http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 7 CW
16 juli 2006

Loggar
Deltagare: 19  
Insända loggar: 18 (94,7%)
Totala antalet QSO: 290  
Felaktiga QSO: 21 (7,2%)
Felfria loggar: 7 (38,9%)
Pappersloggar: 2 (11,1%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 1 1 2 1 4 5 3 8 st

Följande 14 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP7Ø 1 1
JO58   1 JP82 1 1
JO67   1 JP93 1 2
JO68 2 2
JO77 2 3
JO78   1
JO86 1 1
JO88   1
JO89   2
JO97 1 1
JO99   1

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SA1A    3/16 19  6/31 37  3/12 15  555 1000 SM1TDE SK1BL
 2. SM6X    5/16 21  6/30 36  3/11 14  504 908 SM6CLU SK6HD
 3. SM7LZQ/6  4/15 19  8/27 35  3/11 14  490 883    SK7AX
 4. SM7ATL   5/14 19  8/26 34  4/10 14  476 858    SK7CA
 5. SM5AZS   0/18 18  0/35 35  0/13 13  455 820    SK5BN
 6. SM7FDO   2/17 19  2/31 33  1/11 12  396 714    SK7AX
 7. SM4OY    1/15 16  2/30 32  1/11 12  384 692    SK4AO
 8. SM6Z    1/16 17  2/29 31  1/11 12  372 670 SM6BZE SK6DW
 9. SM5AHD   0/16 16  0/28 28  0/11 11  308 555    SKØHB
10. SA6W    0/14 14  0/28 28  0/10 10  280 505 SM6PVB SK6GX

 . SM7EH    2/15 17  2/26 28  1/ 9 10  280 505    SK7AX
12. SM6Q    0/15 15  0/26 26  0/ 9  9  234 422 SM6UQJ SK6AW
13. SD3A    6/ 7 13 12/10 22  5/ 5 10  220 396 SM3FJF SK3BG
14. SM4SEF/5  0/12 12  0/24 24  0/ 9  9  216 389    SK4IL

  SMØBSB   Checklogg                     -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5OUU   0/15 15  0/28 28  0/10 10  280 1000    SK7CN
 2. SMØJ    0/13 13  0/26 26  0/ 9  9  234 836 SMØDZH SLØZS
 3. SM5EFX/2  5/ 5 10 10/10 20  5/ 5 10  200 714    SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SMØNZY/3   5  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 7 CW
16 juli 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.166
 2. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       555
 3. SK6HD - Falköpings Radioklubb         504
 4. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      476
 5. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         455
 6. SK4AO - Falu Radioklubb            384
 7. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      372
 8. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer        308
 9. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       280
10. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kin   280

11. SK6AW - Hisingens Radioklubb          234
12. SLØZS - FRO Stockholms län           234
13. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer        220
14. SK4IL - Radioklubben SK4IL           216
15. SK5AA - Västerås Radioklubb          200
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                   
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40 22 42 19 32                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 10 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt07c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created July 16, 2006
Most recent revision July 26, 2006