 4 och SK3JR och SK3VJ hade vardera 2 deltagare.

Några av er slarvar fortfarande, när ni skriver av era pappersloggar!

Om ni sänder t. ex. 559, så ska ni naturligtvis också skriva 559 som sänd rapport i den insända loggen och inte något annat!!! Dessutom har några också slarvat och kastat om sänd och mottagen rapport.

Rättningsprogrammet är obevekligt! Påstår du att du sänt t. ex. 59 och det står så i din logg, trots att du i själva verket sände 57, så får din motstation fel, även om han helt riktigt loggat 57. Har du kastat om rapporterna (och dom är olika), så får både du och motstationen fel.

Till sist: BOKSTAVERA ditt call vid telefoni! Många fel i loggarna beror på utebliven bokstavering av callet.

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER

Top of page

Participants in SMP 1996-2008
Year     Part.
2008 Höst
76
Vår
100
2007 Höst
75
Vår
79
2006 Höst
42
Vår
56
2005 Höst
27
Vår
46
2004 Höst
26
Vår
43
2003 Höst
33
Vår
51
2002 Höst
25
Vår
32
2001 Höst
35
Vår
36
2000 Höst
24
Vår
45
1999 Höst
29
Vår
39
1998 Höst
26
Vår
36
1997 Höst
29
Vår
40
1996 Höst
14
Vår
24

Top of page

Participants from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2008 0 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 95 65 0 0 4 4
2007 0 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 69 0 0 3 4
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2008
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r08smph.htm
Copyright © 2008 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 9, 2008
Most recent revision September 9, 2008