http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 10 CW
15 oktober 2006

Loggar
Deltagare: 27  
Insända loggar: 27 (100%)
Totala antalet QSO: 606  
Felaktiga QSO: 28 (4,6%)
Felfria loggar: 8 (29,6%)
Pappersloggar: 2 (7,4%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
3 1 2 0 0 9 6 6 6 st

Följande 14 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 2 JP7Ø   1 KPØ3   1
JO65 1 1 JP8Ø   1 KPØ7 1 1
JO66 1 1
JO68 3 3
JO75   1
JO77 4 4
JO86 1 1
JO88   1
JO89 4 8
JO97 1 1

 




MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLER



Single Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM2KAL   14/21 35 28/42 70  8/12 20 1.400 1000    SK2TP
 2. SM7BVO   7/24 31 14/46 60  4/12 16  960 686    SK7AX
 3. SM6X    10/21 31 18/42 60  5/ 9 14  840 600 SM6CLU SK6HD
 4. SM7ATL   7/19 26 14/36 50  5/11 16  800 571    SK7CA
 5. SM5AHD   4/24 28  8/44 52  3/11 14  728 520    SKØHB
 6. SM7EH    6/20 26 10/40 50  3/11 14  700 500    SK7AX
 7. SM6Z    7/20 27 12/40 52  5/ 8 13  676 483 SM6BZE SK6DW
 8. SM6BSK   4/22 26  8/42 50  3/10 13  650 464    -
 9. SM6NET   3/22 25  6/42 48  2/11 13  624 446    SK6HD
10. SM7LZQ/6  4/18 22  8/36 44  3/11 14  616 440    SK7AX

11. SA1A    1/24 25  2/46 48  1/11 12  576 411 SM1TDE SK1BL
 . SA5N    0/25 25  0/48 48  0/12 12  576 411 SM5NBE SK3GK
13. SF7WT    1/22 23  2/42 44  1/11 12  528 377 SM7WT -
 . SMØOY    2/23 25  4/44 48  0/11 11  528 377    SLØZS
15. SMØXG    4/21 25  6/40 46  1/10 11  506 361    SKØHB
16. SM5ALJ   0/22 22  0/42 42  0/11 11  462 330    SK5JV
17. SM5AZS   0/21 21  0/40 40  0/11 11  440 314    SK5BN
 . SM5NZG   0/23 23  0/40 40  0/11 11  440 314    SK5LW
19. SM5DXR   0/22 22  0/42 42  0/10 10  420 300    SK5AA
20. SM5FUG   0/21 21  0/40 40  0/ 9  9  360 257    SK5AA

21. SM7YIN   0/ 2  2  0/ 4  4  0/ 2  2   8  6    -

  SE2T    Checklogg                  SM2YIZ SK2AT
  SJ6R    Checklogg                  SM6LRR -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7N    3/20 23  6/38 44  1/ 9 10  440 1000 SM7NDX SK7AX
 2. SM5OUU   1/20 21  2/40 42  1/ 8  9  378 859    SK7CN
 3. SMØJ    2/16 18  4/32 36  0/ 9  9  324 736 SMØDZH SLØZS
 4. SM5EFX   0/ 7  7  0/14 14  0/ 4  4   56 127    SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 10 CW
15 oktober 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.716
 2. SK6HD - Falköpings Radioklubb        1.464
 3. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.400
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.234
 5. SLØZS - FRO Stockholms län           852
 6. SK5AA - Västerås Radioklubb          836
 7. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      800
 8. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      676
 9. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       576
10. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         576

11. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       462
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         440
13. SK5LW - Eskilstuna Sändareamatörer       440
14. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kin   378
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
       
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40 22 42 19 32 17 36 17 42 27 42        

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt10c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created October 15, 2006
Most recent revision October 25, 2006