http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 4 SSB
16 april 2006

Loggar
Deltagare: 50  
Insända loggar: 44 (88,0%)
Totala antalet QSO: 937  
Felaktiga QSO: 51 (5,4%)
Felfria loggar: 14 (31,8%)
Pappersloggar: 1 (2,3%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
5 3 2 5 12 12 9 2 8 st

Följande 22 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP63   1 KPØ4   1
JO58 1 1 JP7Ø 2 3 KPØ7 1 1
JO66   1 JP71   2
JO67 1 2 JP73   1
JO68 2 3 JP8Ø 1 1
JO69 3 5 JP81   2
JO77 2 2 JP83 1 1
JO78 2 3
JO79 1 2
JO88   2
JO89 8 10
JO97 1 3
JO99   2

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5A    5/41 46 10/77 87  2/18 20 1.740 1000 SM5AJV SKØHB
 2. SM4F    3/41 44  6/77 83  3/17 20 1.660 954 SM4DHF SK4BX
 3. SM5AHD   2/37 39  4/69 73  1/16 17 1.241 713    SKØHB
 4. SMØOY    4/36 40  6/68 74  1/15 16 1.184 680    SLØZS
 5. SJ6A    2/33 35  4/64 68  2/15 17 1.156 664 SM6JSM SK6WW
 6. SM5DXR   4/34 38  8/61 69  1/14 15 1.035 595    SK5AA
 7. SA1A    0/36 36  0/69 69  0/13 13  897 516 SM1TDE SK1BL
 8. SM1CIO   1/32 33  2/60 62  1/13 14  868 499    SK1BL
 9. SM5ALJ   1/29 30  2/52 54  1/15 16  864 497    SK5JV
10. SA2Z    24/ 3 27 46/ 6 52 12/ 3 15  780 448 SM2YPZ SK2TP

11. SI4R    0/30 30  0/55 55  0/14 14  770 443 SMØRUX -
 . SM5LSM   4/26 30  8/47 55  1/13 14  770 443    SK5AA
13. SM6X    1/28 29  2/48 50  1/12 13  650 374 SM6CLU SK6HD
14. SD7X    2/25 27  4/45 49  2/10 12  588 338 SA7AJC -
15. SA6W    2/20 22  4/40 44  2/11 13  572 329 SM6PVB SK6GX
16. SM6FXW   1/24 25  2/43 45  1/11 12  540 310    SK6KY
17. 8S4Z    0/26 26  0/49 49  0/11 11  539 310 SM4SET -
 . SM5XJX   0/27 27  0/49 49  0/11 11  539 310    SA5HF
19. SM5BTX   3/19 22  6/36 42  1/11 12  504 290    SK5AA
20. SM6IQD/M  0/20 20  0/38 38  0/13 13  494 284    SK6AW

21. SM5V    1/22 23  2/39 41  1/11 12  492 283 SM5ELV SK5SM
22. SM4HEJ   1/17 18  2/34 36  1/10 11  396 228    SK4IL
23. SMØHXB   0/19 19  0/38 38  0/10 10  380 218    SKØMM
24. SM7LZQ/6  2/15 17  4/30 34  2/ 9 11  374 215    SK7AX
25. SM3ULU   0/18 18  0/34 34  0/10 10  340 195    SK3GA
26. SM4SEF   1/17 18  2/30 32  1/ 9 10  320 184    SK4IL
 . SM5AQI   0/19 19  0/32 32  0/10 10  320 184    SK5BN
28. SF3E    1/17 18  2/29 31  1/ 8  9  279 160 SM3EAE SK3JR
29. 8S4S    1/17 18  2/31 33  1/ 7  8  264 152 SM6YOU SK6AW
30. SK4UW    1/13 14  2/25 27  1/ 8  9  243 140 SM4JHK SK4UW

31. SM5OSZ   1/13 14  2/26 28  1/ 7  8  224 129    -
32. SM6VZU   0/17 17  0/26 26  0/ 8  8  208 120    SK6DW
33. SM4UVP   1/10 11  2/18 20  1/ 6  7  140  80    SK4DM
34. SI6B/Ø   2/ 9 11  4/18 22  1/ 5  6  132  76 SM6VTK SK6DW
35. SIØE    1/11 12  2/19 21  0/ 6  6  126  72 SMØEPO SKØCT
36. SM3J    0/10 10  0/18 18  0/ 6  6  108  62 SM3SZW SK3JR
37. SMØHJI/3  0/ 9  9  0/18 18  0/ 4  4   72  41    SLØZS
38. SA5AIQ   0/ 8  8  0/14 14  0/ 4  4   56  32    SK5WB
 . SMØWHH/P  0/ 7  7  0/14 14  0/ 4  4   56  32    SLØZS
40. SM6WZH   1/ 1  2  2/ 2  4  1/ 1  2   8  5    SK6DW

41. SM2ILF   0/ 3  3  0/ 2  2  0/ 1  1   2  1    SK2AU
42. SM1W    0/ 1  1  0/ 2  2  0/ 0  0   1  1 SM1WXC SK1BL


I Rookie-klassen deltog: SA5AIQ
Single Operator - QRP SSB

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM5XSH   0/12 12  0/22 22  0/ 7  7  154 1000    SK5DB
 2. SM4LAH   0/12 12  0/18 18  0/ 7  7  126 818    SK4KO

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
SK4KO   7  
SM4YPT   17  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
SM3GJN   2  
SM4P   2  
SM6GLL   1  
SM7LRJ   2  

Top of page

Klubbtävlingen MT 4 SSB
16 april 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       2.981
 2. SK5AA - Västerås Radioklubb         2.309
 3. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.766
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        1.660
 5. SLØZS - FRO Stockholms län          1.312
 6. SK6WW - Lake Wettern DX Group        1.156
 7. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       864
 8. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK    780
 9. SK6AW - Hisingens Radioklubb          758
10. SK4IL - Radioklubben SK4IL           716

11. SK6HD - Falköpings Radioklubb         650
12. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       572
13. SK6KY - Kungsbacka Radioamatörer        540
14. SA5HF - Östergötlands RadioKlubb        539
15. SK5SM - Motala Sändareamatörer         492
16. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer        387
17. SKØMM - Stockholms Skärgårds Sändaramatöre   380
18. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK        374
19. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      348
20. SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer      340

21. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         320
22. SK4UW - Arvika Sändare Amatörer        243
23. SK5DB - Uppsala Radioklubb           154
24. SK4DM - Västerbergslagens Sändaramatörer    140
25. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB    126
26. SK4KO - Siljansbygdens Sändareamatörer     126
27. SK5WB - Enköpings Radioklubb          56
28. SK2AU - Skellefteå Radioamatörer         2
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                               
35 63 33 57 36 57 29 50                                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 9 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt04s.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created April 16, 2006
Most recent revision April 25, 2006