http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RESULTS
SSA MånadsTest nr 3 CW
12 mars 2006

Loggar
Deltagare: 36  
Insända loggar: 36 (100%)
Totala antalet QSO: 913  
Felaktiga QSO: 40 (4,4%)
Felfria loggar: 17 (47,2%)
Pappersloggar: 1 (2,8%)

Antal deltagare från olika distrikt
SMØ SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 Aktiva distrikt
4 1 5 3 1 8 10 4 8 st

Följande 19 rutor var aktiverade
Ruta 40 80 Ruta 40 80 Ruta 40 80
JO57 1 1 JP7Ø 1 1 KPØ3 2 2
JO58 2 2 JP73 1 1 KPØ7 2 2
JO66 1 1 JP8Ø 2 2
JO67 1 JP82 1 1
JO68 3 4 JP93 1 1
JO77 3 3
JO78 1 1
JO79 1 1
JO86 1 1
JO88 2 2
JO89 7 8
JO97 1 1

 
MT Resultat 2006
CW
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
SSB
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
Topplistor Kv 1
Topplistor Kv 2
Topplistor Kv 3
Topplistor Kv 4
"Bäst av 8"
"Bästa klubb i MT"
 
2009 - 2008
2007 - 2006 - 2005
2004 - 2003 - 2002
2001 - 2000 - 1999
1998 - 1997 - 1996
REGLERSingle Operator CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM4F    16/30 46 32/60 92 13/17 30 2.760 1000 SM4DHF SK4BX
 2. 8S5A    18/25 43 36/48 84 11/16 27 2.268 822 SM5AJV SKØHB
 3. SM7BVO   12/28 40 24/54 78  7/17 24 1.872 678    SK7AX
 4. SM6X    15/25 40 30/44 74 10/14 24 1.776 643 SM6CLU SK6HD
 5. SM6IQD   15/24 39 28/48 76  9/13 22 1.672 606    SK6AW
 6. 7S3A/3   11/23 34 22/46 68 10/14 24 1.632 591 SM3CER SK3BG
 7. SM2KAL   23/13 36 46/26 72 12/10 22 1.584 574    SK2TP
 . SM6RME   9/24 33 18/48 66  8/16 24 1.584 574    SK7AX
 9. SA2T    15/17 32 30/34 64 10/12 22 1.408 510 SM2YIZ SK2AT
10. SA1A    7/26 33 14/52 66  6/15 21 1.386 502 SM1TDE SK1BL

11. SM3R    8/28 36 16/54 70  6/13 19 1.330 482 SM3CBR SK3GK
12. SA6W    8/24 32 14/46 60  6/16 22 1.320 478 SM6PVB SK6GX
13. SM7EH   12/16 28 24/32 56  8/12 20 1.120 406    SK7AX
14. SA5N    5/25 30 10/50 60  3/15 18 1.080 391 SM5NBE SK3GK
15. SM3Q    9/19 28 18/34 52  8/12 20 1.040 377 SM3BFH SK3JR
16. SM6Z    6/22 28 12/42 54  5/13 18  972 352 SM6BZE SK6DW
17. SA2E    7/16 23 14/32 46  7/14 21  966 350 SM2EKA SK2AT
18. SM5DXR   6/23 29 10/44 54  2/15 17  918 333    SK5AA
19. SM5AHD   10/19 29 18/32 50  6/10 16  800 290    SKØHB
 . SM5ALJ   4/23 27  8/42 50  3/13 16  800 290    SK5JV

21. SM5AZS   2/22 24  4/44 48  1/15 16  768 278    SK5BN
 . SM6BSK   5/19 24 10/38 48  4/12 16  768 278    -
23. SM5AQI   6/13 19 12/24 36  5/ 9 14  504 183    SK5BN
24. SMØOY    2/17 19  4/32 36  1/12 13  468 170    SLØZS
25. SM2EKN   18/ 7 25 26/12 38  6/ 5 11  418 151    SK2TP
26. SM7ATL   7/11 18 12/20 32  5/ 8 13  416 151    SK7CA
27. SM6NET   10/ 9 19 18/14 32  6/ 6 12  384 139    SK6HD
28. SM2AVG   12/ 5 17 20/10 30  8/ 4 12  360 130    SK2AT
29. SM6WET   0/ 6  6  0/10 10  0/ 3  3   30  11    SK6HD
30. SM5LSM   3/ 5  8  6/ 8 14  1/ 1  2   28  10    SK5AA

31. SM6OPW   1/ 1  2  2/ 2  4  1/ 1  2   8  3    SK6IF
32. SMØHJI   1/ 4  5  2/ 2  4  1/ 0  1   4  1    SLØZS
33. SM6ANK   1/ 0  1  2/ 0  2  1/ 0  1   2  1    SK6AW

  SAØQ    Checklogg                  SMØOGQ -
Single Operator - QRP CW

        Antal QSO QSO-Poäng Ant Rutor
Nr. Call    40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr. Op.  Klubb
--- ---------- ----- --- ----- --- ----- --- ----- ---- ------ -----
 1. SM7N    7/17 24 14/34 48  4/12 16  768 1000 SM7NDX SK7AX
 2. SMØJ    3/15 18  6/30 36  1/11 12  432 562 SMØDZH SLØZS

 

Ej insända loggar
vars call återfinns i
fem loggar eller fler
Call   Loggar  
- - -   --  
Ej insända loggar
vars call återfinns i
fyra loggar eller färre
Call   Loggar  
- - -   --  

Top of page

Klubbtävlingen MT 3 CW
12 mars 2006
Pl. Klubb                     Totalt
--- -------------------------------------------- ------
 1. SK7AX - Södra Vätterbygdens ARK       5.344
 2. SKØHB - Botkyrka Radio Amatörer       3.068
 3. SK4BX - Örebro Sändaramatörer        2.760
 4. SK2AT - Umeå Radioamatörer FURA       2.734
 5. SK3GK - Gävle Kortvågsamatörer        2.410
 6. SK6HD - Falköpings Radioklubb        2.190
 7. SK2TP - GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK   2.002
 8. SK6AW - Hisingens Radioklubb         1.674
 9. SK3BG - Sundsvalls Radioamatörer       1.632
10. SK1BL - Gotlands Radioamatörklubb      1.386

11. SK6GX - Uddevalla Amatörradioklubb      1.320
12. SK5BN - Norrköpings Radioklubb        1.272
13. SK3JR - Jemtlands Radioamatörer       1.040
14. SK6DW - Trollhättans Sändareamatörer      972
15. SK5AA - Västerås Radioklubb          946
16. SLØZS - FRO Stockholms län           904
17. SK5JV - Fagersta Amatörradioklubb       800
18. SK7CA - Kalmar Radio Amateur Society      416
19. SK6IF - Lysekils Sändareamatörer         8
Top of page

Antal deltagare i 2006 års MT
MT 1 MT 2 MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT 7 MT 8 MT 9 MT 10 MT 11 MT 12
CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB
                                   
35 63 33 57 36 57                                    

Top of page

Alla resultat är framtagna med hjälp av ett rättningsprogram utvecklat av Torvald, SM2EZT och Janne, SM3CER.
Samtliga loggar som inte skickats in i Cabrilloformat är inskrivna och/eller konverterade till Cabrillo av Janne, SM3CER och Erkki, SM5NBE.
Slutresultatet presenterat på webben 8 dagar efter tävlingen.

UBN-loggar
Loggrättningsprogrammet är hårt men 100% rättvist! Om Du funderar på varför Du fått poängavdrag, så finns möjligheten att få se Din s k UBN-logg. UBN står för Unique - Busted - Not in log, översatt till svenska ungefär, Unik anropssignal - Felaktigt mottagen anropssignal - Finns ej i motstationens logg.
Du kan alltså i Din UBN-logg se för vilka QSO Du fått 0 eller 1 poäng och varför. Du får besked om vilka fel Du gjort och vad det egentligen skulle ha varit.
Vill du se din UBN-log?
Skicka ett mail till: sm3cer@ssa.se och begär den!

Top of page
MT-loggar via e-mail: mt@ssa.se
MT-loggar via post: Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY

Please send corrections/changes/new rules/results to:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@contesting.com

URL: http://www.sk3bg.se/contest/res/r06mt03c.htm
Copyright © 2006 Jan-Eric Rehn - SM3CER
This page was created March 12, 2006
Most recent revision March 20, 2006