http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 CW
17 augusti 2008

Loggar
Deltagare: 33  
Insända loggar: 33 (100%)
Totala antalet QSO: 765  
Antal QSO 40 m: 179 (23,4%)
Antal QSO 80 m: 586 (76,6%)
Felaktiga QSO: 28 (3,7%)
Felfria loggar: 16 (48,5%)
Pappersloggar: 3 (9,1%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 1 3 2 14 6 4 8 st

Följande 15 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 3 3 JP7Ø   1 KPØ7 1 1
JO58 2 2 JP8Ø   1
JO68 1 1 JP81 2 2
JO69 1 1 JP93 1 1
JO77 4 4
JO78 1 1
JO79 1 1
JO86 1 1
JO89 12 11
JO97 1 1
Följande 15 rutor var aktiverade - 40 m/GUL - 80 m/BLÅ - Båda banden/GRÖN

 
MT Resultat 2008
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

* = High Power
(Low Power: 5-100 W - High Power: > 100 W)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SK5AA  * 13/25 38 26/50 76  6/13 19 1.444 1000 SM5ACQ SK5AA
 2. SM2KAL   20/17 37 40/32 72 10/10 20 1.440 997    SK2TP
 3. SM6IQD   9/26 35 18/50 68  6/12 18 1.224 848    SK6AW
 4. SM5DYC   5/26 31 10/52 62  5/13 18 1.116 773    SK5AA
 . SM7ATL  * 8/23 31 16/46 62  7/11 18 1.116 773    SK7CA
 6. SK3GA   11/21 32 22/38 60  8/10 18 1.080 748 SM3DBU SK3GA
 7. 7S3J    11/18 29 20/36 56  9/10 19 1.064 737 SMØDZH SK3LH
 8. SM6X   * 9/23 32 16/42 58  7/10 17  986 683 SM6CLU SK6HD
 9. SI6T    10/20 30 20/40 60  6/10 16  960 665 SM7LZQ SK7AX
 . SM7BVO   6/24 30 12/48 60  4/12 16  960 665    SK7AX

11. SM5APS   5/25 30 10/50 60  1/13 14  840 582    SK5AA
12. SM5DXR   5/25 30 10/48 58  2/12 14  812 562    SK5AA
13. SAØA    3/24 27  6/48 54  3/12 15  810 561 SMØAIG SKØQO
 . SA1A    2/25 27  4/50 54  2/13 15  810 561 SM1TDE SK1BL
15. SMØXG    5/22 27 10/42 52  4/11 15  780 540    SKØHB
 . SM7EH    5/21 26 10/42 52  4/11 15  780 540    SK7AX
17. SM4SEF   5/17 22 10/34 44  5/11 16  704 488    SK4IL
18. SI5Y    0/25 25  0/50 50  0/14 14  700 485 SM5BKK SK5DB
19. SM6BGG  * 10/22 32 14/38 52  4/ 9 13  676 468    SK6GX
20. SM4JST   4/20 24  8/40 48  4/10 14  672 465    SLØCB

 . SM5AHD   3/22 25  4/44 48  2/12 14  672 465    SKØHB
22. SM5ALJ   0/23 23  0/40 40  0/11 11  440 305    SL5ZP
23. SA6AXR   4/13 17  8/22 30  3/ 5  8  240 166    SK6QA
24. SM5BTX   4/12 16  8/22 30  2/ 5  7  210 145    SK5AA
25. SM5LSM   2/10 12  4/18 22  1/ 5  6  132  91    SK5AA
26. SM5CAK   6/ 3  9 12/ 4 16  4/ 2  6   96  66    SK5SM
27. SM6LTO   1/ 4  5  2/ 8 10  0/ 3  3   30  21    SK6AW
28. SM3HJI   1/ 3  4  2/ 6  8  1/ 2  3   24  17    SK3BP
29. SM5NDI   1/ 3  4  2/ 4  6  0/ 0  0   1  1    SK5AA

  SM5IFO  * Checklogg                     SK5AA


I Rookie-klassen deltog: SA6AXR
Single Operator - QRP CW

(QRP: Max 5 W uteffekt)

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5OUU   3/22 25  6/42 48  3/10 13  624 1000    SK7CN
 2. SM5EFX   5/17 22 10/32 42  2/ 8 10  420 673    SK5AA
 3. SM7RPU   2/ 5  7  4/10 14  1/ 4  5   70 112    SK7AX

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 CW
17 augusti 2008
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK5AA - Västerås Radioklubb         4.975
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.770
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.452
 4. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.440
 5. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.254
 6. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.116
 7. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer     1.080
 8. SK3LH - Gullängets Radioklubb        1.064
 9. SK6HD - Falköpings Radioklubb         986
10. SKØQO - Södertörns Radioamatörer        810

11. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       810
12. SK4IL - Radioklubben SK4IL           704
13. SK5DB - Uppsala Radioklubb           700
14. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       676
15. SLØCB - Försvarets Radioanstalt FRA      672
16. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kinda  624
17. SL5ZP - FRO Fagersta              440
18. SK6QA - Stenungsunds AmatörRadioKlubb     240
19. SK5SM - Motala Sändareamatörer         96
20. SK3BP - Radioklubben Faxe            24
Top of page

KOMMENTARER

SI5Y
(SM5BKK)
80 m bra conds, men lite QRN - åska.
SK5AA
(SM5ACQ)
Vart tar alla SSB-operatörer vägen när det blir dags för CW?
SM7ATL Hagel och regnskurar i Kalmar gjorde att de svagare signalerna försvann i QRN.
Top of page

Använda loggprogram MT nr 8 2008 - CW
Log4U Ver 0.97 Beta: 1 (3,0%)
Log4U Ver 0.972 Beta: 3 (9,1%)
Log4U Ver 0.98: 1 (3,0%)
Log4U Ver 0.981: 17 (51,6%)
MT4U Ver 1.05: 4 (12,1%)
WriteLog V10.60G: 1 (3,0%)
SM2EZT Manuell Logginmatning för SSA MT, V2.06: 2 (6,1%)
SM2EZT TR to Cabrillo för SSA MT 2005 V1.0: 1 (3,0%)
Manuellt av SM3CER (Papperslogg): 1 (3,0%)
Manuellt av SM5NBE (Pappersloggar): 2 (6,1%)
TOTALT: 33  

Riggstyrning MT nr 8 2008 - CW
Användare: 3 (9,1%)
Top of page

Antal deltagare i 2008 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
47 70 47 83 40 88 50 88 41 92 49 76 51 85 33 76                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 17 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r08mt08c.htm
Copyright © 2008 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 17, 2008
Most recent revision September 3, 2008