http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 1 CW
14 januari 2007

Loggar
Deltagare: 29  
Insända loggar: 29 (100%)
Totala antalet QSO: 636  
Felaktiga QSO: 41 (6,4%)
Felfria loggar: 11 (37,9%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 2 1 1 2 9 5 6 8 st

Följande 14 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ7 1 1
JO58 1 1 JP93 1 1
JO66 1 1
JO68 1 1
JO69 1 2
JO77 5 5
JO78   1
JO86 2 2
JO88 1 2
JO89 7 8
JO97 2 2

 
MT Resultat 2007
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2KAL   19/21 40 38/42 80 10/12 22 1.760 1000    SK2TP
 2. SM7ATL   11/25 36 22/48 70  5/12 17 1.190 676    SK7CA
 3. SM7BVO   6/25 31 10/48 58  3/13 16  928 527    SK7AX
 4. SM7LZQ   8/19 27 16/38 54  4/10 14  756 430    SK7AX
 5. SM6BSK   4/21 25  8/42 50  3/12 15  750 426    -
 . SM6X    3/25 28  4/46 50  2/13 15  750 426 SM6CLU SK6HD
 7. SA1A    2/26 28  4/52 56  1/12 13  728 414 SM1TDE SK1BL
 8. SM5DXR   4/24 28  8/42 50  2/11 13  650 369    SK5AA
 . SM7EH    5/24 29 10/40 50  2/11 13  650 369    SK7AX
10. SM5AZS   0/26 26  0/52 52  0/12 12  624 355    SK5BN

11. SA6W    1/24 25  2/42 44  1/12 13  572 325 SM6PVB SK6GX
 . SM5AHD   6/18 24 10/34 44  3/10 13  572 325    SKØHB
13. 7S3J    3/17 20  6/32 38  3/12 15  570 324 SMØDZH SK3LH
14. SMØY    3/20 23  6/40 46  2/ 9 11  506 288 SMØOY SKØCT
15. SM1DVV   1/24 25  2/42 44  0/11 11  484 275    SK1BL
16. SM6IQD   2/17 19  4/34 38  2/10 12  456 259    SK6AW
17. SMØXG    5/17 22  6/32 38  2/ 8 10  380 216    SKØHB
18. SM5ALJ   1/16 17  2/30 32  1/ 9 10  320 182    SK5JV
19. SA6A    0/15 15  0/28 28  0/11 11  308 175 SM6JSM SK6WW
20. SM4SEF   2/11 13  4/20 24  2/ 8 10  240 136    SK4IL

21. SM5AQI   1/14 15  2/20 22  1/ 7  8  176 100    SK5BN
22. SM5NZG   3/ 7 10  6/14 20  2/ 5  7  140  80    SK5LW
23. SM5LSM   1/11 12  2/20 22  0/ 5  5  110  62    SK5AA

  SAØQ    Checklogg                  SMØOGQ -
  SM4AZQ   Checklogg                     -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7N    4/19 23  8/38 46  1/ 9 10  460 1000 SM7NDX SK7AX
 2. SM7SMS/7  2/18 20  2/30 32  1/ 9 10  320 696    SK7AX
 3. SM5OUU   1/13 14  2/24 26  1/ 8  9  234 509    SK7CN
 4. SM5EFX   1/13 14  2/26 28  0/ 8  8  224 487    SK5AA

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 1 CW
14 januari 2007
Pl. Klubb                      Totalt
--- ---------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        3.114
 2. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    1.760
 3. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       1.212
 4. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      1.190
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb           984
 6. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer         952
 7. SK5BN - Norrköpings Radioklubb          800
 8. SK6HD - Falköpings Radioklubb          750
 9. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb        572
10. SK3LH - Gullängets Radioklubb          570

11. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB     506
12. SK6AW - Hisingens Radioklubb           456
13. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb        320
14. SK6WW - Lake Wettern DX Group          308
15. SK4IL - Radioklubben SK4IL            240
16. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kinda   234
17. SK5LW - Eskilstuna Sändareamatörer        140
Top of page

KOMMENTARER

SM5AZS Jag tror jag gjorde klokt i att lägga av att försöka köra på 40 m idag. Jag hörde många svaga, men de hörde inte mig! Nu måste jag fixa ny antenn för 40 m. Uffe -7ATL måste ha skaffat en häftig efterbrännare, då han numera nästan blockar RX:en! HI
SM6IQD Stormen "PER" drog ner mina antenner och nätspänningen var borta i ca 6 timmar. MT kördes med batteridrift, 20 W output i skenet av stearinljus.
SM7ATL Phuu - det var i sista minuten jag fick upp min loop, som blåste ner en halv timme före teststart. Kul att så många kunde vara med på årets första CW-omgång.
Top of page

Antal deltagare i 2007 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                           
29 50                                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r07mt01c.htm
Copyright © 2007 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created January 14, 2007
Most recent revision January 25, 2007