http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 SSB
14 maj 2006

Loggar
Deltagare: 40  
Insända loggar: 38 (95,0%)
Totala antalet QSO: 1.056  
Felaktiga QSO: 61 (5,8%)
Felfria loggar: 9 (23,7%)
Pappersloggar: 1 (2,6%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
2 3 4 1 6 12 9 3 8 st

Följande 20 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 2 JP7Ø 1 1 KPØ3 1 1
JO58 1 1 JP71 1 1 KPØ7 2 2
JO65 1 1 JP83 1 1 KP16 1 1
JO67 2 2
JO68 3 3
JO69 3 3
JO78 1 1
JO79 1 2
JO86 1 1
JO87   1
JO88 1 1
JO89 8 11
JO97 3 3
JO99 1 1

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM6X    25/29 54 42/54 96 14/15 29 2.784 1000 SM6CLU SK6HD
 2. 8S5A    9/34 43 18/66 84  8/17 25 2.100 754 SM5AJV SKØHB
 3. SM6IQD   16/29 45 32/52 84 10/14 24 2.016 724    SK6AW
 4. 8S4Z    18/24 42 36/46 82 12/12 24 1.968 707 SM4SET -
 5. SA6A    10/31 41 16/62 78  8/17 25 1.950 700 SM6JSM SK6WW
 . SM4F    8/33 41 16/62 78  7/18 25 1.950 700 SM4DHF SK4BX
 7. SM7ATL   23/24 47 42/44 86 11/11 22 1.892 680    SK7CA
 8. SA1A    15/29 44 30/52 82 11/12 23 1.886 677 SM1TDE SK1BL
 9. SMØOY    7/31 38 14/60 74  5/17 22 1.628 585    SLØZS
10. SF7WT   15/22 37 30/42 72  9/12 21 1.512 543 SM7WT -

 . SM5AHD   8/29 37 16/56 72  7/14 21 1.512 543    SKØHB
12. SM5ALJ   9/25 34 18/46 64  9/14 23 1.472 529    SK5JV
13. SF3E    17/16 33 34/30 64 10/10 20 1.280 460 SM3EAE SK3JR
14. SM5DXR   6/32 38 12/60 72  3/14 17 1.224 440    SK5AA
15. SA2Z    21/ 9 30 42/18 60 11/ 6 17 1.020 366 SM2YPZ SK2TP
16. SM1CIO   4/26 30  8/48 56  4/12 16  896 322    SK1BL
17. SA2A    23/ 8 31 42/16 58 10/ 5 15  870 312 SM2KAL SK2TP
 . SM5NVF/5  2/29 31  2/56 58  1/14 15  870 312    SK5WB
19. SM5BTX   9/19 28 18/36 54  6/10 16  864 310    SK5AA
20. SI6B    6/19 25 12/38 50  5/ 9 14  700 251 SM6VTK SK6DW

21. SK4UW    7/16 23 14/32 46  6/ 8 14  644 231 SM4JHK SK4UW
22. SMØHXB   3/17 20  6/34 40  3/11 14  560 201    SKØMM
23. SM4CTT   9/15 24 18/24 42  6/ 7 13  546 196    -
24. SM6OPW   5/15 20 10/30 40  5/ 8 13  520 187    SK6IF
25. SM5LSM   6/18 24 12/34 46  3/ 8 11  506 182    SK5AA
26. SA5AIO   0/24 24  0/44 44  0/11 11  484 174    SK5WB
27. SM6WZH   6/13 19 12/24 36  5/ 8 13  468 168    SK6DW
28. SM6VYP   6/11 17 12/18 30  5/ 7 12  360 129    SK6DW
29. SM5TJH   1/18 19  2/32 34  1/ 9 10  340 122    SK5BN
30. SM1W    6/13 19  6/26 32  2/ 8 10  320 115 SM1WXC SK1BL

31. SM2AVG   9/ 6 15 14/12 26  6/ 4 10  260  93    SK2AT
32. SM6YEC   3/18 21  2/26 28  1/ 8  9  252  91    SK6LK
33. SM2YIP   7/ 7 14 12/12 24  6/ 4 10  240  86    SK2AZ
34. SA5AIQ   3/12 15  6/22 28  3/ 5  8  224  80    SK5WB
35. SM6JOC   0/ 5  5  0/ 6  6  0/ 3  3   18  6    SK6GO
36. SM7NST   0/ 1  1  0/ 2  2  0/ 1  1   2  1    SK7JD


I Rookie-klassen deltog: SA5AIQ
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4LAH   4/13 17  6/26 32  3/ 8 11  352 1000    SK4KO
 2. SM5XSH   0/10 10  0/20 20  0/ 3  3   60 170    SK5DB

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM4P   1  
SM5OIR   2  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 SSB
14 maj 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.612
 2. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      3.102
 3. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.784
 4. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.594
 5. SK6AW - Hisingens Radioklubb         2.016
 6. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.950
 7. SK6WW - Lake Wettern DX Group        1.950
 8. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society     1.892
 9. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   1.890
10. SLØZS - FRO Stockholms län          1.628

11. SK5WB - Enköpings Radioklubb         1.578
12. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer     1.528
13. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb      1.472
14. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.280
15. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        644
16. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   560
17. SK6IF - Lysekils Sändareamatörer        520
18. SK4KO - Siljansbygdens Sändareamatörer     352
19. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         340
20. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        260

21. SK6LK - Borås Radioamatörer          252
22. SK2AZ - Piteå Amatör Radioklubb        240
23. SK5DB - Uppsala Radioklubb           60
24. SK6GO - Göteborgs Radioklubb          18
25. SK7JD - Westerviks Sändareamatörer        2
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 12 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt05s.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 14, 2006
Most recent revision May 26, 2006