http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 11 CW
12 november 2006

Loggar
Deltagare: 25  
Insända loggar: 25 (100%)
Totala antalet QSO: 657  
Felaktiga QSO: 33 (5,0%)
Felfria loggar: 12 (48,0%)
Pappersloggar: 1 (4,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 2 1 0 1 8 2 7 7 st

Följande 11 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO65 1 1 KPØ7 1 1
JO66 1 1
JO67   1
JO69 1 1
JO77 6 6
JO86 1 1
JO88 2 2
JO89 8 8
JO97 2 2
JO99 1 1

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5A    18/22 40 36/40 76  9/ 8 17 1.292 1000 SM5AJV SKØHB
 2. SM1ALH   14/20 34 28/40 68  7/ 9 16 1.088 842    SK1BL
 3. SA1A    10/21 31 20/42 62  7/10 17 1.054 816 SM1TDE SK1BL
 4. SM2KAL   20/15 35 40/30 70  8/ 7 15 1.050 813    SK2TP
 5. SM7EH   12/20 32 24/40 64  6/10 16 1.024 793    SK7AX
 6. SM7ATL   15/19 34 30/38 68  7/ 8 15 1.020 789    SK7CA
 7. SM7LZQ   12/21 33 24/40 64  6/ 9 15  960 743    SK7AX
 8. SMØXG   14/16 30 26/30 56  8/ 7 15  840 650    SKØHB
 9. SM6BSK   11/20 31 20/38 58  7/ 7 14  812 628    -
10. SM7C    10/21 31 18/34 52  6/ 9 15  780 604 SM7CFZ SK7AX

11. SM7BVO   8/22 30 12/44 56  3/10 13  728 563    SK7AX
12. SF7WT   10/17 27 20/34 54  5/ 7 12  648 502 SM7WT -
13. SM5AZS   5/19 24 10/38 48  4/ 9 13  624 483    SK5BN
14. SM5DXR   9/19 28 18/30 48  5/ 7 12  576 446    SK5AA
15. SM5NZG   4/21 25  8/40 48  2/ 7  9  432 334    SK5LW
16. SM5AQI   4/14 18  6/26 32  3/ 6  9  288 223    SK5BN
17. SI4A    2/13 15  4/24 28  2/ 6  8  224 173 SM4AZQ SK4RL
18. SM6V    0/16 16  0/22 22  0/ 7  7  154 119 SM6VAO SK6AW
19. SM5LSM   2/ 5  7  4/ 6 10  1/ 2  3   30  23    SK5AA

  SAØQ    Checklogg                  SMØOGQ -
  SMØBSB   Checklogg                     -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7N    7/19 26 14/38 52  3/ 8 11  572 1000 SM7NDX SK7AX
 2. SMØJ    4/17 21  8/34 42  3/ 8 11  462 808 SMØDZH SLØZS
 3. SM5EFX   3/15 18  6/30 36  1/ 7  8  288 503    SK5AA
 . SM5OUU   1/17 18  2/34 36  1/ 7  8  288 503    SK7CN

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 11 CW
12 november 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       4.064
 2. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      2.142
 3. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.132
 4. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.050
 5. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.020
 6. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         912
 7. SK5AA - Västerås Radioklubb          894
 8. SLØZS - FRO Stockholms län           462
 9. SK5LW - Eskilstuna Sändareamatörer       432
10. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kin   288

11. SK4RL - Karlstads Sändareamatörer       224
12. SK6AW - Hisingens Radioklubb          154
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
   
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40 22 42 19 32 17 36 17 42 27 41 25 43    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 8 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt11c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created November 12, 2006
Most recent revision November 20, 2006