http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2006
Våromgången
21 maj 2006

Logs
Participants: 56  
Received logs: 52 (92,9%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 1 7 0 0 0 0 2 46 0 4

The following 33 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 1 1 JP53 1 1 KPØØ 1
JO57 1 2 JP63 1 1 KPØ7 1 1
JO65 1 JP7Ø 1 KP15 1 1
JO66 1 JP71 1 1 KP25 2 2
JO67 1 2 JP73 2 2 KP32 1
JO68 1 JP8Ø 1 2 KP34 1 1
JO69 1 2 JP81 4 4 KP35 1 1
JO76 1 1 JP82 2 3 KP41 1
JO77 2 3 JP9Ø 1 1
JO79 1 1 JP93 1 2
JO86 1 1
JO88 3 6
JO89 5 5
JO97 1 1
JO99 1 1

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Vår 2006

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. OH8MBN/P   20 28  48  3.409 7.115  10.524  KP35TF 03
 2. SM2CEW/P   14 27  41  2.556 7.814  10.370  KP15CR 04
 3. SM5BRG/P   28 15  43  4.779 4.502  9.281  JO88JD 05
 4. SM2EKA/P   19 17  36  3.195 5.550  8.745  JP93UV 05
 5. SM2BYA/P    5 23  28   903 7.472  8.375  KPØ7FU 04 05
 6. SM7M/P    20 20  40  1.906 5.524  7.430  JO76CQ 04
 7. SM3LWP/P   34 13  47  4.198 3.072  7.270  JP81NH 04
 8. SM5CJW/1/P  19 12  31  3.322 3.795  7.117  JO97EQ 05
 9. OH8NXE/P   17 19  36  2.550 4.413  6.963  KP34VA 03
10. SM5AZS/P   21  8  29  3.230 3.030  6.260  JO88II 05

11. SM3Q/P    19 15  34  2.358 3.352  5.710  JP73IF 04
12. SM5EFX/P   26 10  36  2.904 2.748  5.652  JO89HN 04
13. SM7CBS/P   13 16  29  1.410 4.132  5.542  JO86FP 04
14. SMØDFP/P   18 11  29  2.271 3.140  5.411  JP9ØJC 05
15. SM7HVQ/P   15  9  24  1.985 3.245  5.230  JO67UI 05
16. SMØGNS/P   32  9  41  3.218 1.860  5.078  JO89WH 03
17. SM4BGV/P   21  9  30  2.706 2.182  4.888  JO69GS 04
18. SM3EAA/P   23  9  32  2.512 1.604  4.116  JP81OV 04
19. SM7LZQ/P   16  7  23  1.612 2.208  3.820  JO77DS 04
20. OZ5AR/P    0 11  11    0 2.802  2.802  JO65CK 04

21. SM3BEE/P   10  9  19   690 1.864  2.554  JP82JD 04
22. SM3FQK/P   17  3  20  1.434  582  2.016  JP71PW 03
23. SM3BEC/P   10 11  21   485 1.242  1.727  JP81LU 03
24. OH6DC/P    9  0  9  1.450   0  1.450  KPØØQT 05
25. OH7KA/P    9  0  9  1.447   0  1.447  KP41NS 03
26. OH4MFA/P    5  0  5   708   0   708  KP32OH 04
27. SM4CE/P    7  0  7   684   0   684  JO69KP 04
28. SMØNCL/P    4  1  5   456  164   620  JO99AK 04
29. SM3CLA/P    3  1  4   171  235   406  JP8ØMP 04 05

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM3ZBB/P    9  0  9   819   0   819  JP82JQ 03
 2. SM3ANM/P    8  0  8   645   0   645  JP8ØPR 03
 3. SM2DCU/P    4  0  4   504   0   504  JP93UW 04

  SM5TJH/P                 Checklog  JO88KH 04

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

        QSO -------------
         80   40     Points -----  Total      Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SE5E/P   29/ 6 12/ 0  47  5.362 3.579  8.941  JO89LW 04 05
 2. SM3LR/P   7/ 1 13/ 0  21   262 1.239  1.501  JP63GH 02

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. OH8T/P    23 28  51  4.808 8.438  13.246  KP25OD 04
 2. OH8AA/P    17 24  41  3.710 8.196  11.906  KP25SC 05
 3. SK5BN/P    25 15  40  3.019 5.010  8.029  JO88KH 05
 4. SKØMK/P    28 12  40  3.989 3.855  7.844  JO89OF 05
 5. OZ8MW/P    12 21  33  1.774 6.052  7.826  JO46QE 04
 6. SK5EW/P    29 10  39  4.480 3.275  7.755  JO89DR 05
 7. SK6GO/P    19 16  35  2.196 4.712  6.908  JO57XP 04
 8. LA1ARK/P    5 22  27   524 5.040  5.564  JP53EK 04
 9. SM3AXV/P   27 12  39  3.319 2.018  5.337  JP73DU 03

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM4YXA/P    8  0  8   356   0   356  JP7ØIW 02
 2. SK6GB/P    2  0  2   46   0    46  JO57XP 03 04

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

        QSO -------------
         80   40     Points -----  Total      Power
Pl. Call    CW/PH CW/PH Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- --------- ----- ----- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SK3BG/P  32/ 3 19/ 0  54  5.909 5.310  11.219  JP82SF 05
 2. SK3PH/P  22/ 3  4/ 0  29  3.458 1.185  4.643  JP81HU 05
 3. SL5ZYB/P  11/ 8  9/ 0  28  2.142 2.228  4.370  JO79UJ 04
 4. SK7AF/P  22/ 7  4/ 0  33  3.064  894  3.958  JO77JO 04
 5. SK6JX/P  14/ 6  0/ 0  20  1.925   0  1.925  JO66FW 03
 6. SK6BA/P   2/ 2  0/ 0  4   99   0    99  JO67JK 03

Top of page

Ej insända loggar: SK6ØCG/P, SM5UKP/P, SM5VIH/P och SM7VRJ/P.

Ej godkända deltagare (Ej /P): OH6CT, SL6ØFRO, SM7AEW och SM7CHX.

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: OH8MBN/P
 • Single Operator - SSB: SM3ZBB/P
 • Single Operator - Mixed: SE5E/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: OH8MBN/P, SM2CEW/P, SM5BRG/P, SM2EKA/P, OH8NXE/P, OZ5AR/P och OH6DC/P
 • Single Operator - SSB: SM3ZBB/P, SM3ANM/P och SM2DCU/P
 • Single Operator - Mixed: SE5E/P och SM3LR/P

 • Multi Operator - CW: OH8T/P, OH8AA/P, SK5BN/P, SKØMK/P, OZ8MW/P, SK5EW/P och LA1ARK/P
 • Multi Operator - SSB: SM4YXA/P och SK6GB/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P, SK3PH/P och SL5ZYB/P

Top of page

Operators

 LA1ARK: LA6AKA - LA7JKA - LA/TF3HM
  OH8AA: OH6KXL - OH8GZN - OH8GZU - OH8JT - OH8MWD
  OH8T: OH8HTS - OH8HUC - OH8HWI - OH8MXL - OH9CW
  OZ8MW: OZ7KDJ - OZ9V
  SE5E: SM5AJV
  SKØMK: SMØORB - SMØRVX - SMØXXP - SM5COP - SM5DQ - SM5ICW - SM5RWD
  SK3BG: SM3CWE - SM3ESX - SM3EVR - SM3HFD
  SK3PH: SM3GUJ - SM3MTQ
  SK5BN: SM5AWU - SM5RN
  SK5EW: SM5FUG - SM5IMO
  SK6BA: SA6ANH - SM6UNC - SM6YEC
  SK6GB: SM6MLY - SM6OER
  SK6GO: SM6EQO - SM6VFJ
  SK6JX: SM6EMX - SM6GYD - SM6OMH - SM6YED - SM6YPC
  SK7AF: SM7AJZ - SM7DZD - SM7ETW - SM7XFD
 SL5ZYB: SM4AWC - SM5CGJ - SM5EMR - SM5OJN - SM5XRO
 SM3AXV: SMØAXV - SM3CIQ
  SM3Q: SM3BFH
 SM4YXA: SM4YWZ - SM4YXA
  SM7M: SM7BUA

Top of page

Kommentarer...

Otroligt skojigt med så många deltagare - 56 st. Detta är rekord under senare tid! Hoppas den trenden står sig och att det blir riktigt många deltagare även i fortsättningen.

Något försenade resultat p. g. a. att min brevlåda blev full under tiden jag var bortrest några dagar. Det innebar att några loggar inte kom fram vid första försöket. Vissa av er skickade loggarna igen och till några av er fick jag skicka en begäran om att ni skulle skicka loggen en gång till. Jag var därför inte heller så noga med deadline, utan lät det gå en dryg vecka till...

Fortfarande slarvar en del av er när ni skriver av era pappersloggar!

Om ni sänder t. ex. 559, så ska ni naturligtvis också skriva 559 som sänd rapport i den insända loggen och inte något annat!!!

Rättningsprogrammet är obevekligt! Påstår du att du sänt t. ex. 59 och det står så i din logg, trots att du i själva verket sände 57, så får din motstation fel, även om han helt riktigt loggat 57.

Jag ber om skärpning i fortsättningen - tack!

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2006
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst
 
24 14 40 29 36 26 39 29 45 24 36 35 32 25 51 33 43 26 46 27 56  

Top of page

Participants from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2006 0   0   1   7   0   0   0   0   2   46   0   4  
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Vår 2006
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06smpv.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created June 18, 2006
Most recent revision June 18, 2006