http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 9 CW
17 september 2006

Loggar
Deltagare: 17  
Insända loggar: 17 (100%)
Totala antalet QSO: 352  
Felaktiga QSO: 11 (3,1%)
Felfria loggar: 11 (64,7%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 2 1 0 1 5 3 3 7 st

Följande 10 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP8Ø   1 KPØ7 1 1
JO68 2 2
JO69 1 1
JO77 2 2
JO86 1 1
JO88 1 1
JO89 4 5
JO97 2 2

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5A    14/16 30 28/32 60  8/ 9 17 1.020 1000 SM5AJV SKØHB
 2. SM6X    12/14 26 24/28 52  8/ 8 16  832 816 SM6CLU SK6HD
 3. SA1A    9/15 24 18/30 48  7/ 8 15  720 706 SM1TDE SK1BL
 4. SM7LZQ/6  11/14 25 22/28 50  6/ 8 14  700 686    SK7AX
 5. SM6Z    11/14 25 20/28 48  6/ 8 14  672 659 SM6BZE SK6DW
 . SM7ATL   12/13 25 22/26 48  7/ 7 14  672 659    SK7CA
 7. SM7EH    9/13 22 18/26 44  6/ 8 14  616 604    SK7AX
 8. SM5AZS   6/15 21 12/30 42  5/ 8 13  546 535    SK5BN
 9. SM5AHD   10/13 23 20/24 44  6/ 6 12  528 518    SKØHB
10. SMØXG    8/15 23 16/26 42  4/ 7 11  462 453    SKØHB

11. SM7BVO   3/15 18  6/30 36  2/ 8 10  360 353    SK7AX
12. SM2KAL   13/ 2 15 26/ 4 30  8/ 2 10  300 294    SK2TP
13. SM1DVV   6/10 16 12/20 32  4/ 5  9  288 282    SK1BL
14. SA5N    0/14 14  0/28 28  0/ 9  9  252 247 SM5NBE SK3GK
15. SM4SEF   5/11 16  4/18 22  2/ 6  8  176 173    SK4IL
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SMØJ    7/11 18 12/22 34  5/ 6 11  374 1000 SMØDZH SLØZS
 2. SM5EFX   0/11 11  0/22 22  0/ 6  6  132 353    SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 9 CW
17 september 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.010
 2. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.676
 3. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.008
 4. SK6HD - Falköpings Radioklubb         832
 5. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      672
 6. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      672
 7. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         546
 8. SLØZS - FRO Stockholms län           374
 9. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    300
10. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer         252

11. SK4IL - Radioklubben SK4IL           176
12. SK5AA - Västerås Radioklubb          132
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
           
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40 22 42 19 32 17 36 17 42            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 13 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt09c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created September 17, 2006
Most recent revision September 30, 2006