http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 7 SSB
16 juli 2006

Loggar
Deltagare: 32  
Insända loggar: 27 (84,4%)
Totala antalet QSO: 470  
Felaktiga QSO: 23 (4,9%)
Felfria loggar: 14 (51,9%)
Pappersloggar: 0 (0%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
0 3 3 6 4 8 4 4 7 st

Följande 20 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1   JP7Ø 1 1 KPØ7 1 1
JO58   1 JP73   1 KP16   1
JO67 1 2 JP81 1 1
JO68 1 1 JP82 1 2
JO69 1 2 JP93 1 2
JO76 1 2 JP97   1
JO77 1 1
JO78 1 1
JO79   1
JO86 1 1
JO89 6 6
JO97 1 3

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SJ3A    7/25 32 12/42 54  6/13 19 1.026 1000 SM3WMV SK2KW
 2. SM7ATL   3/21 24  6/40 46  3/12 15  690 673    SK7CA
 3. SA1A    2/23 25  4/42 46  2/12 14  644 628 SM1TDE SK1BL
 . SM3ULU   2/22 24  4/42 46  2/12 14  644 628    SK3GA
 . SM5NVF/5  1/24 25  2/44 46  1/13 14  644 628    SK5WB
 6. SA2Z    14/ 6 20 28/12 40 10/ 5 15  600 585 SM2YPZ SK2TP
 7. SM5AHD   1/22 23  2/44 46  1/12 13  598 583    SKØHB
 8. 8S4Z    1/21 22  2/42 44  1/12 13  572 558 SM4SET -
 . SM4OY    2/22 24  2/42 44  1/12 13  572 558    SK4AO
10. SI3A    3/17 20  6/34 40  3/11 14  560 546 SM3LIV SK3BG

11. SM1CIO   0/22 22  0/42 42  0/12 12  504 491    SK1BL
12. SM6FXW   3/16 19  6/32 38  3/10 13  494 481    SK6KY
13. SM6X    2/18 20  4/34 38  2/10 12  456 444 SM6CLU SK6HD
14. SM5LSM   2/19 21  4/36 40  1/10 11  440 429    SK5AA
15. SM5BTX   2/15 17  4/30 34  1/10 11  374 365    SK5AA
16. SK4UW    0/18 18  0/36 36  0/10 10  360 351 SM4JHK SK4UW
17. SM5OSZ   1/14 15  2/28 30  1/ 9 10  300 292    -
 . SM7PER   5/15 20  6/24 30  3/ 7 10  300 292    SK7JC
19. SM1W    0/13 13  0/26 26  0/ 8  8  208 203 SM1WXC SK1BL
20. SA5AIQ   1/12 13  2/20 22  1/ 7  8  176 172    SK5WB

21. SA5AIO   0/13 13  0/24 24  0/ 7  7  168 164    SK5WB
22. SM4SEF/5  1/11 12  2/18 20  1/ 6  7  140 136    SK4IL
23. SD3A    0/ 8  8  0/16 16  0/ 7  7  112 109 SM3FJF SK3BG
24. SM2YIP   0/ 4  4  0/ 6  6  0/ 3  3   18  18    -
25. SM3KDR   0/ 3  3  0/ 4  4  0/ 2  2   8  8    SK3JR
 . SM6IQD/2/M 0/ 2  2  0/ 4  4  0/ 2  2   8  8    SK6AW

  SM7HVQ   Checklogg                  -   SK7YX


I Rookie-klassen deltog: SA5AIQ
Single Operator - QRP SSB

Inga deltagare

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SK6GB   1  
SM3JLA   1  
SM4VEA   1  
SM6TUW   1  
SM7AEW   1  

Top of page

Klubbtävlingen MT 7 SSB
16 juli 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.356
 2. SK2KW - Outback DX Club           1.026
 3. SK5WB - Enköpings Radioklubb          988
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb          814
 5. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      690
 6. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        672
 7. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      644
 8. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    600
 9. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        598
10. SK4AO - Falu Radioklubb            572

11. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        494
12. SK6HD - Falköpings Radioklubb         456
13. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        360
14. SK7JC - Västra Blekinge Sändareamatörer    300
15. SK4IL - Radioklubben SK4IL           140
16. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer         8
17. SK6AW - Hisingens Radioklubb           8
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                   
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40 22 42 19 32                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt07s.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 16, 2006
Most recent revision July 26, 2006