http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 10 SSB
15 oktober 2006

Loggar
Deltagare: 42  
Insända loggar: 37 (88,1%)
Totala antalet QSO: 843  
Felaktiga QSO: 49 (5,8%)
Felfria loggar: 16 (43,2%)
Pappersloggar: 2 (5,4%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 7 5 0 3 11 9 4 7 st

Följande 18 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 2 4 JP7Ø 1 1 KPØ6 1 1
JO65   1 JP71   1 KPØ7 3 3
JO66   1 JP8Ø   2 KP16 1 1
JO67   2
JO68 3 3
JO69   1
JO76 1 1
JO79   1
JO86 1 1
JO88   1
JO89 10 10
JO97 5 7

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA1A    3/37 40  6/69 75  1/16 17 1.275 1000 SM1TDE SK1BL
 2. SMØOY    5/34 39 10/63 73  1/15 16 1.168 916    SLØZS
 3. SM7ATL   5/29 34  7/56 63  3/14 17 1.071 840    SK7CA
 4. SA2A    21/17 38 41/33 74  7/ 7 14 1.036 813 SM2KAL SK2TP
 5. SM1CIO   2/34 36  4/61 65  1/13 14  910 714    SK1BL
 . SM5AHD   2/35 37  4/61 65  1/13 14  910 714    SKØHB
 7. SA5N    0/31 31  0/59 59  0/15 15  885 694 SM5NBE SK3GK
 8. SM5DXR   5/28 33  9/54 63  2/12 14  882 692    SK5AA
 9. SA2Z    19/14 33 35/27 62  6/ 7 13  806 632 SM2YPZ SK2TP
10. SM5ALJ   2/28 30  4/55 59  1/12 13  767 602    SK5JV

11. SM5NVF/5  2/26 28  4/50 54  1/13 14  756 593    SK5WB
12. SM1YHX   3/27 30  6/51 57  1/12 13  741 581    SK1BL
13. SMØXG    5/24 29  6/46 52  1/12 13  676 530    SKØHB
14. SM7PER   2/29 31  2/53 55  1/11 12  660 518    SK7JC
15. SM7LZQ/6  3/25 28  6/46 52  1/11 12  624 489    SK7AX
16. SM6NET   3/25 28  6/49 55  1/10 11  605 475    SK6HD
17. SM5BTX   3/23 26  6/43 49  1/10 11  539 423    SK5AA
18. SA6AOA   4/24 28  5/40 45  2/ 9 11  495 388    SK6GO
19. SM1CXE   1/22 23  2/42 44  0/11 11  484 380    SK1BL
20. SM6FXW   0/22 22  0/43 43  0/11 11  473 371    SK6KY

21. SMØJ    4/18 22  8/36 44  1/ 9 10  440 345 SMØDZH SLØZS
22. SF7WT    0/24 24  0/43 43  0/10 10  430 337 SM7WT -
23. SM6X    7/17 24  7/32 39  2/ 9 11  429 336 SM6CLU SK6HD
24. SA6X    0/13 13  0/26 26  0/ 9  9  234 184 SM6XRX SK6SP
25. SM1W    0/18 18  0/30 30  0/ 7  7  210 165 SM1WXC SK1BL
 . SM4SEF   0/15 15  0/30 30  0/ 7  7  210 165    SK4IL
27. SM6JOC   0/17 17  0/29 29  0/ 7  7  203 159    SK6GO
28. SA5AIQ   2/12 14  3/22 25  1/ 7  8  200 157    SK5WB
29. SM2JKI   5/ 6 11  8/ 9 17  3/ 2  5   85  67    SK2TP
30. SA2AQF   2/ 4  6  4/ 8 12  2/ 4  6   72  56    SK2TP

31. SA6AQP   2/ 5  7  4/10 14  1/ 4  5   70  55    SK6HD
32. SK5UM    3/12 15  2/10 12  1/ 3  4   48  38 SM5HIH SK5UM
33. SM1UFA   1/ 7  8  0/ 8  8  0/ 2  2   16  13    SK1BL
34. SM1MUO   0/ 2  2  0/ 2  2  0/ 1  1   2  2    SK1BL

  SJ6R    Checklogg                  SM6LRR -


I Rookie-klassen deltog: SA2AQF, SA5AIQ, SA6AOA & SA6AQP
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7TJC   0/14 14  0/24 24  0/ 8  8  192 1000    -
 2. SM4LAH   0/ 5  5  0/ 6  6  0/ 3  3   18  94    SK4KO

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SM2YIP   13  
SM5TJH   19  
SM5ZBJ   17  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SL6ØFRO   2  
SM4BDQ   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 SSB
15 oktober 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      3.638
 2. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.999
 3. SLØZS - FRO Stockholms län          1.608
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.586
 5. SK5AA - Västerås Radioklubb         1.421
 6. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.104
 7. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.071
 8. SK5WB - Enköpings Radioklubb          956
 9. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         885
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       767

11. SK6GO - Göteborgs Radioklubb          698
12. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer    660
13. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        624
14. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        473
15. SK6SP - Halmstads Sändare Amatörer       234
16. SK4IL - Radioklubben SK4IL           210
17. SK5UM - Flens Radioamatörer           48
18. SK4KO - Siljansbygdens Sändareamatörer     18
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
       
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40 22 42 19 32 17 36 17 42 27 42        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt10s.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 15, 2006
Most recent revision October 25, 2006