http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTAT
SSA JULTEST 2007
25/26 december

Loggar
Deltagare: 44  
Insända loggar: 38 (86,4%)
Totala antalet QSO: 1.834  
Antal QSO 40 m: 412 (22,5%)
Antal QSO 80 m: 1.422 (77,5%)
Felaktiga QSO: 148 (8,1%)
Felfria loggar: 5 (13,2%)
Pappersloggar: 5 (13,2%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
7 1 2 2 2 12 9 9 8 st

 
SSA Jultest
RESULTAT

1996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010
20112012
20132014
20152016

2017
REGLER

UBN-loggar
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!
Klass A: Single Operator

        Antal QSO Godk. QSO  QSO-poäng
Pl. Call    80/40 Tot 80/40 Tot  80/40 Tot Op.
--- ---------- ----- --- ----- --- ------- --- ------
 1. SJ3ØLW   59/33 92 59/33 92 112/ 66 178 SM5COP
 2. 7S3A    56/29 85 56/29 85 107/ 57 164 SM3CER
 3. SA1A    58/22 80 57/22 79 109/ 43 152 SM1TDE
 4. SM6BSK   57/19 76 56/19 75 108/ 38 146
 5. SI6T    51/22 73 51/22 73  98/ 44 142 SM7LZQ
 6. SM5ALJ   59/17 76 57/17 74 106/ 33 139
 7. SM5AJV   57/14 71 57/14 71 109/ 28 137
 8. SM5DXR   56/17 73 55/16 71 102/ 31 133
 9. SA7W    55/15 70 54/15 69 101/ 30 131 SM7EOI
10. SA5N    55/13 68 55/12 67 103/ 24 127 SM5NBE

 . SM6CLU   53/19 72 50/18 68  93/ 34 127
12. SM5FUG   55/13 68 55/12 67 102/ 23 125
13. SM5AHD   53/15 68 52/13 65  92/ 24 116
 . SM6CGN   55/12 67 53/11 64  94/ 22 116
15. SMØAIG   50/ 8 58 48/ 7 55  93/ 13 106
16. SMØY    38/ 7 45 37/ 7 44  69/ 14 83 SMØOY
17. SA6AM   37/ 6 43 37/ 6 43  68/ 11 79 SM6PVB
18. SM7HVQ   35/ 8 43 35/ 8 43  62/ 15 77
19. SMØKY   37/ 0 37 37/ 0 37  59/ 0 59
20. SM5LSM   25/ 6 31 24/ 5 29  42/ 10 52

21. SMØEPO   28/ 0 28 27/ 0 27  51/ 0 51
22. SM7FDO   27/ 0 27 27/ 0 27  50/ 0 50
23. SM6NT   26/ 0 26 26/ 0 26  48/ 0 48
24. SM3R    27/ 0 27 26/ 0 26  47/ 0 47 SM3CBR
25. SM6Q    13/14 27 11/14 25  19/ 28 47 SM6UQJ
26. SMØJHF   0/11 11  0/11 11  0/ 20 20
27. SM7GUY   6/ 1  7  5/ 1  6  9/ 2 11
28. SM5BJT   10/ 0 10  6/ 0  6  9/ 0  9

Checkloggar:
  SCØXMAS (SMØOGQ) - 43 QSO
  SE2T (SM2YIZ) - 35 QSO
  SI4A (SM4AZQ) - 6 QSO
  SM2LIY - 44 QSO
  SM4GIB - 22 QSO
Top of page
Klass B: Single Operator/QRP

        Antal QSO Godk. QSO  QSO-poäng
Pl. Call    80/40 Tot 80/40 Tot  80/40 Tot Op.
--- ---------- ----- --- ----- --- ------- --- ------
 1. SG5W    49/ 5 54 49/ 5 54  94/ 10 104 SM5IMO
 2. SM5EFX   45/12 57 43/12 55  79/ 24 103
 3. SM7M    50/ 4 54 48/ 3 51  90/ 4 94 SM7BUA
 4. SM6EQO   41/ 7 48 41/ 7 48  77/ 14 91
 5. SM7SMS   26/ 3 29 25/ 3 28  45/ 6 51
Top of page


Ej insända loggar:

SC3ØØVL (1), SD7X (29), SMØDZB (33), SM4HAK/7 (23), SM5ILE (8), SM7DUZ (1).

(Siffrorna inom parentes anger i hur många inskickade loggar callen förekommit). Dessa stationer har förorsakat halvt poängavdrag för samtliga deltagare de haft QSO med, p. g. a. att de ej skickat in sina loggar.

Totalt deltog minst 44 stationer i 2007 års Jultest.

De fyra första i Klass A och den första i Klass B får diplom, dessutom får segraren i Klass A en plakett.

Följande 32 loggar mottogs via e-mail:
SA1A, SA5N, SA7W, SCØXMAS, SE2T, SG5W, SI4A, SI6T, SJ3ØLW, SMØAIG, SMØEPO, SMØJHF, SMØY, SM2LIY, SM3R, SM4GIB, SM5AHD, SM5AJV, SM5BJT, SM5DXR, SM5EFX, SM5FUG, SM5LSM, SM6BSK, SM6CLU, SM6EQO, SM6Q, SM7FDO, SM7GUY, SM7HVQ, SM7M, SM7SMS.

Följande 6 loggar mottogs direkt eller via post:
7S3A, SA6AM, SMØKY, SM5ALJ, SM6CGN, SM6NT.

Top of page

KOMMENTARER

SA5N (SM5NBE)

Bestämde mig att testa Log4U från "urgrunden" och därmed utmana ödet och köra med en gammal AMD 700 MHz laptop med endast 64 MB RAM minne. Dessutom med Win98 och Usb2Com seriellportadapter. Programmet funkade bra efter allt trixande med inställningarna. Det var inte så trevligt att jobba med 800 x 600 skärmupplösning!

En halvseriös satsning, plus 35 min försening på annandag samt en störningsnivå på 40 m, som låg över de flesta SM-stationerna... Verkligen jobbigt när man hörde svar, men inte vem det var!

Jultesten kan anses vara som potential konkurrent för Julens höjdpunkt!
 

Top of page

SA7W (SM7EOI)

Tyvärr har jag för lite tid över till radiohobbyn för tillfället, QRL tar alltför mycket tid (även om det också är roligt...).

Jultesten kan man dock inte hoppa över. Till min glädje upptäckte jag på juldagsmorgonen att ni hade tagit fram Log4U som stöder Jultesten. Jag laddade hem denna och fick igång programmet några minuter innan testen och körde "på gehör", hann inte få till CW-nycklingen, men loggade i realtid.

Det är ett utmärkt program (så långt som jag hunnit testa). All heder till er som lagt ned så mycket tid, energi och pengar för att vi övriga ska få det lättare att köra test.
 

Top of page

SE2T (SM2YIZ)

Utan 80 m antenn var deltagandet mest till för att ge andra poäng. Inte speciellt svettigt på 40, spec. inte dag 2. Hade mest bekymmer med ej-SM - minst 2 UA9 + EU ville ha SM-QSO... nackdelen med att ligga platt o inte iddas S&P.

Rig: Yaesu FT-2000/ACOM1k
Pwr: 500 W och ibland KW för att skrämma bort EU
Ant: 4 sq.

 

Top of page

SMØAIG  

Skojig test som jag körde för första gången och som faktiskt går att kombinera med andra julaktiviteter.
 
Top of page

SMØJHF  

Rig: Yaesu FT-857D, 12 V batterimatning
Ant: 7 m fiskespö

 
Top of page

SM4GIB  

Pwr: 100 W
 
Top of page

SM5AJV  

Körde från hemma-QTH med allt för mycket noise från grannars alla elektronikapparater. Har ingen bra antenn för 40, utan det fick oftast bli dipolen för 80. Tack för alla trevliga jul-QSO:n!
 
Top of page

SM5DXR  

Kul med så stort deltagande.

Tack för i år och Gott Nytt önskar Christer!
 

Top of page

SM6BSK  

Lagom sysselsättning medan magen smälter julmaten!

Rig: Icom IC-756ProII
Ant: Dipoler, 2 × 20 m och 2 × 10 m.

 

Top of page
SM6CLU  

Detta var första gången jag använde den nya Log4U, och den kändes läcker att jobba med. Ni har gjort ett strongt jobb.

Hade problem de första 5 QSOna... QSO nr 2 blev dubblat, och det blev trassel bland testmeddelandena i början.
 

Top of page

SM6EQO  

Gjorde väl ingen större insats direkt. Körde mest lite på kul med pauser för kaffekokande och kaffedrickande och inmundigande av en och annan macka.

Beslöt mig för att lufta FT-817 under den här testen. Det gick ju bra det också...

Rig: Yaesu FT-817
Ant: Butternut HF6V vertikal på 40 m - ändmatad dipol på 80 m

 

Top of page
SM7FDO  

Första gången på många år. Ingen ant för 40 m sorry.
 
Top of page

SM7M (SM7BUA)

Som vanligt en trevlig test. Konditionerna relativt hyggliga på 80 meter, men 40 var värre. Annandagen öppnade dock lite för mig.

Jag fick barnbarnet att plåta morfar.
Jag fick barnbarnet att plåta morfar.

73 es GOTT NYTT radioår!
Mats

Rig: Heathkit HW-9
Pwr: C:a 4 Watt ut
Ant: G5RV

 

Top of page

Använda loggprogram SSA Jultest 2007
Log4U Ver 0.97 Beta: 5 (13,2%)
Log4U Ver 0.972 Beta: 21 (55,3%)
N1MM Logger V7.11.1: 1 (2,6%)
TR Log + BSK Cabrillo-converter: 1 (2,6%)
Win-Test 3.18.0: 1 (2,6%)
Manuellt: 2 (5,3%)
Manuellt av SM3CER (från ASCII - TR Log): 1 (2,6%)
Manuellt av SM3CER (från E-mail): 1 (2,6%)
Manuellt av SM3CER (Pappersloggar): 5 (13,2%)
TOTALT: 38  
Top of page
Antal deltagare i SSA Jultest
1996-2007
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
26 40 30 23 34 36 36 32 38 23 31 44

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Slutresultatet presenterat på webben 31 dagar efter tävlingen.

RESULTAT SSA JULTEST
          1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017      

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r07jult.htm
Copyright © 2007-2008 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 26, 2007
Most recent revision January 26, 2008