http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 4 CW
16 april 2006

Loggar
Deltagare: 29  
Insända loggar: 29 (100%)
Totala antalet QSO: 634  
Felaktiga QSO: 41 (6,5%)
Felfria loggar: 8 (27,6%)
Pappersloggar: 1 (3,4%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 1 1 2 2 8 6 5 8 st

Följande 14 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP7Ø 1
JO58 1 1 JP81 1
JO68 1 2 JP83 1
JO69 1 1 JP93 1 1
JO77 3 5
JO78 1 2
JO79 1 1
JO88   2
JO89 6 9
JO97 1 1

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. 8S5A    3/28 31  6/54 60  3/12 15  900 1000 SM5AJV SKØHB
 2. SM4F    5/28 33 10/50 60  3/10 13  780 867 SM4DHF SK4BX
 3. SA1A    1/26 27  2/52 54  1/12 13  702 780 SM1TDE SK1BL
 . SM5ALJ   0/28 28  0/54 54  0/13 13  702 780    SK5JV
 5. SM5DXR   2/25 27  4/46 50  1/11 12  600 667    SK5AA
 . SM6RME   0/25 25  0/50 50  0/12 12  600 667    SK7AX
 . SM7BVO   1/24 25  2/48 50  0/12 12  600 667    SK7AX
 8. SIØE    1/23 24  2/44 46  0/12 12  552 613 SMØEPO SKØCT
 . SI6A    2/22 24  4/42 46  2/10 12  552 613 SM6JSM SK6WW
10. SMØOY    1/25 26  2/46 48  0/11 11  528 587    SLØZS

 . SM6X    1/25 26  2/42 44  1/11 12  528 587 SM6CLU SK6HD
 . SM6Z    0/24 24  0/48 48  0/11 11  528 587 SM6BZE SK6DW
13. SA6W    0/23 23  0/46 46  0/11 11  506 562 SM6PVB SK6GX
 . SM7FDO   0/24 24  0/46 46  0/11 11  506 562    SK7AX
15. SM5AHD   1/24 25  2/42 44  1/10 11  484 538    SKØHB
16. SD7X    0/26 26  0/42 42  0/11 11  462 513 SA7AJC -
17. SM5AZS   0/24 24  0/46 46  0/10 10  460 511    SK5BN
18. SM7EH    2/19 21  4/34 38  2/ 8 10  380 422    SK7AX
19. SM7LZQ/6  1/18 19  2/34 36  1/ 9 10  360 400    SK7AX
20. SM4SEF   0/18 18  0/34 34  0/ 9  9  306 340    SK4IL

21. SF3E    0/16 16  0/30 30  0/ 8  8  240 267 SM3EAE SK3JR
22. SM5AQI   0/19 19  0/26 26  0/ 6  6  156 173    SK5BN
23. SM5LSM   1/ 7  8  2/ 8 10  0/ 2  2   20  22    SK5AA
24. SMØHJI/3  0/ 5  5  0/ 6  6  0/ 3  3   18  20    SLØZS

  SAØQ    Checklogg                  SMØOGQ -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7N    2/20 22  2/40 42  0/10 10  420 1000 SM7NDX SK7AX
 2. SA2E    3/15 18  6/28 34  3/ 8 11  374 890 SM2EKA SK2AT
 3. SMØJ    0/18 18  0/36 36  0/ 7  7  252 600 SMØDZH SLØZS
 4. SM5EFX   0/ 6  6  0/12 12  0/ 4  4   48 114    SK5AA

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 4 CW
16 april 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       2.866
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       1.384
 3. SLØZS - FRO Stockholms län           798
 4. SK4BX - Örebro Sändaramatörer         780
 5. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb       702
 6. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       702
 7. SK5AA - Västerås Radioklubb          668
 8. SK5BN - Norrköpings Radioklubb         616
 9. SKØCT - RK vid Ericsson Radio Systems AB    552
10. SK6WW - Lake Wettern DX Group         552

11. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      528
12. SK6HD - Falköpings Radioklubb         528
13. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb       506
14. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA        374
15. SK4IL - Radioklubben SK4IL           306
16. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer        240
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                               
35 63 33 57 36 57 29 50                                

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 9 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt04c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created April 16, 2006
Most recent revision April 25, 2006