http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 5 CW
14 maj 2006

Loggar
Deltagare: 21  
Insända loggar: 21 (100%)
Totala antalet QSO: 473  
Felaktiga QSO: 15 (3,2%)
Felfria loggar: 13 (61,9%)
Pappersloggar: 1 (4,8%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
1 1 2 1 1 7 4 4 8 st

Följande 14 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ3 1 1
JO65 1 1 JP83 1 1 KPØ7 1 1
JO66 1 1
JO68 1 1
JO77 3 3
JO78 1 1
JO79 1 1
JO86 1 1
JO89 6 6
JO97 1 1

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    15/20 35 28/40 68 12/13 25 1.700 1000 SM4DHF SK4BX
 2. 8S5A    15/19 34 30/38 68 12/12 24 1.632 960 SM5AJV SKØHB
 3. SM6IQD   12/16 28 24/32 56  9/10 19 1.064 626    SK6AW
 4. SF3E    12/14 26 24/26 50 10/10 20 1.000 588 SM3EAE SK3JR
 5. SM6X    10/19 29 16/36 52  7/12 19  988 581 SM6CLU SK6HD
 6. SF7WT   11/15 26 22/30 52  7/11 18  936 551 SM7WT -
 7. SM5AHD   8/17 25 16/34 50  7/11 18  900 529    SKØHB
 8. SM7BVO   8/16 24 16/32 48  7/11 18  864 508    SK7AX
 9. SA1A    7/16 23 14/32 46  7/11 18  828 487 SM1TDE SK1BL
10. SM2KAL   17/ 6 23 34/12 46 11/ 6 17  782 460    SK2TP

 . SM5ALJ   7/16 23 14/32 46  7/10 17  782 460    SK5JV
12. SA6A    6/18 24 10/34 44  5/12 17  748 440 SM6JSM SK6WW
13. SM5DXR   7/17 24 12/34 46  4/11 15  690 406    SK5AA
 . SM6BSK   9/14 23 18/28 46  5/10 15  690 406    -
15. SM7ATL   7/11 18 14/22 36  7/ 9 16  576 339    SK7CA
16. SM2AVG   10/ 8 18 12/14 26  6/ 6 12  312 184    SK2AT
17. SM5LSM   4/ 5  9  6/10 16  1/ 2  3   48  28    SK5AA
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SMØJ    6/14 20 12/28 40  5/10 15  600 1000 SMØDZH SLØZS
 2. SM7N    4/15 19  8/30 38  3/10 13  494 823 SM7NDX SK7AX
 3. SM5OUU   0/11 11  0/22 22  0/ 8  8  176 293    SK7CN
 4. SM5EFX   4/ 7 11  8/12 20  3/ 4  7  140 233    SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 5 CW
14 maj 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.532
 2. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.700
 3. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       1.358
 4. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.064
 5. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.000
 6. SK6HD - Falköpings Radioklubb         988
 7. SK5AA - Västerås Radioklubb          878
 8. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       828
 9. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    782
10. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       782

11. SK6WW - Lake Wettern DX Group         748
12. SLØZS - FRO Stockholms län           600
13. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      576
14. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        312
15. SK7CN - Radioklubben CQ i Vimmerby och Kin   176
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                           
35 63 33 57 36 57 29 50 21 40                            

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 12 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt05c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created May 14, 2006
Most recent revision May 26, 2006