http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 11 SSB
12 november 2006

Loggar
Deltagare: 43  
Insända loggar: 34 (79,1%)
Totala antalet QSO: 618  
Felaktiga QSO: 29 (4,7%)
Felfria loggar: 16 (47,1%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 6 5 4 1 10 6 7 8 st

Följande 21 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 2 3 JP7Ø   1 KPØ6   1
JO65   1 JP73 1 2 KPØ7 3 3
JO66   2 JP82   1 KP16 1 1
JO67   1 JP93   1
JO68 1 1
JO75   1
JO76   2
JO78   1
JO79   1
JO86   1
JO88   1
JO89 7 10
JO97 5 6
JO99   2

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM1ALH   4/34 38  6/58 64  1/15 16 1.024 1000    SK1BL
 2. 8S5A    5/33 38  8/59 67  1/14 15 1.005 981 SM5AJV SKØHB
 3. SA6AOA   3/32 35  6/54 60  1/13 14  840 820    SK6GO
 4. SMØXG    1/29 30  2/53 55  0/15 15  825 806    SKØHB
 5. SM5NVF/5  1/29 30  2/54 56  0/14 14  784 766    SK5WB
 6. SM5DXR   3/29 32  4/55 59  0/13 13  767 749    SK5AA
 7. SM1CIO   0/28 28  0/53 53  0/14 14  742 725    SK1BL
 8. SM1YHX   1/28 29  2/51 53  0/12 12  636 621    SK1BL
 9. SA1A    1/26 27  2/51 53  0/11 11  583 569 SM1TDE SK1BL
10. SM5LSM   3/22 25  6/42 48  0/12 12  576 562    SK5AA

11. SA2Z    4/20 24  8/37 45  3/ 9 12  540 527 SM2YPZ SK2TP
12. SM6X    1/25 26  2/44 46  1/10 11  506 494 SM6CLU SK6HD
13. SF7WT    0/23 23  0/45 45  0/11 11  495 483 SM7WT -
14. SM7ATL   0/21 21  0/40 40  0/11 11  440 430    SK7CA
15. SM1CXE   1/23 24  2/43 45  0/ 9  9  405 396    SK1BL
16. SM5BTX   3/18 21  6/33 39  0/ 7  7  273 267    SK5AA
17. SM5AQI   0/14 14  0/28 28  0/ 7  7  196 191    SK5BN
18. SA2A    3/14 17  4/26 30  1/ 5  6  180 176 SM2KAL SK2TP
19. SM4FYX   0/14 14  0/26 26  0/ 6  6  156 152    SK4AO
20. SMØJ    1/13 14  2/26 28  0/ 5  5  140 137 SMØDZH SLØZS

21. SM1W    1/11 12  2/22 24  0/ 5  5  120 117 SM1WXC SK1BL
22. SA5AIO   0/14 14  0/26 26  0/ 4  4  104 102    SK5WB
23. SM2YIP   1/ 9 10  2/16 18  1/ 4  5   90  88    SK2HG
24. SM3IZD   0/ 9  9  0/16 16  0/ 5  5   80  78    SK3JR
25. SA5AIQ   0/10 10  0/20 20  0/ 3  3   60  59    SK5WB
26. SA6ANH/M  0/ 8  8  0/16 16  0/ 3  3   48  47    SK6LK
 . SM7LJS   0/ 8  8  0/12 12  0/ 4  4   48  47    SK7HW
28. SA7AOI   0/ 7  7  0/14 14  0/ 3  3   42  41    SK7BQ
29. SM3KDR   1/ 6  7  2/ 8 10  1/ 2  3   30  29    SK3JR
30. SA2AQF   0/ 4  4  0/ 8  8  0/ 2  2   16  16    SK2TP

31. SM6OER   0/ 4  4  0/ 7  7  0/ 2  2   14  14    SK6GB
32. SM6JOC   1/ 2  3  2/ 4  6  0/ 1  1   6  6    SK6GO

  SM3YQS   Checklogg                     -


I Rookie-klassen deltog: SA2AQF, SA5AIQ, SA6ANH, SA7AOI & SM6OER
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7TJC   0/11 11  0/16 16  0/ 5  5   80 1000    -

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SA3AJG   8  
SM5EFP   6  
SM7UQH   12  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SMØNEZ   1  
SMØWID   1  
SM2JKI   2  
SM5YRK   1  
SM6JDO   1  
SM7VUK   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 SSB
15 oktober 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      3.510
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.830
 3. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.616
 4. SK5WB - Enköpings Radioklubb          948
 5. SK6GO - Göteborgs Radioklubb          846
 6. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    736
 7. SK6HD - Falköpings Radioklubb         506
 8. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      440
 9. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         196
10. SK4AO - Falu Radioklubb            156

11. SLØZS - FRO Stockholms län           140
12. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer        110
13. SK2HG - Kalix Radioklubb            90
14. SK6LK - Borås Radioamatörer           48
15. SK7HW - Kronobergs Sändareamatörer       48
16. SK7BQ - Kristianstads Radioamatörer       42
17. SK6GB - The British Amateur Radio Club     14
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
   
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40 22 42 19 32 17 36 17 42 27 41 25 43    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 9 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt11s.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created November 12, 2006
Most recent revision November 21, 2006