http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 12 CW
17 december 2006

Loggar
Deltagare: 21  
Insända loggar: 21 (100%)
Totala antalet QSO: 240  
Felaktiga QSO: 19 (9,7%)
Felfria loggar: 9 (42,9%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 3 1 0 1 6 3 5 7 st

Följande 11 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57   1 KPØ3   1
JO65   1
JO66   1
JO68 1 1
JO69   1
JO77 3 4
JO86 1 1
JO88   1
JO89 3 6
JO97 2 3

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6X    4/15 19  6/24 30  3/ 8 11  330 1000 SM6CLU SK6HD
 2. SM6IQD   0/19 19  0/36 36  0/ 9  9  324 982    SK6AW
 3. SM7C    4/13 17  8/24 32  2/ 7  9  288 873 SM7CFZ SK7AX
 4. SF7WT    0/15 15  0/30 30  0/ 9  9  270 818 SM7WT -
 5. SE2T    0/17 17  0/28 28  0/ 9  9  252 764 SM2YIZ SK2AT
 . SM6BSK   0/14 14  0/28 28  0/ 9  9  252 764    -
 7. SM7ATL   3/10 13  4/20 24  2/ 8 10  240 727    SK7CA
 8. SM1DVV   1/13 14  2/24 26  0/ 9  9  234 709    SK1BL
 9. SMØXG    0/13 13  0/24 24  0/ 8  8  192 582    SKØHB
10. SA1A    1/10 11  2/20 22  0/ 8  8  176 533 SM1TDE SK1BL

11. SM5AZS   0/11 11  0/20 20  0/ 8  8  160 485    SK5BN
12. SM7LZQ   3/ 8 11  6/16 22  1/ 6  7  154 467    SK7AX
13. SM5DXR   1/13 14  2/20 22  0/ 6  6  132 400    SK5AA
14. SM5AHD   3/ 8 11  4/14 18  2/ 5  7  126 382    SKØHB
15. SM7EH    3/ 6  9  6/12 18  1/ 4  5   90 273    SK7AX
16. SM4SEF   0/ 8  8  0/14 14  0/ 5  5   70 212    SK4IL
17. SM1OII   0/ 7  7  0/10 10  0/ 4  4   40 121    SK1BL
18. SM5LSM   1/ 5  6  2/10 12  0/ 3  3   36 109    SK5AA

  SJØWPX   Checklogg                  SMØOGQ -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5EFX   0/ 6  6  0/12 12  0/ 4  4   48 1000    SK5AA
 2. SM5OUU   0/ 4  4  0/ 8  8  0/ 4  4   32 667    SK7CN

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 12 CW
17 december 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        532
 2. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       450
 3. SK6HD - Falköpings Radioklubb         330
 4. SK6AW - Hisingens Radioklubb          324
 5. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        318
 6. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        252
 7. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      240
 8. SK5AA - Västerås Radioklubb          216
 9. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         160
10. SK4IL - Radioklubben SK4IL           70

11. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kinda  32
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40 22 42 19 32 17 36 17 42 27 41 25 42 21 40

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 13 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt12c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created December 17, 2006
Most recent revision December 30, 2006