http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA PORTABELTEST 2006
Höstomgången
20 augusti 2006

Logs
Participants: 42  
Received logs: 38 (90,5%)

Participants from different countries
JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active countries
0 0 0 5 0 0 0 0 1 36 0 3

The following 22 squares were activated
Sq 40 80 Sq 40 80 Sq 40 80
JO46 1 1 JP7Ø   1 KP25 1  
JO66 1 1 JP71   1 KP32 1
JO67 2 2 JP73 1 1 KP34 1 1
JO68 1 3 JP8Ø 1 2 KP35 1 1
JO69 2 4 JP81 3 3 KP42 1 1
JO7Ø   1 JP82 2 2
JO77 1 2
JO79 2 3
JO88 2 2
JO89 3 7
JO99   1

 
SMP RESULTS

VÅR

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HÖST

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
RULES


KOMMENTARER
SMP Höst 2006

Kommentarer
Single Operator


Kommentarer
Multi Operator

UBN-loggar
Dessa resultat är framtagna med hjälp av ett loggrättnings-
program av SM2EZT och SM3CER.
Torvald, SM2EZT har programmerat och Janne, SM3CER har bistått med idéer, önskemål och "alfa-" och "beta-test".
Vill du se
din UBN-log?

Skicka ett mail till:
sm3cer@ssa.se
och begär den!Single Operator - CW SINGLE-OP-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. OH8MBN/P   13 20  33  2.484 5.017  7.501  KP35TF 03
 2. SJ6R/P    25  7  32  3.676 2.420  6.096  JO67GT 04
 3. SM3C/P    27  6  33  3.253 1.538  4.791  JP8ØPR 05
 4. SM3LWP/P   23  7  30  2.748 1.528  4.276  JP81NH 04
 5. OH8MXL/P    0 10  10    0 4.115  4.115  KP25RB 05
 6. SMØGNS/4/P  26  4  30  2.496 1.480  3.976  JO69EV 04
 7. SM5COP/P   19  7  26  1.862 1.960  3.822  JO89MG 05
 8. SM6FIQ/P   17  3  20  2.215 1.600  3.815  JO68CD 05
 9. SM5CJW/P   27  5  32  2.568 1.212  3.780  JO79RU 04
10. OH7QR/P    3 15  18   477 3.239  3.716  KP42EV 03

11. SM3Q/P    17  5  22  2.380 1.162  3.542  JP73IF 04
12. SM3EAA/P   23  2  25  2.674  488  3.162  JP81OV 04
13. SM5AZS/P   19  2  21  2.320  668  2.988  JO88II 05
14. SM5EFX/P   23  4  27  1.692 1.164  2.856  JO89HN 04
15. SM7HVQ/P   18  2  20  2.165  620  2.785  JO67UI 05
16. SM5AJV/P   23  3  26  2.190  592  2.782  JO89WI 04
17. SM4BGV/P   16  3  19  1.460 1.120  2.580  JO69GS 04
18. SM5RN/P    21  1  22  2.044  475  2.519  JO88BN 05
19. SM3BEE/P   11  3  14  1.120  468  1.588  JP82TF 04
20. SM4SEF/P   13  0  13   964   0   964  JO69NI 04

21. SM3FQK/P   14  0  14   933   0   933  JP71UU 03
22. SM4CE/P    10  0  10   832   0   832  JO69KP 04
23. SMØYSR/P   11  0  11   544   0   544  JO89VL 04

  SM6PXJ/P   Checklog                JO68RQ 05

Single Operator - SSB SINGLE-OP-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SMØJZT/P    5  0  5   196   0   196  JO89VL 04
 2. SM5YRF/P    4  0  4   53   0    53  JO89DJ 03

  SM4AWC/P   Checklog                JO7ØTK 01

Single Operator - Mixed SINGLE-OP-MIXED

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SMØFAG/P   16  0  16  1.162   0  1.162  JO99IQ 03

Multi Operator - CW MULTI-ONE-CW

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SK5EW/P    28  6  34  3.503 1.957  5.460  JO79XC 05
 2. SK3VJ/P    19  5  24  1.658 1.056  2.714  JP81EI 04
 3. OZ8MW/P    7  8  15   750 1.758  2.508  JO46QE 04
 4. SK6JX/P    11  7  18   790 1.447  2.237  JO66EW 03
 5. SK6QW/P    11  0  11   713   0   713  JO68WR 03

Multi Operator - SSB MULTI-ONE-SSB

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SM4YXA/P    7  0  7   410   0   410  JP7ØIW 03
 2. SLØZS/P    5  0  5   100   0   100  JO89WI 02

Multi Operator - Mixed MULTI-ONE-MIXED

         QSO -------  Points -----  Total      Power
Pl. Call     80 40 Tot  80 m  40 m  Points  Locat. Mult.
--- ------------ -- -- ---  ----- -----  ------  ------ -----
 1. SK3BG/P    24  7  31  3.635 1.895  5.530  JP82SF 05
 2. SK7AF/P    26  2  28  2.298  688  2.986  JO77JO 04

Top of page

Ej insända loggar: OH7KBF/P (1), SK7FK/P (1), SL5ZYB/P (7) och SM3ANM/P (2).
(Siffror inom parentes anger i hur många insända loggar callen förekom).

Ej godkända deltagare: SJ4C/P, SM6HDY/QRP.

Segrarna i följande klasser får plaketter:

 • Single Operator - CW: OH8MBN/P
 • Single Operator - SSB: SMØJZT/P
 • Single Operator - Mixed: SMØFAG/P

Följande stationer får diplom:

 • Single Operator - CW: OH8MBN/P, SJ6R/P, SM3C/P, SM3LWP/P, OH8MXL/P och OH7QR/P
 • Single Operator - SSB: SMØJZT/P och SM5YRF/P
 • Single Operator - Mixed: SMØFAG/P

 • Multi Operator - CW: SK5EW/P, SK3VJ/P, OZ8MW/P och SK6JX/P
 • Multi Operator - SSB: SM4YXA/P och SLØZS/P
 • Multi Operator - Mixed: SK3BG/P och SK7AF/P

Top of page

Operators

  OZ8MW: OZ7KDJ - OZ9V
  SJ6R: SM6LRR
  SK3BG: SM3CER - SM3CWE - SM3ESX
  SK3VJ: SM3ALR - SM3SPD - SM3SQJ
  SK5EW: SM5FUG - SM5IMO
  SK6JX: SM6OMH - SM6YCT - SM6YED - SM6YPC
  SK6QW: SM6SKU
  SK7AF: SM7DZD - SM7ETW - SM7URQ - SM7XFD
  SLØZS: SMØWHH
  SM3C: SM5CCT
  SM3Q: SM3BFH
 SM4YXA: SM4YWZ - SM4YXA

Top of page

Kommentarer...

Roligt med så många deltagare även i årets höstomgång - 42 st. Detta är rekord de senaste 11 åren! Hoppas årets trend står sig och att det blir riktigt många deltagare även kommande år.

Något försenade resultat p. g. a. att jag fick vänta på kompletteringar från ett par stationer. Jag hade begärt att de skulle göra en extra koll av sina pappersloggar i original, eftersom Cabrillologgarna innehöll ett alldeles för stort antal felaktiga sända och mottagna signalrapporter.

Ni slarvar fortfarande, när ni skriver av era pappersloggar! Ni slarvar dessutom fortfarande med speciellt sända signalrapporter! Om ni sänder t. ex. 559, så ska ni naturligtvis också skriva 559 som sänd rapport i den insända loggen och inte något annat!!!

Rättningsprogrammet är obevekligt! Påstår du att du sänt t. ex. 59 och det står så i din logg, trots att du i själva verket sände 57, så får din motstation fel, även om han helt riktigt loggat 57. Det är hänsynslöst och ohederligt mot motstationerna!

Jag måste tyvärr återkomma med följande uppmaning:

Jag ber om skärpning i fortsättningen - tack!

Om totala antalet körda QSO inte stämmer med din logg, så beror det på att endast poänggivande QSO räknas i rättningsprogrammet.

Janne, SM3CER


Top of page

Participants in SMP 1996-2006
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst
24 14 40 29 36 26 39 29 45 24 36 35 32 25 51 33 43 26 46 27 56 42

Top of page

Participants from different countries
Year JW JX LA OH OHØ OJØ OX OY OZ SM TF Active
countries
V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H Vår Höst
2006 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 46 36 0 0 4 3
2005 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 37 24 0 0 4 3
2004 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 41 24 0 0 3 3
2003 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 29 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 23 0 0 4 3
2001 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 32 0 0 3 4
2000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 43 20 0 0 2 4
1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 28 0 0 2 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34 24 0 0 3 3
1997 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 27 0 0 1 3
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 1 1

Top of page


Janne/SM3CER

KOMMENTARER SMP Höst 2006
Single Operator Multi Operator

RESULTAT
Vår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Höst 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06smph.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 20, 2006
Most recent revision September 10, 2006