http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 11 CW
16 november 2008

Loggar
Deltagare: 43  
Insända loggar: 41 (95,3%)
Totala antalet QSO: 1.071  
Antal QSO 40 m: 171 (16,0%)
Antal QSO 80 m: 900 (84,0%)
Felaktiga QSO: 35 (3,3%)
Felfria loggar: 22 (53,7%)
Pappersloggar: 2 (4,9%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 2 1 3 2 12 13 6 8 st

 
MT Resultat 2008
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

* = High Power
(Low Power: 5-100 W - High Power: > 100 W)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2KAL   25/24 49 48/48 96 12/13 25 2.400 1000    SK2TP
 2. SM7BVO   11/30 41 22/58 80  5/14 19 1.520 633    SK7AX
 3. SK5AA    9/30 39 18/60 78  4/15 19 1.482 618 SM5ACQ SK5AA
 4. SM7EH    8/30 38 16/60 76  5/12 17 1.292 538    SK7AX
 5. SM7ATL   10/24 34 16/48 64  6/13 19 1.216 507    SK7CA
 6. SK6AW    9/29 38 16/58 74  4/12 16 1.184 493 SM6VAO SK6AW
 7. SM6VVT   9/26 35 18/50 68  5/12 17 1.156 482    SK6AW
 8. SM6Z    6/30 36  8/56 64  4/13 17 1.088 453 SM6BZE SK6DW
 9. SM7C    9/23 32 16/44 60  6/12 18 1.080 450 SM7CFZ SK7AX
10. SMØFDO   7/24 31 12/42 54  5/13 18  972 405    SKØQO

11. SA1A    1/31 32  2/62 64  1/14 15  960 400 SM1TDE SK1BL
12. SAØA    6/25 31 12/50 62  4/11 15  930 388 SMØAIG SKØQO
13. SK3GA    4/25 29  8/50 58  3/13 16  928 387 SM3DBU SK3GA
14. SMØXG    7/23 30 12/46 58  4/10 14  812 338    SKØHB
 . SM5APS   7/22 29 14/44 58  4/10 14  812 338    SK5AA
16. SM6IQD   2/29 31  4/56 60  1/12 13  780 325    SK6AW
17. SE6Y    1/28 29  2/52 54  1/13 14  756 315 SM6DED SK6AW
18. SM6EHY   3/22 25  6/44 50  2/13 15  750 312    SK6AW
19. SM5AZS   1/27 28  2/54 56  1/12 13  728 303    SK5BN
20. SM4OY    1/29 30  2/56 58  1/11 12  696 290    SK4AO

 . SM5DYC   1/31 32  2/56 58  0/12 12  696 290    SK5AA
22. SMØEPO   0/27 27  0/52 52  0/13 13  676 282    SKØCT
 . SM5ALJ   1/27 28  2/50 52  1/12 13  676 282    SL5ZP
24. SM6BSK   4/20 24  8/40 48  4/ 9 13  624 260    -
25. SM5DXR   4/22 26  8/40 48  3/ 9 12  576 240    SK5AA
26. SI5Y    0/23 23  0/46 46  0/12 12  552 230 SM5BKK SK5DB
27. SI6T    2/23 25  4/46 50  1/10 11  550 229 SM7LZQ SK7AX
28. SK7OA    3/16 19  6/32 38  3/11 14  532 222 SM7XEN SK7OA
29. SM3R    2/19 21  4/38 42  2/10 12  504 210 SM3CBR SK3GK
30. SA6AXR   0/19 19  0/38 38  0/12 12  456 190    SK6QA

31. SM4PBT   0/19 19  0/38 38  0/11 11  418 174    SK4SQ
32. SM5NZG   6/18 24 10/36 46  3/ 6  9  414 172    SK5LW
33. SM6FPG   4/16 20  8/28 36  3/ 8 11  396 165    SK6AW
34. SM3RMH   0/19 19  0/38 38  0/ 9  9  342 142    SK3GK
35. SM6X    0/14 14  0/20 20  0/ 6  6  120  50 SM6CLU SK6HD
36. SM5BTX   4/ 9 13  8/18 26  1/ 3  4  104  43    SK5AA
37. SM5LSM   2/ 7  9  4/12 16  1/ 3  4   64  27    SK5AA
38. SA6AIN   0/ 2  2  0/ 4  4  0/ 2  2   8  3    SK6HD
39. SM6LTO   0/ 2  2  0/ 4  4  0/ 1  1   4  2    SK6AW


I Rookie-klassen deltog: SA6AXR
Single Operator - QRP CW

(QRP: Max 5 W uteffekt)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7RPU   1/20 21  2/40 42  0/11 11  462 1000    SK7AX
 2. SM5EFX   1/16 17  2/32 34  0/ 7  7  238 515    SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM1CQA   1  
SM5GRD   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 11 CW
16 november 2008
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK6AW - Hisingens Radioklubb         5.026
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       4.904
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         3.972
 4. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   2.400
 5. SKØQO - Södertörns Radioamatörer       1.902
 6. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.216
 7. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     1.088
 8. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       960
 9. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      928
10. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         846

11. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        812
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         728
13. SK4AO - Falu Radioklubb            696
14. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB    676
15. SL5ZP - FRO Fagersta              676
16. SK5DB - Uppsala Radioklubb           552
17. SK7OA - Sydkustens Radioamatörer        532
18. SK6QA - Stenungsunds AmatörRadioKlubb     456
19. SK4SQ - Leksands Amatörradioklubb       418
20. SK5LW - Eskilstuna Sändareamatörer       414

21. SK6HD - Falköpings Radioklubb         128
Top of page

KOMMENTARER

Antal deltagare i 2008 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
   
47 70 47 83 40 88 50 88 41 92 49 76 51 85 34 76 39 73 42 64 43 58    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 17 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r08mt11c.htm
Copyright © 2008 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created November 16, 2008
Most recent revision December 3, 2008