http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 8 CW
13 augusti 2006

Loggar
Deltagare: 17  
Insända loggar: 17 (100%)
Totala antalet QSO: 330  
Felaktiga QSO: 16 (4,8%)
Felfria loggar: 7 (41,2%)
Pappersloggar: 0 (0,0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 0 1 1 3 4 5 7 st

Följande 9 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 2 2 JP8Ø 1 1
JO58 1 1 JP93 1 1
JO68 1 1
JO77 4 4
JO86 1 1
JO89 4 5
JO97 1 1

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6IQD   13/13 26 26/26 52  8/ 7 15  780 1000    SK6AW
 . SM7RME   11/15 26 22/30 52  7/ 8 15  780 1000    SK7AX
 3. SA6W    11/15 26 22/28 50  7/ 7 14  700 897 SM6PVB SK6GX
 4. SM7LZQ/6  12/15 27 22/30 52  6/ 7 13  676 867    SK7AX
 5. SM7EH   10/13 23 18/22 40  6/ 7 13  520 667    SK7AX
 6. SA1A    7/15 22 12/30 42  4/ 7 11  462 592 SM1TDE SK1BL
 . SM7FDO   7/15 22 12/30 42  3/ 8 11  462 592    SK7AX
 8. SM6X    5/15 20 10/30 40  3/ 7 10  400 513 SM6CLU SK6HD
 9. SM7ATL   7/13 20 14/22 36  5/ 5 10  360 462    SK7CA
10. SMØXG    6/13 19 10/24 34  3/ 7 10  340 436    SKØHB

11. SM5AHD   5/14 19  8/28 36  2/ 7  9  324 415    SKØHB
12. 8S4S    3/ 9 12  6/18 24  2/ 4  6  144 185 SM6YOU SK6AW
13. SM5LSM   1/12 13  2/18 20  0/ 4  4   80 103    SK5AA

  SJØWPX   Checklogg                  SMØOGQ -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7N    6/13 19 12/26 38  2/ 7  9  342 1000 SM7NDX SK7AX
 2. 7S3J    5/ 7 12 10/14 24  4/ 4  8  192 561 SMØDZH SK3LH
 3. SM5EFX   0/ 9  9  0/18 18  0/ 6  6  108 316    SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 8 CW
13 augusti 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.780
 2. SK6AW - Hisingens Radioklubb          924
 3. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       700
 4. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        664
 5. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       462
 6. SK6HD - Falköpings Radioklubb         400
 7. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      360
 8. SK3LH - Gullängets Radioklubb         192
 9. SK5AA - Västerås Radioklubb          188
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
               
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40 22 42 19 32 17 36                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 11 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt08c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created August 13, 2006
Most recent revision August 24, 2006