http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 3 CW
18 mars 2007

Loggar
Deltagare: 28  
Insända loggar: 28 (100%)
Totala antalet QSO: 612  
Antal QSO 40 m: 189 (30,9%)
Antal QSO 80 m: 423 (69,1%)
Felaktiga QSO: 28 (4,6%)
Felfria loggar: 13 (46,4%)
Pappersloggar: 2 (7,1%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 1 1 3 2 9 5 3 8 st

Följande 14 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 2 2 JP7Ø 2 2 KPØ7 1 1
JO66 1 1 JP8Ø 1 2
JO68 1 1 JP81 2 2
JO69 2 2
JO77 3 3
JO78   1
JO86 1 1
JO89 7 8
JO97 1 1
JO99   1
Följande 14 rutor var aktiverade - 40 m/GUL - 80 m/BLÅ - Båda banden/GRÖN

 
MT Resultat 2007
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2KAL   20/15 35 40/30 70 10/ 9 19 1.330 1000    SK2TP
 2. SM7C    12/20 32 22/38 60  9/11 20 1.200 902 SM7CFZ SK7AX
 3. SA5N    13/21 34 24/42 66  8/10 18 1.188 893 SM5NBE SK3GK
 4. SM5ALJ   9/22 31 18/44 62  7/12 19 1.178 886    SK5JV
 5. SK3GA   11/21 32 20/38 58  8/11 19 1.102 829 SM3DBU SK3GA
 6. SA1A    9/21 30 18/42 60  7/11 18 1.080 812 SM1TDE SK1BL
 7. SMØXG   10/20 30 20/38 58  7/11 18 1.044 785    SKØHB
 8. SM7EH   10/17 27 20/34 54  8/10 18  972 731    SK7AX
 9. SAØA    9/21 30 16/40 56  6/11 17  952 716 SMØAIG SKØQO
 . SM6IQD   13/17 30 26/30 56  8/ 9 17  952 716    SK6AW

11. SM6X    10/20 30 16/36 52  7/10 17  884 665 SM6CLU SK6HD
 . SM7ATL   11/15 26 22/30 52  9/ 8 17  884 665    SK7CA
13. SM7LZQ/6  7/19 26 14/38 52  6/10 16  832 626    SK7AX
14. SM5DXR   9/20 29 18/40 58  3/10 13  754 567    SK5AA
15. SM5NZG   5/19 24 10/38 48  3/11 14  672 505    SK5LW
16. SM6BSK   7/15 22 14/30 44  6/ 8 14  616 463    -
17. SM5FUG   5/18 23 10/36 46  1/11 12  552 415    SK5AA
18. SK4IL    2/12 14  2/20 22  1/ 8  9  198 149 SM4SEF SK4IL
19. SM5LSM   4/ 9 13  8/18 26  1/ 6  7  182 137    SK5AA
20. SM5ILE   5/ 4  9  8/ 6 14  4/ 3  7   98  74    SK5JV

21. SMØHJI/3  1/ 3  4  2/ 4  6  1/ 2  3   18  14    SLØZS
22. SM3R    0/ 3  3  0/ 6  6  0/ 2  2   12  9 SM3CBR SK3GK
23. SM6YJS   0/ 3  3  0/ 2  2  0/ 1  1   2  2    SK6WW

  SAØQ    Checklogg                  SMØOGQ -
  SMØBSB   Checklogg                     SK5RO
  SM4AZQ   Checklogg                     -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5OUU   2/18 20  4/34 38  2/11 13  494 1000    SK7CN
 2. SM5EFX   4/15 19  8/28 36  1/ 8  9  324 656    SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 3 CW
18 mars 2007
Pl. Klubb                      Totalt
--- ---------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        3.004
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb          1.812
 3. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    1.330
 4. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       1.276
 5. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         1.200
 6. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      1.102
 7. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       1.080
 8. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        1.044
 9. SKØQO - Södertörns Radioamatörer         952
10. SK6AW - Hisingens Radioklubb           952

11. SK6HD - Falköpings Radioklubb          884
12. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society       884
13. SK5LW - Eskilstuna Sändareamatörer        672
14. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kinda   494
15. SK4IL - Radioklubben SK4IL            198
16. SLØZS - FRO Stockholms län            18
17. SK6WW - Lake Wettern DX Group           2
18. SK5RO - Roslagens Sändareamatörer         0
Top of page

KOMMENTARER

SAØA
(SMØAIG)
Kul köra MT igen, särskilt som det var länge sen sist. Och MT4U går som ett spjut.
SA1A
(SM1TDE)
SMØHJI/3 angav lokatorn till JP89DO, vilken inte ligger i Sverige. Var tvungen att manuellt ändra SMØHJI/3:s lokator, för MT4U accepterade inte JP89DO. Lade in JP81DO i stället och ändrade efter testen.
Kommentar
av SM3CER
SMØHJI/3 angav felaktigt lokatorn till JP89DO i stället för JP81DO. För att rättningsprogrammet skulle acceptera hans lokator, ändrades hans sända lokator till JP81DO. Alla som korrekt tog emot den lokator han sände fick också den mottagna lokatorn ändrad till JP81DO, så att man inte skulle förlora poäng eller multiplier. De som inte tog emot JP89DO korrekt fick inte QSO:et godkänt och därmed varken poäng eller multiplier tillgodoräknad.
SA5N
(SM5NBE)
Första MT på länge. Hade redan glömt bort hur kul det är!
SM5OUU Yaesu FT-817, 5 W, Dipol.
Top of page

FELRAPPORT MT3 2007 CW

Antal Sänt Mottaget Trolig (gissad) anledning
1 JO57UX JO67UX Tryckt på fel tangent (6 ligger intill 5)
1 JO66LQ JO66LZ Svårighet att skilja på Q och Z
1 JO68SF JO69SF Slarvigt sänt eller tryckt på fel tangent (9 ligger intill 8)
1 JO69RM JO69AM Slarvigt sänt eller dålig mottagning/QRM
1 JO77BJ JO77DJ Slarvigt sänt eller svårighet att skilja på B och D
1 JO77BJ JO78BJ Slarvigt sänt eller tryckt på fel tangent (8 ligger intill 7)
1 JO89GO JO89RO Slarvigt sänt eller dålig mottagning/QRM
1 JP7ØVA JO7ØVA Tankefel - slarvfel eller tryckt på fel tangent (O ligger intill P)
2 JP8ØRL JP81RL Slarvfel eller dålig mottagning/QRM
2 JP8ØRL JO8ØRL Tankefel - slarvfel eller tryckt på fel tangent (O ligger intill P)
1 JP89DO JP88DO Slarvigt sänt eller tryckt på fel tangent (8 ligger intill 9)
1 JP89DO JP8ØDO Slarvigt sänt eller tryckt på fel tangent (Ø ligger intill 9)
1 JP89DO JO89DO Tankefel - slarvfel eller tryckt på fel tangent (O ligger intill P)
1 SAØA SMØA Tankefel - slarvfel
1 SM7C SM7CMP Slarvfel. Motstationen har dålig kännedom om vilka stationer som brukar delta i MT - alltså brist på rutin. Signalen SM7CMP är inte utdelad - det suffixet innehas av SMØCMP.
2 SM7LZQ/6 SM7LEQ/6 Slarvfel
Antal Övriga felaktigheter
2 "Not In Log" - saknas i motstationens logg
(Beror för det mesta på missförstånd. Två eller flera stationer ropar på samma station och man tror att man kört stationen, trots att en annan station körts. Skippet kan göra att man bara hör den station man ropar på. Man hör inte de andra stationerna, som samtidigt också ropar på samma station).
7 Fel i mottagna löpnummer
(Beror förmodligen för det mesta på att motstationen sänder fel löpnummer. Kan också bero på att man trycker ned fel tangent på tangentbordet, eftersom siffrorna ligger så nära varandra. Kan också bero på störningar vid mottagningen/QRM eller att man helt enkelt är osäker på att skilja mellan de olika siffrorna).
1 Fel i mottagen RST-rapport
(Beror för det mesta på att den som sänt en annan rapport än 599 ändå låter 599 stå som sänd rapport i loggen. De flesta loggprogram har 599 som "default"-rapport - standardrapport, som fylls i automatiskt i loggen. Den som "envisas" med att sända något annat än 599 MÅSTE också ändra sin sända rapport i loggen! Detsamma gäller den som tar emot en annan rapport än 599 - den mottagna rapporten MÅSTE anges i den egna loggen! Även felaktiga rapporter ger ett underkänt QSO!)
1 Svensk tid i stället för UTC i loggen
(Klockan är felställd i den egna datorn eller tankefel - slarvfel vid inskrivning av loggen i efterhand. Innebär onödigt extraarbete för loggrättaren, som måste ändra tiderna till UTC.

Tänk på att datum och tid ALLTID ska anges i UTC, oavsett vilken contest man skickar in log för. Kom också ihåg att ALLTID kontrollera att den klocka du använder dig av har exakt tid strax innan contesten startar).

1 QSO loggat utanför testtiden (1501)
(Det är fullt tillåtet att påbörja ett QSO precis innan tiden går ut, om det så bara är med någon sekund, och sedan köra QSO:et färdigt, även om tiden passerar sluttiden. Men - då måste man gå in och ändra tiden manuellt i efterhand, så att den hamnar inom testtiden (alltså den tidpunkt man påbörjade QSO:et), eftersom loggprogrammen noterar tiden på QSO:et när man trycker på ENTER för att logga kontakten. Om man loggar på papper och skriver in sina kontakter i efterhand, gäller ju samma sak.

Vet man alltså med sig att man startat QSO:et inom testtiden, får man i detta fall ändra tiden till 1459, för att vara säker på att kontakten ska räknas som giltig.

För MT:s del gäller testtiderna 1400-1500 UTC och 1515-1615 UTC.

Det innebär att 13:59:59 och före eller 15:00:00 och efter är ogiltiga tider för perioden 1400-1500 och 15:14:59 och före eller 16:15:00 eller efter är ogiltiga tider för perioden 1515-1615.

Det viktiga är ju också då, att man ställt klockan exakt, innan tävlingen börjar, men det är ju inga problem idag, med atomurstider via Internet, radiostyrda klockor, Fröken Ur m. m.)

1 Loggat CW-delen och SSB-delen i samma logg
(Innebär onödigt extraarbete för loggrättaren, som måste skriva in två separata loggar för hand eller dela på loggen i en CW-logg och en SSB-logg och göra omfattande redigeringar).
1 Skickat logg skriven i MS Word
(Innebär onödigt extraarbete för loggrättaren, som måste skriva in loggen för hand eller omvandla Wordformatet till ASCII-text och göra omfattande redigeringar, för att sedan kunna konvertera texten till en Cabrillologg.)
1 Utelämnat egen sänd lokator i loggen
(Egenhändigt gjord logg ej i Cabrilloformat. Innebär onödigt extraarbete för loggrättaren, som måste skriva in loggen för hand och leta efter deltagarens lokator i övriga loggar.).
Top of page

Antal deltagare i 2007 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                   
29 50 30 47 28 60                                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 5 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r07mt03c.htm
Copyright © 2007 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created March 18, 2007
Most recent revision March 23, 2007