http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 9 CW
16 september 2007

Loggar
Deltagare: 32  
Insända loggar: 31 (96,9%)
Totala antalet QSO: 744  
Antal QSO 40 m: 232 (31,2%)
Antal QSO 80 m: 512 (68,8%)
Felaktiga QSO: 37 (5,0%)
Felfria loggar: 10 (32,3%)
Pappersloggar: 2 (6,5%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 0 3 2 0 12 8 6 6 st

Följande 16 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP7Ø 2 2 KPØ7 2 2
JO58 3 3 JP8Ø 1 1 KP15 1 1
JO66 1 1 JP93 1 1
JO67 1 2
JO68 1 2
JO77 4 4
JO78   1
JO86 1 1
JO87 1 1
JO88 2 3
JO89 6 6
Följande 16 rutor var aktiverade - 40 m/GUL - 80 m/BLÅ - Båda banden/GRÖN

 
MT Resultat 2007
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7ATL   15/21 36 30/40 70 11/12 23 1.610 1000    SK7CA
 2. SK5AA   19/17 36 37/33 70 12/ 9 21 1.470 913 SM5ACQ SK5AA
 3. SM6IQD   15/20 35 28/38 66 11/11 22 1.452 902    SK6AW
 4. SM2KAL   21/14 35 42/27 69 11/10 21 1.449 900    SK2TP
 5. SI7T    13/17 30 25/34 59 11/11 22 1.298 806 SM7LZQ SK7AX
 6. SM5AZS   7/24 31 14/48 62  7/13 20 1.240 770    SK5BN
 7. SM7BVO   8/24 32 16/48 64  6/12 18 1.152 716    SK7AX
 8. SM3R    8/24 32 14/47 61  6/12 18 1.098 682 SM3CBR SK3GK
 9. SM6X    9/21 30 16/42 58  7/11 18 1.044 648 SM6CLU SK6HD
10. 7S3J    10/16 26 20/29 49  8/10 18  882 548 SMØDZH SK3LH

 . SM6BGG   13/13 26 23/26 49 10/ 8 18  882 548    SK6GX
12. SM5ALJ   7/22 29 11/44 55  5/11 16  880 547    SK5JV
13. SA6W    5/24 29  9/42 51  5/11 16  816 507 SM6PVB SK6GX
14. SM7EH    9/15 24 16/30 46  6/11 17  782 486    SK7AX
15. SM6V    12/18 30 22/30 52  8/ 7 15  780 484 SM6VAO SK6AW
16. SM5AHD   8/19 27 15/31 46  7/ 9 16  736 457    SKØHB
17. SM5DXR   5/25 30  8/47 55  1/12 13  715 444    SK5AA
18. SMØXG    6/20 26 11/40 51  5/ 9 14  714 443    SKØHB
19. SM6BSK   8/15 23 15/28 43  7/ 9 16  688 427    -
20. SM5RN    0/21 21  0/40 40  0/12 12  480 298    SK5BN

21. SM5AZN/7  6/14 20 12/26 38  6/ 6 12  456 283    SK5BN
22. SM5AQI   3/16 19  6/24 30  3/ 7 10  300 186    SK5BN
23. SM6CPO   1/13 14  1/24 25  1/ 8  9  225 140    SK6GX
24. SE6M    0/15 15  0/24 24  0/ 8  8  192 119 SM6PWQ SK6DW
 . SM5ILE   6/ 7 13 10/14 24  3/ 5  8  192 119    SK5JV
26. SM5LSM   7/ 7 14 13/12 25  3/ 2  5  125  78    SK5AA
27. SA2Z    4/ 1  5  8/ 2 10  2/ 0  2   20  12 SM2YPZ SK2TP
28. SM5BXC   0/ 3  3  0/ 6  6  0/ 2  2   12  7    -

  SM7HVQ   Checklogg                     SK7YX
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5OUU   2/17 19  3/34 37  2/10 12  444 1000    SK7CN
 2. SM5EFX   5/14 19  9/28 37  2/ 8 10  370 833    SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SA2GM   17  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 CW
16 september 2007
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       3.232
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.680
 3. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        2.476
 4. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.232
 5. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.923
 6. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.610
 7. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.469
 8. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.450
 9. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        1.098
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.072

11. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.044
12. SK3LH - Gullängets Radioklubb         882
13. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kinda  444
14. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      192
15. SK7YX - Westbo Radioklubb            0
Top of page

KOMMENTARER

SMØXG Kul som vanligt!
SM5AZS Denna gång gick det skapligt, trots att man suttit uppe på natten och "tutat" i SAC-testen. Roligt att det dyker upp nya call varje MT!!!
SM5LSM MT är en kul och trevlig test.
SM5OUU Denna gång körde jag bara CW-delen.
SM6BGG Tack för en trevlig omgång av månadstesten!
SM6BSK Har ni inför "moderniseringen" av programmet (MT4U) några planer på att integrera WinKey (K1EL)? Jag tycker att nycklingen är något "spattig"...

Dessutom - ni kan väl göra markeringen av "run" och "S&P" litet tydligare t. ex. genom att skifta bakgrundsfärg i rutorna?

Kommentar
av SM3CER
I Log4U använder vi oss av en ny loggdatabasstruktur, vilket innebär att hårddisken inte anropas lika ofta som i MT4U. SM5NBE och jag tycker oss märka en förbättring av programmets CW-nyckling. CW via WinKey kommer att implementeras i någon kommande version av Log4U (när vi får tillgång till en sådan, så vi kan testköra).

Markeringen av "run" och "S&P" har vi gjort mycket tydligare i Log4U.

SM6CPO Icom IC-718, 100 W, G5RV.
SM7ATL En trevlig månadstävling med SAC-testen som uppvärmning.
Top of page

Antal deltagare i 2007 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
29 50 30 47 28 60 33 51 36 60 31 56 32 53 31 52 32 61            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 12 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r07mt09c.htm
Copyright © 2007 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 16, 2007
Most recent revision September 28, 2007